Preskoč na obsah

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Autor/ka: KpP
Zápisnica z verejného stretnutia, participatívny rozpočet pre rok 2019, 19. apríla 2018, KC Ovručská

Stretnutia sa zúčastnilo 7 obyvateľov, pán poslanec Mikuš, starosta Kusý a 3 členovia Kancelárie pre participáciu.

Výstupy zo stretnutia:

Obyvateľka zvažuje návrh na projekt:
Medzi Sibírskou 60 a 58 sú garáže Slovenskej teplárenskej spoločnosti. Sú tam schody a námestíčko, je to prechodná zóna. Chceme tam vysadiť asi 4 stromy, pridať lavičky a postupne opraviť schody a dať umelcom priestor, aby ch namaľovali. Postupne by bolo dobré oživiť celú Sibírsku ulicu. 
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=19&c=17.12557,48.16769&sc=n#/detail/kataster/parcela-e/804690/11762

Podnety od tej istej obyvateľky:

- plochy pre opeľovače (jeden z realizovaných projektov PR 2018, "Aby mesto prekvitalo") sú teraz na jar zarastené, zaburinené a neobnovené na všetkých miestach v MČ, mali by sa obnoviť.

- je ešte možné prihlásiť sa do komunitného kompostovania? Áno, posledné voľné kusy ešte nie sú rezervované.. Komunitné kompostoviská sa ešte fyzicky neosadii, ale sú obstarané. 

- Medzi Sibírskou 60 a 58 sú aj 2 koše na oblečenie. Sú umiestnené divne a navyše je jedna z firiem, ktorá ho ta má, údajne podvodnícka a nie charita. Jeden by bolo vhodné odstrániť.

- za Pedagogickou fakultou je dlhodobo nevyužívané basketbalové ihrisko. Ihrisko treba opraviť a medzi stromy by sa dali nainštalovať rozličné cvičebné prvky a podobne.
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=19&c=17.12592,48.16634&sc=n#/detail/kataster/parcela-c/804690/11787_27?zoom=false


KC Bystro:

Návrh na projekty:
- vysadenie ovocných stromov (predstavu je potrebné konkretizovať a nájsť vhodné miesto, kde prebehne komunikácia s miestnymi obyvateľmi)

- V parku na Račianskom mýte sú divoké chodníky, miesta, kadiaľ ľudia spontánne prechádzajú krížom cez trávu a na týchto miestach sa po daždi tvoria pásy blata. Cestičky by bolo možné upraviť, napríklad vysypať štrkom.

(Otázka na spoluprácu KC Bystro a MÚ - KC hľadá priestor, otázka znie, či by ho vedela mestská časť poskytnúť.)


Podnet od obyvateľky:
- orezávanie stromov prebieha veľmi neodborne. Zamestnanec EKOpodniku orezával strom na základe diskusie s obyvateľom a neriadil sa žiadnymi odbornými kritériami, ani názorom iných obyvateľov domu. Úrad vyzval ľudí, aby sa k orezom vyjadrili, ale ich podnety neboli zobrané do úvahy. Miesto sa nachádza v blízkosti Pedagogickej fakulty. Ak sa bude robiť na blízkom dome nadstavba, ďalšie 4 stromy budú ohrozené. (potrebné presne lokalizovať!).

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

utopia.sk

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

16.10 a 17.10.2018 sa uskutoční prerokovanie variant revitalizácie spomínaných verejných priestorov. Na prerokovanie sme pozývali obyvateľov pozvánkami schránkovanými do všetkých domácností v lokalite.
Prehľad projektov participatívneho rozpočtu 2019

Prehľad projektov participatívneho rozpočtu 2019

Zoznámte sa s 12 projektmi, ktoré sa uchádzajú o vašu priazeň v participatívnom rozpočte pre rok 2019. Rozhodnete 11.-22.10.2018.
OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

Občianske projekty, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu v roku 2019, idú do finále. 20.9. o 17:30 sa v rámci prípravy kooridnátori stretnú 3. krát. V októbri sa ešte uskutočnia verejné prezentácie a následne Novomešťania vo veľkom hlasovaní vyberú tie, ktoré považujú za najlepšie. Dnes predstavujeme niektoré občianske projekty slovami ich predkladateľov.

First Previous Next Last