Preskoč na obsah

Realizácia! Realizácia!

Výstupy z verejného stretnutia Americká Račianska

Autor/ka: Lenka Korbeľová
Stretnutie sa uskutočnilo priamo vo vnútrobloku 11.6.2015

Závery zo stretnutia a ďalšie kroky:

1. Odstránenie dlažobného povrchu a zatrávnenie:
    - Ekopodnik má možnosti zapožičania nástrojov (pracovné náradie, rukavice, krompáče), pristavenie kontajnerov, výpomoci ťažšou technikou pri odstraňovaní dlažby a poskytnutie zeminy/ornice a osiva.
    - Finančné nároky akcie, predpokladáme, že budú oveĺa nižšie ako získaných 5 000€, takže bude možné realizovať ďalšie intervencie.

Informácia o finančných nákladoch: Ing. Molnár, Ekopodnik:

Kontajner 5 m3 max 7 ton na stavebný odpad (čistý betón, štrk) 1 ks  190€. - hlina sa splaníruje
Práce UNC nakladač (zrovnanie povrchu) 29€/1hodina.
Práce UNC zbíjacie kladivo 35€/1hodina
Prevoz UNC stroja 30€.
Zapožičanie ručného náradia voči podpisu grátis.

Ceny sú s DPH.
Všetky iné detaily vieme riešiť aj za chodu.

    2. Pred samotnou brigádou sa zistí, či má múrik nosnú funkciu, prípadne čo sa nachádza pod spevnenou plochou.

    3. Organizácia brigády v spolupráci s miestnymi obyvateľmi a Ekopodnikom. cca 120 m2. Odvoz sute.
    - Termín brigády v júli 2015. Presný termín po dohode s miestnymi obyvateľmi.

    4. Presunutie 3 lavičiek pod vzniknutú terénnu vlnu.

    5. Dovoz cca 10-15cm ornice, valcovanie predmetneje plochy, spevnenie terénnej modelácie kokosovou rohožou, výsadba trávnika, potreba zabezpečiť následnú strostlivosť.

6. Problém s bezdomovcami: obyvatelia prestali aktívne využívať územie, pretože im ho zabrali bezdmovci.
"My musíme sledovať svoje záujmy nie bezdomovcov."
"Presunutie lavičiek nie je v našom záujme.."
V závere stretnutia sa prítomní zhodli, že lepšie by bolo oživiť, revitalizovať vnútroblok dobrými intervenciami a asi aj oplotiť (napr. nízky, vizuálne oddelujúci plot).
Možnosť vytvoriť priestor pre všetky vekové kategorie, prípadne aj so zónou pre psíčkarov.

7. Úloha: vyčísliť cenu oplotenia vnútrobloku.

8. Rozfázovať predmetný vnútroblok na etapy realizácie vzhľadom na finančné prostriedky.

9. Financie na revitalizáciu:
    1. 5 000€ aktuálne z projketu participácia Škultétyho z vyvolanej investície od investora Rezidencia pri Mýte.
    2. MÚ, Eurofondy
    3. Možnosť podať projekt v rámci PR 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domovská stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/americka-racianska

Priemerne (0 Hlasy)


Výsledky dotazníka Americká Račianska

V príloženom odkaze sú podrobné závery z dotazníkového prieskumu, ktorý obyvatelia vnútrobloku mohli vyplniť v máji 2015.

Závery boli prezentované aj na verejnom stretnutí 11.6. 2015.

Priemerne (0 Hlasy)


Pozvánka na plánovanie vnútrobloku Americká Račianska

Autor/ka: Kancelária pre participáciu
Verejné stretnutie sa uskutoční 11.6.2015 o 17,30 priamo v lokalite. Stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/park-americka-racianska
Priemerne (0 Hlasy)


hlasovanie americka raciasnka

Priemerne (0 Hlasy)


Úprava a obnova malého parku Americká - Račianska

Intervencia

Názov

Úprava a obnova malého parku Americká - Račianska

Anotácia (krátky opis intervencie)

Cieľom je zvýšiť návštevnosť, bezpečnosť a čistotu parčíka medzi Americkou a Račianskou drobnými revitalizačnými úpravami lavičiek, dlažby, oporného múrika, chodníka a detskými prvkami.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Lavičky sú vynovené, ale umiestnené nevhodne na rozbitej starej dlažbe a využívajú ich najmä bezdomovci. Park je málo navštevovaný aj kvôli bezdomovcom, je zanedbaný a chýbajú mu oživujúce prvky.

Oporný múrik v parku je životu nebezpečný, rozpadáva sa a vypadávajú z neho ozdobné prvky.

Chodník medzi Americkou a Račianskou zaniká, je zenesený hlinou.

Riešenie

Jedná sa o:

1. premiestnenie 3 lavičiek spod okien obyvateľov do nižšej časti parku kvôli bezdomovcom.

2. Vybratie rozbitej starej dlažby pri súčasných lavičkách a zatrávnenie daného objektu.

3. Osadenie detského prvku na oživenie návštevnosti územia.

4. Revitalizácia životu nebezpečného kamenného oporného múru / prípadne jeho odstránenie.

5. Obnova spojného chodníka medzi Americkou a Račianskou – napr. vysypaný drobný makadam.

6. Vymaľovanie starej konštrukcie na prášenie kobercov (možná susedská brigáda)

 

Rozpočet

5 000 euro bez DPH

Predkladateľka

Natália Gyarmatiová

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

Novinky zo Škultétyho: Novinky zo Škultétyho:

Občianske návrhy pre 22tisíc €

Občianske návrhy pre 22tisíc € "Rezidencia pri mýte"

Zoznam občianskych projektov, ktoré sa uchádzajú o sumu 22 000€ poskytnutú investorom výstavby "Rezidencia Pri mýte" / Obytný súbor Škultétyho.

Pozvánka na verejné stretnutie Škultétyho

Pozvánka na verejné stretnutie Škultétyho

Stretnutie sa uskutoční v knižnici na Pionierskej 12 o 17:00.
Témou bude prezentácia občianskych návrhov k využitiu financií (22 000€) z obytného súboru Škultétyho a Participatívny rozpočet 2015.
 
Pozvánka na Filiálku 28.9.2014

Pozvánka na Filiálku 28.9.2014

Príďte na poslednú akciu v rámci dobrovoľníckych aktivít na Filiálke v sobotu 27. septembra. Cieľom dňa je vymalovať opustenú budovu stanice pri príležitosti jej 100. výročia. Pár metrov od stanice budú prebiehať prednášky a workshopy, takže zaujímavé veci budú počuť oddychujúci ale aj naši usilovní natierači. Počas akcie bude vegánsky obed, čerstvá SLOVENSKÁ zelenina, ovocie, domáce koláče a celú akciu ukončíme menším akustickým koncertom
Navrhy a požiadavky občanov na využitie financií zo Škultétyho

Navrhy a požiadavky občanov na využitie financií zo Škultétyho

Komparácia návrhov a požiadaviek občanov na využitie vyvolaných investícií pri výstavbe obytného súboru Škultétyho zo stretnutia 29.5. 2014 a zo stretnutia z 21.8.2013