Preskoč na obsah

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Významnú možnosť občianskej participácie prinášajú INVESTIČNÉ ZADANIA.

Sú opätovne istá forma projektov s rozdielom, že sú to vysokorozpčtové investície a realizuje ich mestská časť (rozpočet môže prekročiť 10 - 100 tisíc €).
Obyvatelia ich za pomoci miestneho úradu navrhujú a vytvárajú a v spolupráci so zastupiteľstvom o nich následne hlasujú.

Zadania vznikajú prostredníctvom identifikovania klúčových tém počas verejných stretnutí v jednotlivých štvrtiach a tematickch komunitách. Zaznamenávajú sa vypĺňaním ankiet, ktoré budú paticipatívne komunity spracovávať. Zadania sa budú diskutovať s jednotlivými oddeleniami na úradoch, s jednotlivými poslancami a poslankyňami. Z množstva rôznych zozbieraných návrhov na zadania vyselektujú obyvatelia každej štvrte 1-3 najdôležitejie. Tie sa opätovne predložia na hlasovanie verejnosti a schválenie na verejných fórach a postupne sa môžu zapracovať do rozpočtu mestskej časti.

Na decembrovom zastupiteľstve bude Kancelária pre participáciu verejnosti žiadať na rok 2015 financie pre zadania vo výške 200 000€.

Cieľom zadaní je vytvoriť kvalitné odporučenie občanov pre usmernenie budúcich strategických investícií celej mestskej časti.

PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

 

Výstupy z verejného stretnutia Kramáre – 3.12.2014

Autor/ka: Lukáš Bulko

Obsahom stretnutia bola prezentácia návrhov na potenciálne zadania (vysokorozpočtové projekty, ktoré realizuje úrad), ktoré sa vyprofilovali na základe predchádzajúcich verejných stretnutí a občianskych podnetov ako aj diskusia o nich.

Na stretnutí sa taktiež predstavili koordinátori občianskych projektov zo štvrte Kramáre (iniciatív do 5000€, ktoré chcú realizovať samotní aktívni občania).

Prezentácia zadaní:

vstupom boli 2 dokumenty, ktoré boli zostavené 1.na základe stanoviska Ing. Miriam Kamhiyehovej (vedúcej Oddelenia životného prostredia a územného plánovania) k téme potenciálneho parku/oddychovej zóny na Kramároch, čo bol najčastejšie sa opakujúci podnet od Kramárčanov a 2. na základe stanoviska ako aj osobnej obhliadky Mariána Ďurčiho a Ing. Ľubomíra Adamkech k téme viacerých dopravných a chodníkových úprav.

Na základe diskusie po prezentácii návrhov sa prítomní zhodli na nasledujúcom užšom výbere možných zadaní pre štvrť Kramáre v PR 2015:

(výber sa bude ešte konkretizovať, konzultovať s jednotlivými oddeleniami úradu ako aj obyvateľmi Kramárov a môže sa meniť)

 

Dopravné podnety:

- upraviť okolie zastávky Magurská– vlastní súkromník a magistrát

  • 1. revitalizácia súkromného pozemku: "blatový chodník" pod zastávkou - pre mamičky s deťmi, chodník je málo široký, prípadne rozšíriť komunikáciu aby sa vytvoril pruh pre autobus aby nebránil v premávke. Občania sa zhodli že priestor by sa mohol pretvoriť aj v spolupráci so sukromným majiteľom Slnečná záhrada.

  • 2. strhnúť plot napravo od zastávky, revitalizovať na mini parčík. Jedná sa o pozemok vo vlastníctve hl.mesta.

- rekonštruovať Schody Olivová – Klenová: - v správe MČ

  • opravu lokálnych porúch jednotlivých stupňov môže zabezpečiť správca komunikácií v jarných mesiacoch roka 2015 z finančných prostriedkov bežnej údržby komunikácií

- vybudovať chodník/schody Rozvodná – Vlárska: v správe MČ

je potrebný vypracovať stavebný investičný plán

- vybudovať parkovacie miesta na ul. Magurská v správe MČ

na spriechodnenie dolného úseku Magurskej ulice v obidvoch smeroch

- vybudovať chodník na Klenovej - treba presne špecifikovať lokalitu kvôli identifikácii vlastníctva (chodník pri VUB akadémii, pri kontajneri Humana- koniec chodníka – Vlárska.)

 

Priestory pre park / oddychovú zónu:

Višňová, volné zelené plochy medzi panelákmi nad aj pod ulicou - v správe MČ

 • najvhodnejší kandidát. možný park aj ihrisko

vnútroblok na Revíne č.15,17,19,21 - v správe MČ

možná inštalácia mobiliáru a zelených prvkov

 

Ladislava Dérera /lievik- betónový/ (neoverené vlastníctvo)

 • športovisko /pre loptové hry, ihrisko pre deti – pri svahu – potreba oplotenia z jednej strany (z jednej strany je svah a z druhej je oplotené)

Jelšová 3-5, vnútroblok – vlastní hl.mesto.

možné športovisko

Magurská , priestor pod mostom – hl mesto.

vyčistiť odpadky, diviaky rozrušujú pôdu – dosypať a sprístupniť ako /venčovisko/.

 

Podnety pre potenciálne zadania za Kramáre: Podnety pre potenciálne zadania za Kramáre:

Podnety pre potenciálne zadania za Kramáre:

(predbežný dokument, očakávame stanovisko Oddelenia výstavby a investícií a finančnú kalkuláciu zásahov)

 

CESTY a CHODNÍKY KRAMARE, viaceré konkrétne úpravy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ KRAMÁRE

 • Oddychová zóna, park na Kramároch

K podnetu - vytvoriť oddychovú zánu/park na Kramároch, ktorý tu zatiaľ nie je, sme vytipovali nasledujúce lokality:

 • most Vlarska - https://www.google.sk/maps/place/Vl%C3%A1rska,+831+01+Bratislava/@48.1702284,17.0965409,3a,90y,129.13h,80.62t/data=!3m4!1e1!3m2!1soiholxtm-LZtLd0zIx1QuA!2e0!4m2!3m1!1s0x476c8c05c00db661:0xdfff5782dc1228aa!6m1!1e1
 • Rozvodná ulica - stred areálu, je tam aj dom dôchocov - https://www.google.sk/maps/place/Rozvodn%C3%A1,+831+01+Bratislava/@48.1683592,17.0932745,3a,75y,17.89h,90.05t/data=!3m4!1e1!3m2!1sMHeQ8YRrDZZ8DWAuH6ylNg!2e0!4m2!3m1!1s0x476c8c0f57c53317:0xcb6cee6448b64846
 • Stromová ul.- Oproti Min.Školstva - https://www.google.sk/maps/@48.1641034,17.0974507,3a,75y,38.41h,82.8t/data=!3m4!1e1!3m2!1sZ2Weew9QW-PEfMwhh4Borg!2e0
 • - okolie doškolovacieho ústavu na Bardošovej - https://www.google.sk/maps/@48.1686547,17.0972204,3a,75y,214.55h,70.13t/data=!3m4!1e1!3m2!1sg4LoQ2XVvLUUEMQ_JQ4Upw!2e0
 • Višňová ulica (nad/pod) - https://www.google.sk/maps/@48.1672367,17.0957261,3a,75y,234.49h,60.4t/data=!3m4!1e1!3m2!1s00pE1G1s7hq2ZB4vhy77Dg!2e0
 • na Stromovej, pri zastavke "Magurska" - https://www.google.sk/maps/@48.1666783,17.0932521,3a,75y,218.88h,70.42t/data=!3m4!1e1!3m2!1sYMPlysI-FrlmlT34KT0Pgg!2e0

 

PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

Novinky zo štvrte Kramáre: Novinky zo štvrte Kramáre:

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Pripravili sme pre vás 5 stretnutí v rozličných častiach Nového Mesta. Radi vás privítame na ktoromkoľvek z nich.

Zápisnica z verejného stretnutia Kramáre

Zápisnica z verejného stretnutia Kramáre

20.6.2017 sa v novom RC Kramárik uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte Kramáre. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.
Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
First Previous Next Last