Preskoč na obsah

Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Autor/ka: Miroslav Švec

Ako by mohla vyzerať Kuchajda v nasledujúcich rokoch? Stiahnite si výsledky kvalitatívneho a kvntitatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý sa stane podkladom medzinárodnej architektonickej súťaže v roku 2017.

 

Výskum prebiehal od 1.12.2016 do 28.2.2017.

Prieskum verejnej mienky prebiehal od 7.2.2017 do 23.2.2017. Zúčastnilo sa ho spolu 496 respondentov.

 

Priemerne (0 Hlasy)

KUCHAJDA, láska naša neláskavá

Autor/ka: Miroslav Švec
Aj napriek tomu, že naša mestská časť nemá typické mestské centrum, Kuchajda sa vždy v lete stáva dočasným centrom športových, kultúrnych a spoločenských aktivít. Máme ju radi. Je to príjemné miesto uprostred mesta. Hoci je milá k väčšine ľudí, k flóre až taká vľúdna nie je. Zeleň vplyvom prehrievania mestského prostredia ledva prežíva a preto je veľkou výzvou pre nás všetkých, ako tento stav zlepšiť.

Riešením je moderná revitalizácia Kuchajdy, ktorá sa zameria na zadržiavanie vody v krajine. Takto zadržaná voda by mala pomôcť zeleni. Mestská časť na vytvorenie riešenia pripravuje v najbližšom období architektonickú súťaž.

Následne po súťaži sa počíta aj s územným zásahom, čím vzniká príležitosť aj na rozšírenie alebo zlepšenie zázemia pre športové a iné voľno časové aktivity. Druhou veľkou príležitosťou je dotvorenie zázemia na lepšie celoročné využitie areálu – hľadáme nápady!

Netradičné športové aktivity sa môžu rozširovať

Duchom športových aktivít je Kuchajda veľmi pestrá časť Nového Mesta. Asi najväčším úletom, ktorý by na Kuchajde nik nečakal, bol Adrenalínový pohár v presnosti pristátia na padáku. Z ďalších športových aktivít sa okrem tradičného slnenia, kúpania, skákania do vody a behania už bežne objavujú workoutouvé aktivity, cvičenia jógy, špeciálne cvičenia pre tehulky, tréningy boxerov a iné letné fitness a body buildingové aktivity.

V minulosti nad Kuchajdou lietali okrem vtákov balóny či šarkany, na vode sa plavili okrem labutí a kačíc dračie lode. Na trávnikoch v okolí jazdili deti na poníkoch, naháňali drakov a absolvovali rôzne športové súťaže a hry, a to nielen na MDD.

Samozrejmosťou na Kuchajde je aj zázemie pre tradičné kolektívne športy ako plážový volejbal, basketbal, futbal, nohejbal, ukrátení nie sú ani hráči pink pongu. Individuálni bežci behajú po dláždenom okruhu a cvičiaci majú k dispozícii cvičiace zariadenia a stroje. Na svoje si môžu prísť aj deti množstvom .

Stále je viacero druhov športových aktivít, ktorým Kuchajda ešte neposkytuje zázemie a mohla by. Preto je dôležité, aby sa do plánovania verejných priestorov zapojili všetci, ktorí môžu verejný priestor okolo Kuchajdy obohatiť a prispôsobiť ho aj k svojim záujmom či aktivitám, aby k menšinovým aktivitám Kuchajda už nebola neláskavá.

Kuchajda by okrem iného potrebovala aj bezbariérový vstup z cesty na okruh s cieľovou rovinkou a štartom / cieľom, aby sa tu mohli nielen konať, ale aj začínať a končiť rôzne mestské a medzimestské diaľkové behy či preteky. Rovnako by potrebovala aj stále stupne víťazov, aby tí najlepší mohli byť slávnostne dekorovaní. Možné je všeličo. Teraz je to o nápadoch a podnetoch, ktoré sa podarí zhromaždiť pre súťažiacich architektov.

Chceme moderný verejný priestor, aký bežne nie je

Kuchajda je známa aj množstvom kultúrnych a spoločenských aktivít od letného kina, kultúrneho leta, cez ohňostroje, vatry, až po podujatia občianskych združení. Lenže v dnešnom svete Kuchajda už nie je len priestorom na fyzické aktivity, ale je to aj mediálny priestor. Ľudia na Kuchajde produkujú rôzne umelecké, náladové a emocionálne zaujímavé fotky, vznikajú tu svojky, videá, či livestreamy.

Preto by Kuchajda, ako centrum aktivít mladého Nového Mesta, mala ísť s dobou, aby ponúkla zázemie aj pre iný druh aktivít ako je šport. Vítaný je aj kultúrno-estetický druh podnetov a nápadov. Chceme, aby bola Kuchajda ešte krajšia a láskavejšia ku všetkým svojim návštevníkom, aj tým, ktorí sa na Kuchajde realizujú fyzicky, ale aj k tým, ktorí sa chcú realizovať duševne.

Zapojte sa do verejného plánovania priestorov

Kancelária pre participáciu verejnosti bude ešte do 15. februára oslovovať športové komunity a jednotlivých občanov, aby pomenovali svoje potreby a prispeli svojimi postrehmi alebo nápadmi k vylepšeniu športových a rekreačných funkcií Kuchajdy. Zástupcovia športových komunít, ktoré sa chcú do plánovania verejných priestorov zapojiť, si môžu dohodnúť individuálne stretnutie e-mailom na participacia@banm.sk alebo telefonicky na čísle 0905/340 394. Pracovníci kancelárie po dohode prídu za vami. Zmapované podnety sa týmto dostanú do podkladov súťaže.

Vyplnte dotazník

O Váš názor a podnety sa môžete podeliť aj online - prostredníctvom dotazníka do 15.2.2017.

Navigácia Navigácia

Novinky z participatívneho plánovania: Novinky z participatívneho plánovania:

Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Ako by mohla vyzerať Kuchajda v nasledujúcich rokoch? Stiahnite si výsledky kvalitatívneho a kvntitatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý sa stane podkladom medzinárodnej architektonickej súťaže v roku 2017.

 

Nové Ľudové námestie

Nové Ľudové námestie

Koncom roka 2016 sme na Ľudovom námestí odprezentovali poslednú verziu projektu rekonštrukcie. Celkovo štvrtú a zahrnuli sme do nej všetky pripomienky, pričom revitalizácia je pomerne konzervatívna. Bude nadväzovať na pôvodný park zo 40. rokov.
Revitalizácia Kuchajdy - dotazník

Revitalizácia Kuchajdy - dotazník

Kuchajda môže byť priestor, ktorý formujú ľudia a ktorý formuje ľudí. Prosíme, vyplňte dotazník, pomôžete skvalitniť verejný priestor uprostred mesta. Zber končí 19.2.2017.
KUCHAJDA, láska naša neláskavá

KUCHAJDA, láska naša neláskavá

Aj napriek tomu, že naša mestská časť nemá typické mestské centrum, Kuchajda sa vždy v lete stáva dočasným centrom športových, kultúrnych a spoločenských aktivít. Máme ju radi. Je to príjemné miesto uprostred mesta. Hoci je milá k väčšine ľudí, k flóre až taká vľúdna nie je. Zeleň vplyvom prehrievania mestského prostredia ledva prežíva a preto je veľkou výzvou pre nás všetkých, ako tento stav zlepšiť.
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

16.12.2016 až 15.1.2017 prebehol zber dát pomocou dotazníkov distribuovaných priamo obyvateľom Budyšínskej ulice v papierovej forme aj online. Celkovo bolo zozbieraných 152 platných odpovedí, z tojo 90 priamo od ovyvateľov ulice.
First Previous Next Last