Späť

Realizácia ako bývať krásnozdravšie

"AKO BÝVAŤ KRÁSNOZDRAVŠIE" je projekt hlineno-slamenného domčeka sme začali ako žiacku činnosť v rámci vyučovania - Ako si postaviť dom. V jeho pokračovaní by sme radi ponúkli možnosť ľuďom zo širšieho okolia (rodičia, deti, umelci, remeselníci, dôchodcovia, študenti) vyskúšať si rôzne druhy aktivít týkajúcich sa prírodného staviteľstva a obnoviteľných zdrojov energie.

Pripravované workshopy budú mať okrem teoretického úvodu hlavne realizačnú časť. Budú sa týkať najmä tvorby vápenných omietok, inštalácie solárneho panela, piecky na drevo s prednáškou o alternatívnych druhoch energie. Aby sme okrášlili aj interiér domčeka, budeme sa venovať recyklácii starého dreveného nábytku (stolov, stoličiek), či tvorbe nového. N

 

ezabudneme ani na zeleň, ktorou sa budeme zaoberať pri výsadbe zelenej strechy. Naším cieľom je podporiť cez prácu s prírodnými materiálmi komunitný rozvoj spoločnosti, kde sa pri spoločnej aktivite ľudia naučia novým zručnostiam a získajú medzi sebou nové kontakty. Dokončená stavba bude slúžiť ako priestor na vyučovanie detí, arteterapie, krúžkové aktivity pre deti z Mierovej kolónie (modelovanie z hliny), osvetu pre návštevníkov, možnosť vyskúšať si ako sa spí v takejto stavbe počas kurzov.

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z projektov 2015: Novinky z projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last