Preskoč na obsah

video Vnútrobloky

Vnutrobloky prezentacia

Vnútrobloky

Autor/ka: Lenka Korbeľova, KpP

Kultivovanosť a bezpečnosť miesta predstavuje dôležitý predpoklad pre to, aby mohlo byť využívané. Platí to ako o verejných priestranstvách, tak aj o priestoroch, ktoré majú intímnejší – susedský charakter a poznáme ich pod názvom vnútrobloky, či dvory medzi obytnými domami. Mnohé z nich v súčasnosti neposkytujú potrebnú rekreačnú a estetickú funkciu a často je tu v dezolátnom stave aj zeleň. Vnútrobloky sa často objavovali ako téma počas verejných stretnutí aj medzi občianskymi podnetmi, ktoré boli zaslané Kancelárii pre participáciu.

Financie z participatívneho rozpočtu by sa využili na:

-          zmapovanie súčasného stavu vnútroblokov;

-          návrhu koncepcie riešenia tejto problematiky;

-          rekonštrukciu konkrétnych vnútroblokov; 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

16.12.2016 až 15.1.2017 prebehol zber dát pomocou dotazníkov distribuovaných priamo obyvateľom Budyšínskej ulice v papierovej forme aj online. Celkovo bolo zozbieraných 152 platných odpovedí, z tojo 90 priamo od ovyvateľov ulice.
Zápis z verejného stretnutia Budyšínska 28.9.2016

Zápis z verejného stretnutia Budyšínska 28.9.2016

28.9.2016 sa o 17:30 na ZŠ Česká zišli obyvatelia a pracovníci MiÚ, aby prediskutovali budúcu revitalizáciu stromoradí a komunikácií na ich ulici. 
Pozvánka na úvodné stretnutie Zelené Mesto

Pozvánka na úvodné stretnutie Zelené Mesto

Viete ako, alebo chcete zlepšiť starostlivosť o zeleň a životné prostredie
v Novom Meste? Príďte to povedať:
-> vo štvrtok 4.8.2016 o 17:30 hod. na Junácku 1.
Zakopávate o prekážky pri chôdzi Novým Mestom?

Zakopávate o prekážky pri chôdzi Novým Mestom?

Spustili sme aplikáciu pre mapovanie a sledovanie chodníkových opráv. Pridajte do mapy podnet na rekonštrukciu, opravu, debarierizáciu alebo zriadenie chodníka! http://pr.banm.sk/liferay/oprava-chodnikov-2016
First Previous Next Last