Preskoč na obsah

Ako založiť Participatívnu komunitu (pracovnú skupinu) pre participatívny rozpočet?

Autor/ka: Lukas Bulko

východisková ponuka - na prvom verejnom stretnutí Kancelária pre participáciu verejnosti zúčastneným ponúkla možnosť vytvoriť nasledujúce tematické participatívne komunity (PK): kultúra, seniori, sociálne vylúčení, mládež, zelené mesto a verejné priestory, doprava, detská/rodičovská a školská. Nie každá komunita vznikla a stala sa živou a aktívnou. Existujúce komunity sú otovrené a do ich chodu sa môžete kedykoľvek zapojiť. Pokiaľ však viete o téme, či oblasti, ktorá ešte nie je v rámci navrhovaných komunít pokrytá, môžete jedoducho založiť novú.

Ako založiť novú komunitu?

1.    Oslovíte Kanceláriu pre participácu verejnosti a informujete ju o vašom zámere. Dohodnete sa na termíne, kedy by ste komunitu chceli organizovať. Na stretnutiach bude spočiatku prítomný aj člen kancelárie, kvôli zodpovedaniu otázok a zaškoleniu v jej fungovaní.

2.    Vytvoríte a zverejníte verejnú pozvánku, oslovíte relevantných ľudí a pozvete ich na stretnutie, ktorého cieľom bude:

-       identifikácia aktivít, ľudí a problémov v danej oblasti - psychosociálny prieskum,

-       zistenie možností zúčastnených pre lepšiu propagáciu PR a realizáciu jednotlivých krokov,

-       distribúcia a zozbieranie ankiet,

-     hľadanie ľudí, ktorí by chceli (1) realizovať projekt a/alebo sa podieľať na spracovávaní ankiet a formulovaní zámerov pre zadaniav rámci vašej komunity

následná činnosť PK bude obnášať:

-       Verejné pozývanie na stretnutia komunity a písanie a zverejňovanie zápisníc z jedntlivýc stretnutí, 

-       stretávanie sa obyvateľov zaujímajúcich sa o danú tému podľa potrieb a možností v ideálnom prípade na pravidelnej báze, aby sa podarilo:

1.    zbieranie podnetov v danej oblasti – prostredníctvom ankiet distribuovananých online aj osobne.

2.    Aktívni členovia komunitu budú spracovávať ankety do projektových návrhov a návrhov zadaní

-       Participatívna komunita sa zaväzuje, že sa bude účastniť na príprave a rezlizácii Verejného fóra (VF), kde sa predstavia výstupy z ankety a návrhy zadaní.

-       vypracuje a realizuje projekty pre participatívny rozpočet (nepovinné)

-       bude komunikovať a spolupracovať s príslušným oddelením úradu (to znamená, že úradníci sa budú priamo podieľať na jednotlivých krokoch, ušetrí to časť práce a poskytne odborné poradenstvo pri vypracovávaní návrhov )

-       bude úščastniť na príprave a realizácii Verejného zvažovania a Verejného hlasovania pri rozhodovaní o úspešných projektoch participatívneho rozpočtu.

 

Novinky z Komunít: Novinky z Komunít:

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

30.5.2017 sa v Komunitnom centre Ovručská uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte vymedzenej ulicami Šancová - Račianska - Pionierska. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.
Verejné stretnutia ku komunitnému plánu sociálnych služieb

Verejné stretnutia ku komunitnému plánu sociálnych služieb

Uskutoční sa 9 verejných stretnutí. Cieľovou skupinou sú občianske združenia venujúce sa sociálnym oblastiam, seniori v denných centrách a aktívna verejnosť. 
Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Zapisnica z verejného stretnutia Hostinského/Zátišie/Ľudová štvrť

Zapisnica z verejného stretnutia Hostinského/Zátišie/Ľudová štvrť

Vo štvrtok 18.5.2017 sa na základnej škole na Riazanskej ulici uskutočnilo verejné stretnutie s občanmi. Cieľom stretnutia bolo informovať o realizácii podnetov z roku 2016, diskutovať o plánovnaných investičných  zámeroch do budúcna a zozbierať nové podnety, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť život vo štvrti. Novinkou bolo vypĺňanie dotazníka mapujúceho pocity pri pohybe mestskou časťou.
Pozvánka verejné stretnutie ŠARAPI 30.5.2017

Pozvánka verejné stretnutie ŠARAPI 30.5.2017

Pokračujú verejné stretnutia pre participatívny rozpočet 2018. Radi vás uvidíme v utorok 30.5. o 17:30 v KC Ovručská.