Preskoč na obsah

Nové Ľudové námestie

Autor/ka: mt
Koncom roka 2016 sme na Ľudovom námestí odprezentovali poslednú verziu projektu rekonštrukcie. Celkovo štvrtú a zahrnuli sme do nej všetky pripomienky, pričom revitalizácia je pomerne konzervatívna. Bude nadväzovať na pôvodný park zo 40. rokov.

Pribudne osvetlenie, obnovíme stromoradia i kríky po bokoch, psíci dostanú vlastný oplotený výbeh. Kontajnery budú mať svoje prekryté stojisko so zelenou strechou, pričom kľúče dostanú len obyvatelia Ľudovej štvrte.
Z troch lámp bude štrnásť, pričom zároveň znížime svetelný smog, lebo svietiť už budú len na chodníky.
Pribudne mikrozavlažovanie časti parku a zároveň budeme zo studne priamo polievať novovysadené stromy.
Samozrejmosťou bude odborný dohľad nad výsadbou, ochrana nových stromov, nová pôda a jej ošetrenie ešte pred samotnou výsadbou..
Vytvoríme nové stromoradie z nižších stromov okolo hlavného chodníka, ktorý bude modelovaný tak, aby odvádzal dažďovú vodu smerom k novým stromom.
V minulosti bolo veľa diskusií o fontáne. Prevážil názor, ktorý trvá na vynovení jestvujúcej. Samozrejme s novým technologickým vnútrom a čo je dôležité, voda v nej bude cirkulovať, namiesto toho, aby vytekala do kanalizácie. Príjemnou zmenou bude jemné farebné podsvietenie fontány.
Asfalt v parku zmizne a nahradí ho vodopriepustná dlažba.

 

Ľudová štvrť

plánuje budúcu podobu Ľudového námestia:

(odkaz na mapu)

 

 

Návrh procesu plánovania v spolupráci  s občanmi:

 

Participatívne plánovanie verejného priestoru Ľudového námestia sa uskutoční v troch etapách, ktoré oddeľujú tri verejné stretnutia predstavujúce míľniky procesu. Prvá etapa, v ktorej sa nachádzame sa zameriava na zhrnutie doterajších aktivít a ujasnenie ďalších krokov. Jej cieľom je zdokumentovanie aktivít, zverejnenie všetkých dokumentov, ktoré dosiaľ vznikli, príprava, distribúcia a zber dotazníka. Na tejto - rovnako ako na všetkých ďalších prípravách a prácach sa môže podieľať ktokoľvek zo zainteresovaných a dotknutých obyvateliek a obyvateľov Ľudovej štvrti. Vyvrcholením tejto etapy bude predstavenie výstupov z dotazníkov na verejnom stretnutí a diskusia o prvotných výsledkoch. Výstupy z dotazníka a závery diskusie budú slúžiť ako podklady pre prípravu plánovacieho verejného stretnutia, ktorého výsledky ukážu rozsah plánovaných úprav a druhy najžiadanejších intervencií a stanú sa tak podkladom pre spracovanie architektonického zadania. Jeho podoba bude predmetom rozhodovania verejnosti na treťom stretnutí tak, aby finálna verzia bola spoločným rozhodnutím všetkých zapojených obyvateľov Ľudovej štvrti, ako aj ľudí využívajúcich priestory parku. 

 

Novinky z Participatívneho plánovania verejných priestorov: Novinky z Participatívneho plánovania verejných priestorov:

V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

Historickú budovu Konskej železnice máme v znaku Nového Mesta. Keďže sa už dlhší čas využíva len na sobáše, zastupiteľstvo sa pokúsilo budovu dvakrát neúspešne prenajať, aby prevádzka nezaťažovala rozpočet. Novomešťania teraz chcú, aby budova plnila verejnoprospešnú funkciu.
Pozvánka na verejné stretnutie 18.5.2017

Pozvánka na verejné stretnutie 18.5.2017

Začínajú verejné stretnutia pre participatívny rozpočet 2018, prvé bude vo štvrtok 18.5.2017 v jedálni na ZŠ na Riazanskej 75.
Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Ako by mohla vyzerať Kuchajda v nasledujúcich rokoch? Stiahnite si výsledky kvalitatívneho a kvntitatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý sa stane podkladom medzinárodnej architektonickej súťaže v roku 2017.

 

First Previous Next Last

Máte k tejto stránke postreh, ktorý by mohol prispieť k jej lepšej zrozumiteľnosti? -> Dajte nám spätnú väzbu.