Preskoč na obsah

Ako založiť Participatívnu komunitu (pracovnú skupinu) pre participatívny rozpočet?

Autor/ka: Lukas Bulko

východisková ponuka - na prvom verejnom stretnutí Kancelária pre participáciu verejnosti zúčastneným ponúkla možnosť vytvoriť nasledujúce tematické participatívne komunity (PK): kultúra, seniori, sociálne vylúčení, mládež, zelené mesto a verejné priestory, doprava, detská/rodičovská a školská. Nie každá komunita vznikla a stala sa živou a aktívnou. Existujúce komunity sú otovrené a do ich chodu sa môžete kedykoľvek zapojiť. Pokiaľ však viete o téme, či oblasti, ktorá ešte nie je v rámci navrhovaných komunít pokrytá, môžete jedoducho založiť novú.

Ako založiť novú komunitu?

1.    Oslovíte Kanceláriu pre participácu verejnosti a informujete ju o vašom zámere. Dohodnete sa na termíne, kedy by ste komunitu chceli organizovať. Na stretnutiach bude spočiatku prítomný aj člen kancelárie, kvôli zodpovedaniu otázok a zaškoleniu v jej fungovaní.

2.    Vytvoríte a zverejníte verejnú pozvánku, oslovíte relevantných ľudí a pozvete ich na stretnutie, ktorého cieľom bude:

-       identifikácia aktivít, ľudí a problémov v danej oblasti - psychosociálny prieskum,

-       zistenie možností zúčastnených pre lepšiu propagáciu PR a realizáciu jednotlivých krokov,

-       distribúcia a zozbieranie ankiet,

-     hľadanie ľudí, ktorí by chceli (1) realizovať projekt a/alebo sa podieľať na spracovávaní ankiet a formulovaní zámerov pre zadaniav rámci vašej komunity

následná činnosť PK bude obnášať:

-       Verejné pozývanie na stretnutia komunity a písanie a zverejňovanie zápisníc z jedntlivýc stretnutí, 

-       stretávanie sa obyvateľov zaujímajúcich sa o danú tému podľa potrieb a možností v ideálnom prípade na pravidelnej báze, aby sa podarilo:

1.    zbieranie podnetov v danej oblasti – prostredníctvom ankiet distribuovananých online aj osobne.

2.    Aktívni členovia komunitu budú spracovávať ankety do projektových návrhov a návrhov zadaní

-       Participatívna komunita sa zaväzuje, že sa bude účastniť na príprave a rezlizácii Verejného fóra (VF), kde sa predstavia výstupy z ankety a návrhy zadaní.

-       vypracuje a realizuje projekty pre participatívny rozpočet (nepovinné)

-       bude komunikovať a spolupracovať s príslušným oddelením úradu (to znamená, že úradníci sa budú priamo podieľať na jednotlivých krokoch, ušetrí to časť práce a poskytne odborné poradenstvo pri vypracovávaní návrhov )

-       bude úščastniť na príprave a realizácii Verejného zvažovania a Verejného hlasovania pri rozhodovaní o úspešných projektoch participatívneho rozpočtu.

 

Novinky z Komunít: Novinky z Komunít:

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

Občianske projekty, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu v roku 2019, idú do finále. 20.9. o 17:30 sa v rámci prípravy kooridnátori stretnú 3. krát. V októbri sa ešte uskutočnia verejné prezentácie a následne Novomešťania vo veľkom hlasovaní vyberú tie, ktoré považujú za najlepšie. Dnes predstavujeme niektoré občianske projekty slovami ich predkladateľov.

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia, participatívny rozpočet pre rok 2019, 19. apríla 2018, KC Ovručská
Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Pripravili sme pre vás 5 stretnutí v rozličných častiach Nového Mesta. Radi vás privítame na ktoromkoľvek z nich.

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Reportáž o komunitnom kompostovaní, podklady na stiahnutie a výzva. Do 20.8.2017 máte čas na oslovovanie susedov a záväzné info pre nás.
Zápisnica z verejného stretnutia Nobelova

Zápisnica z verejného stretnutia Nobelova

27.6.2017 sa v Knižnici vo Vernosti na Nobelovej 30 uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte Nobelova. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.
First Previous Next Last