Participatívna komunita Mierová kolónia

Zaoberáme sa témami, ktoré zlepšia život v našej švrti

Témy, ktorými žijete - vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

10.4. 2014 sa uskutočnilo v priestoroch Waldorfskej školy prvé Verejné stretnutie s obyvateľmi Mierovej kolónie. Zápis z tohto stretnutia si môžete prečítať tu -> Zápis so stretnutia. Fotky zo stretnutia si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke -> Foto Verejné stretnutie. Článok o Verejnom stretnutí, ktorý vyšiel v Hlase Nového Mesta si môžete perčítať tu -> Článok Hlas NM.

Na stretnutí mali prítomní možnošť vyplniť Burzu nápadov - anketu, ktorá sa pýta na hlavné témy a oblasti, do ktorých by mala miestna časť investovať, resp. témy, ktorými by sa mala zaoberať. Online ju môžete vyplniť tu - > Burza nápadov. Vyhodnotenie dotazníkov, ktoré obyvatelia vyplnili na stretnutí nájdete nižšie:

 

Na stretnutí sa skloňovalo viacero tém, ktoré priamo korešpondujú s výsledkami anketového prieskumu. Jedná sa najmä o problematiku dopravy - hlavne rýchlosť jazdy aút a nedostatok parkovacích miest. Tiež by ste radi uvítali viacej spojov MHD počas dňa. Ďalšími dominantnými témami boli potreba materského centra, vybudovanie/revitalizácia oddychovej zóny a starostlivosť o zeleň.

Na stránkach vašej komunity MK sa pokúsime tieto témy opísať a spoločne nájsť postup ako ďalej. Ku každej téme budete mať možnosť sa vyjadriť, rovnako vyjadríme oficiálne stanovisko aj my ako Kancelária pre participáciu. Nie všetky témy sú v našej kompetencii, ale aj tak sa pokúsime o čo najväčšiu pomoc. Témy budú vychádzať z dotazníkového prieskumu. Stále je tu samozrejme možnosť upravovať tieto témy podľa toho, čo vás naozaj trápi a čo potrebujete. Stačí napísať na mail - pr.ilavsky@banm.sk

PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

Novinky z Mierovej Kolónie: Novinky z Mierovej Kolónie:

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Pripravili sme pre vás 5 stretnutí v rozličných častiach Nového Mesta. Radi vás privítame na ktoromkoľvek z nich.

Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Gaudího dielňa - termíny workshopov

Gaudího dielňa - termíny workshopov

Úspešný projekt pokračuje verejnými workshopmi
GAUDIHO DIELNA 2014

GAUDIHO DIELNA 2014

krátky film o projekte
Realizácia projektu Škola dokorán

Realizácia projektu Škola dokorán

Pozvánka na 13.12.2014 a pár fotiek z projektu Škola dokorán, ktorý prebieha každý utorok v decembri v na základnej škole v Mierovej kolónii.