Preskoč na obsah

Zapojte sa do rozhodovania o vašom meste!

Pozývame vás na verejné fóra participatívneho rozpočtu v Bratislave

Autor/ka: Participatívny rozpočet v Bratislave

Participatívny rozpočet v Bratislave poskytuje priestor občanom a občiankam, aby sa priamo zapojili do diskusie o tom, ako by sa mali využiť prostriedky z mestského rozpočtu. Práve preto jeho organizátori neustále pripravujú verejné zhromaždenia, na ktorých okrem diskusie o verejnom priestore mesta a službách poskytovaných mestom, môžu občania a občianky odovzdať svoje pripomienky, návrhy na mestské projekty a nápady týkajúce sa práve verejného priestoru a služieb mesta. Všetky informácie o participatívnom rozpočte nájdete na stránke pr.bratislava.sk.

Termíny verejných fór:

11. júna 2013 Verejné fórum OpenData je určené všetkým záujemcom o transparentnú a otvorenú samosprávu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronizácie a sprehľadňovania dát vo forme datasetov na základe požiadaviek a potrieb občanov mesta Bratislava.

13. júna 2013 Verejné fórum Seniori je určené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o to, čo mesto robí pre seniorov a seniorky. Seniori v rámci participatívneho rozpočtu zriadili Komunitné centrum generácií, ktoré slúži na rozvíjanie komunitných a občianskych aktivít, ako aj na rozvíjanie záujmových  aktivít a medzigeneračnú výmenu.

18. júna 2013 Verejné fórum Zelené mesto je určené všetkým, ktorí chcú prispieť k tomu, aby naše mesto bolo čo najzdravšie, najzelenšie a malo dostatok oddychových zón. Z prostriedkov participatívneho rozpočtu sa doteraz podarilo zabezpečiť obnovenie stromoradia na Račianskej ulici, pomôcť pri zakladaní komunitných záhrad, napríklad pri budovaní prvej komunitnej záhrady v Bratislave - Krasňanský zelovoc, podporiť zriaďovanie komunitných kompostovísk, či umožniť vzdelávanie v oblasti správneho a bezkonfliktného spolužitia so psami – miláčikmi mnohých Bratislavčanov.

20. júna 2013 Verejné fórum Mládež je určené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o služby mesta poskytované jeho mladým obyvateľom a obyvateľkám. V rámci participatívneho rozpočtu sa z chátrajúceho kina Zora podarilo vybudovať kultúrne a komunitné centrum a otvoriť kvalifikovanú verejnú diskusiu o oživení územia pod mostom Lafranconi.

Spoločný program verejných fór:

14:00 Otvorenie informačného stánku na Primaciálnom námestí (možnosť získať informácie o participatívnom rozpočte, ako aj pridať nápad alebo pripomienky v ankete Burza nápadov).

17:00 Verejná diskusia v Primaciálnom paláci (miestnosť č. 19), ktorá bude ukončená verejným zvažovaním o prioritách pre danú tému.
 
Všetky podnety zozbierané od občanov a občianok budú spracované a odovzdané jednotlivým komisiám mestského zastupiteľstva. Návrhy na mestské projekty sa rozpracujú a zaradia do záverečného hodnotenia, kde budú môcť získať prostriedky z mestského rozpočtu. Svoje nápady môžete odovzdávať aj elektronicky, prostredníctvom ankety Burza nápadov, ktorú nájdete na oficiálnej stránke participatívneho rozpočtu v Bratislave pr.bratislava.sk.

Každý Bratislavčan a každá Bratislavčanka sa ročne podieľa sumou priemerne 480€ z vybraných daní na mestskom rozpočte. Zapojte sa do demokratických diskusií o tom, ako majú byť tieto zdroje využité!

Tešíme sa na vašu účasť.

Priemerne (1 Hlas)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last