Preskoč na obsah

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Autor/ka: KpP
Zápisnica z verejného stretnutia, participatívny rozpočet pre rok 2019, 19. apríla 2018, KC Ovručská

Stretnutia sa zúčastnilo 7 obyvateľov, pán poslanec Mikuš, starosta Kusý a 3 členovia Kancelárie pre participáciu.

Výstupy zo stretnutia:

Obyvateľka zvažuje návrh na projekt:
Medzi Sibírskou 60 a 58 sú garáže Slovenskej teplárenskej spoločnosti. Sú tam schody a námestíčko, je to prechodná zóna. Chceme tam vysadiť asi 4 stromy, pridať lavičky a postupne opraviť schody a dať umelcom priestor, aby ch namaľovali. Postupne by bolo dobré oživiť celú Sibírsku ulicu. 
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=19&c=17.12557,48.16769&sc=n#/detail/kataster/parcela-e/804690/11762

Podnety od tej istej obyvateľky:

- plochy pre opeľovače (jeden z realizovaných projektov PR 2018, "Aby mesto prekvitalo") sú teraz na jar zarastené, zaburinené a neobnovené na všetkých miestach v MČ, mali by sa obnoviť.

- je ešte možné prihlásiť sa do komunitného kompostovania? Áno, posledné voľné kusy ešte nie sú rezervované.. Komunitné kompostoviská sa ešte fyzicky neosadii, ale sú obstarané. 

- Medzi Sibírskou 60 a 58 sú aj 2 koše na oblečenie. Sú umiestnené divne a navyše je jedna z firiem, ktorá ho ta má, údajne podvodnícka a nie charita. Jeden by bolo vhodné odstrániť.

- za Pedagogickou fakultou je dlhodobo nevyužívané basketbalové ihrisko. Ihrisko treba opraviť a medzi stromy by sa dali nainštalovať rozličné cvičebné prvky a podobne.
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=19&c=17.12592,48.16634&sc=n#/detail/kataster/parcela-c/804690/11787_27?zoom=false


KC Bystro:

Návrh na projekty:
- vysadenie ovocných stromov (predstavu je potrebné konkretizovať a nájsť vhodné miesto, kde prebehne komunikácia s miestnymi obyvateľmi)

- V parku na Račianskom mýte sú divoké chodníky, miesta, kadiaľ ľudia spontánne prechádzajú krížom cez trávu a na týchto miestach sa po daždi tvoria pásy blata. Cestičky by bolo možné upraviť, napríklad vysypať štrkom.

(Otázka na spoluprácu KC Bystro a MÚ - KC hľadá priestor, otázka znie, či by ho vedela mestská časť poskytnúť.)


Podnet od obyvateľky:
- orezávanie stromov prebieha veľmi neodborne. Zamestnanec EKOpodniku orezával strom na základe diskusie s obyvateľom a neriadil sa žiadnymi odbornými kritériami, ani názorom iných obyvateľov domu. Úrad vyzval ľudí, aby sa k orezom vyjadrili, ale ich podnety neboli zobrané do úvahy. Miesto sa nachádza v blízkosti Pedagogickej fakulty. Ak sa bude robiť na blízkom dome nadstavba, ďalšie 4 stromy budú ohrozené. (potrebné presne lokalizovať!).

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Novomestské poklady - stiahnite si almanach

Novomestské poklady - stiahnite si almanach

500 kusov úspešného zborníku bolo rozdaných behom prvého mesiaca po vydaní. Ponúkame vám možnosť si stiahnuť knihu online.
Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia, participatívny rozpočet pre rok 2019, 19. apríla 2018, KC Ovručská
Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Pripravili sme pre vás 5 stretnutí v rozličných častiach Nového Mesta. Radi vás privítame na ktoromkoľvek z nich.

V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

Historickú budovu Konskej železnice máme v znaku Nového Mesta. Keďže sa už dlhší čas využíva len na sobáše, zastupiteľstvo sa pokúsilo budovu dvakrát neúspešne prenajať, aby prevádzka nezaťažovala rozpočet. Novomešťania teraz chcú, aby budova plnila verejnoprospešnú funkciu.
Začína zber zámerov pre participatívny rozpočet 2019!

Začína zber zámerov pre participatívny rozpočet 2019!

Chýba vám niečo v Novom Meste? Chcete zlepšiť kvalitu života vo vašom bydlisku, podporiť komunitné aktivity vo vašom okolí alebo prispieť k zlepšeniu služieb samosprávy? Potrebujete prostriedky na vaše aktivity? Využite možnosti, ktoré vám ponúka vaša mestská časť! 
First Previous Next Last