Kto a ako sa môže zapojiť?

PRE KOHO JE PR URČENÝ?

 

Do PR sa môžu zapojiť všetci občania SR nad 15 rokov.

Ak máte nápad, ako zlepšiť služby mesta alebo jeho prostredie, ak vám chýba niečo v okolí vášho bydliska alebo vám niečo považujete za problematické, participatívny rozpočet vám umožní aktívne sa podieľať na hľadaní a realizácii riešení.

Využite možnosť podeliť sa o svoje nápady!

 

Vždy sa nájdu občania, ktorí prechádzajúc mestom vidia, čo v meste chýba a čo potrebujú a pokiaľ sú ich predstavy zaujímavé, vždy sa nájdu občania, ktorí im s nimi budú chcieť pomôcť. Neustále vznikajú nápady od občanov, ktorý hľadajú pre svoje projekty spoluorganizátorov, zdroje a posily.

V prípade, že sa chcete do projektu zapojiť, či zverejniť svoj nápad napíšte nám, zapojte sa do online diskusie, navštívte nás osobne alebo sa zapojte do činnosti komunít - t.j.pracovných skupín, ktoré by sa mohli zaoberať témou, ktoréj sa chcete venovať. (pokiaľ taká komunita ešte neexistuje, informujte sa o možnosti založiť komunitu novú)

Vyplňte formulár, ktorého cieľom je napomôcť nám zmapovať potreby a prioirty v Novom Meste a odporučte ho aj svojim známym.

Zúčastnite sa verejných akcií ktoré organizujeme.

 

Aké sú teda možnosti zapojenia?

 

Základnou ambíciou týchto mechanizmov je umožniť obyvateľom, aby mali vplyv, tzn. možnosť sa plnohodnotne zapájať do diskusií k jednotlivým témam počas celého ich priebehu, tzn. od formulovania problémov, cez hľadanie riešení až po ich schvaľovanie, realizáciu a kontrolu realizácie. Predpokladá to vysokú transparentnosť, včasné informovanie o vývoji v danej oblasti a angažovanosť občanov.

 

Aké konkrétne spôsoby participácie budú môcť obyvatelia využiť?:

  • Verejné hlasovania, ankety, dotazníky, formuláre na zbieranie podnetov od občanov – sú jednorazové, ale účinné metódy, ktoré budú často využívané v rôznych etapách procesu. V elektronickej alebo papierovej forme umožnia navyše participovať aj tým obyvateľom, ktorí na intenzívnejšie angažovanie nemajú čas, prostriedky, prípadne záujem.
  • Internet – pr.banm.sk / facebook - bude základné súhrnné médium, ktoré poskytne počas celého priebehu procesu transparentný a prehľadný prístup k všetkým relevantným informáciám z uskutočnených i aktuálnych aktivít, ako aj možnosť sa registrovať a spolupracovať virtuálne na činnosti komunít, v diskusných fórach a ďalších procesoch.
  • Interaktívna virtuálna mapa kritických miest – Na stránkach pr.nmba.sk vznikne virtuálna mapa, kde budú môcť obyvatelia zaznamenať a opisovať lokality, ktoré  v meste považujú za problematické. Nezriedka sa totiž stáva, že si mesto nevšimne a nerieši problém, ktorý obyvatelia v danej lokalite registrujú a možno častokrát aj majú chuť sami riešiť. Cieľom tohto nástroja, ktorý nadviaže na službu Odkaz pre starostu, bude vypracovať prehľad kritických bodov v meste. Ten sa tak môže stať podkladom pre prácu poslancov, ale aj občanov. V prípade, že by chceli vziať iniciatívu do vlastných rúk, participatívny rozpočet im umožní aktívne sa podieľať na hľadaní a realizácii riešení.
  • Participatívne komunity - (Pracovné participatívne skupiny): Hlavným komunikačným kanálom pre ľudí, ktorí by sa chceli angažovať na procese intenzívnejšie a skúsiť sa podieľať na hľadaní a realizácii samotných riešení, budú pravidelné stretnutia tzv. participatívnych komunít, ktoré sa vytvoria podľa oblastí či tém, ktoré budú pre obyvateľov a mesto dôležité a zaujímavé. Členovia týchto skupín budú v spolupráci s expertmi diskutovať o problémoch, ktoré vnímajú a na základe toho tvoriť vlastné vízie a navrhovať verejné projekty a investičné návrhy, ktoré budú ponúkať inovatívne služby, nachádzať zmysluplné využitie mestských priestorov, prípadne navrhovať ďalšie nápady, ako podporovať a optimalizovať rozvoj mesta. Zásadou všetkých pracovných skupín je, že do nich každý vstupuje ako občan, tzn. ako jednotlivec, nie ako občianske združenie, záujmová skupina, alebo politická strana, hoci môže byť ich členom; je to z toho dôvodu, aby sa pri diskusii nepresadzovali záujmy skupín, ale zdôraznili sa názory a potreby občanov! Komunity budú dodržiavať zásady plnej inkluzivity a transparentnosti a budú podporovať kooperáciu medzi všetkými zapojenými. Výstupy z diskusií budú skupiny pravidelne zverejňovať na stránkach pr.banm.sk. (na úrovni Bratislavy vznikli napríklad skupiny: Seniori, Mládež, Zelené mesto, Open Data, Kultúra, Doprava) ]
  • Navrhovanie a realizácia občiasknych projektov - v rámci stretnutí participatívnych komunít budú môcť angažovaní občania spolu diskutovať a predkladať vlastné návrhy inovatívnych projektov, prípadne služieb, ktoré v mestskej časti chcú a potrebujú.
  • Diskusia a hlasovanie o zadaniach pre mestské zastupiteľstvo - významnou možnosťou participácie bude priame hlasovanie verejnosti o tzv. zadaniach. Investičné návrhy – tzv. zadania sa budú vytvárať v spolupráci s verejnosťou a zastupiteľstvom a verejnosť o nich bude hlasovať. Cieľom bude vytvoriť odporučenie občanov pre usmernenie budúcich strategických investícií celej mestskej časti. 
  • Diskusia a hlasovanie o prioritách mesta - Okrem práce na úrovni spomínaných projektov, sa obyvatelia budú môcť zapojiť aj do snahy definovať priority rozvoja mesta. Na základe spracovania požiadaviek a potrieb občanov ako aj diskusií o nich z tzv. verejných fór sa môže podariť upozorniť na ťažiskové záujmy a možno aj na nové témy pre budúci rozvoj mesta.
  • Verejné diskusie, fórá, prezentácie, školenia a worskhopy – Aby sa v rámci participatívnych procesov dosiahli skutočne kvalitné rozhodnutia a riešenia, budú sa k jednotlivým témam organizovať ďalšie osobitné verejné udalosti. Ich cieľom bude INFORMOVAŤ: predkladať a otvárať priebežné výsledky procesov verejnosti. Zároveň budú širšiu verejnosť VZDELÁVAŤ:  získavať spätnú väzbu a napokon prostredníctvom nich aj PRIIJÍMAŤ ROZHODNUTIA, ktoré budú napĺňať verejný konsenzus. Organizovať sa budú napr. Verejné prezentácie, Verejné fórá, Verejné zvažovania a ďalšie.

 

Inšpirujte sa!

► projekty z PR v Bratislave

Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Novomestské poklady - slávnostný krst almanachu a prehliadka

Novomestské poklady - slávnostný krst almanachu a prehliadka

Mestská časť Bratislava Nové Mesto pozýva na slávnostnú prehliadku výnimočného občianskeho projektu pani Anny Ivákovej - Novomestské poklady. Podujatie sa uskutoční v budove Konskej železnice 17.1.2018 medzi 16:00-20:00.
Výsledky PR 2018

Výsledky PR 2018

Milí obyvatelia, prinášame finálne výsledky participatívneho rozpočtu pre rok 2018!
Prehľad projektov a zadaní participatívneho rozpočtu 2018

Prehľad projektov a zadaní participatívneho rozpočtu 2018

O čom všetkom môžete rozhodnúť v participatívnom rozpočte 2018? Kompletný prehľad všetkých 63 návrhov je tu . 
Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Reportáž o komunitnom kompostovaní, podklady na stiahnutie a výzva. Do 20.8.2017 máte čas na oslovovanie susedov a záväzné info pre nás.
Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Vážení Novomešťania, pozývame vás na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste - v utorok 15. augusta 2017 o 17.30 h v Komunitnom centre na Ovručskej ulici č. 5.
First Previous Next Last

Máte k tejto stránke postreh, ktorý by mohol prispieť k jej lepšej zrozumiteľnosti? -> Dajte nám spätnú väzbu.