Preskoč na obsah

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Diskusia sa uskutočnila 21. júna 2017 v Banskej Bystrici.


Významnú časť svetovej ekonomiky tvoria organizácie, ktoré nevznikli za účelom maximalizácie zisku, ale s cieľom prispievať k sociálnemu blahu a rozvíjať rôzne podoby spolupráce, solidarity a demokracie na pracovisku. Historicky najstaršou a najrozšírenejšou inštitucionalizovanou formou sociálnej a solidárnej ekonomiky sú družstvá. Vo svete majú viac ako miliardu členov a členiek a fungujú prakticky vo všetkých sektoroch a odvetviach ekonomiky. Zamestnávajú približne 250 miliónov ľudí. Je pravdepodobné, že ich počet bude rásť spolu so vznikom nových foriem družstevníctva, ktoré sú odpoveďou na zmeny v dôsledku globálnej ekonomickej a environmentálnej krízy, ale aj rozvoja nových technológií a celkového meniaceho charakteru práce v mnohých krajinách sveta. U nás je ich potenciál po turbulentných udalostiach 20. storočia a najmä zmenách po roku 1989 nevyužitý a ich podpora nedostatočná. Stále bývajú spájané s centralizáciou boľševickej moci. Toto nedorozumenie pretrváva napriek tomu, že v skutočnosti nerešpektovala jeho základné princípy ako dobrovoľný vstup do družstva alebo demokratické a autonómne rozhodovanie na pracovisku. V druhej zo série diskusií o ekonomike ako priestore pre spoluprácu sa pozrieme bližšie na nedávnu minulosť a súčasnosť družstevníctva v krajinách bývalého Česko-Slovenska a tiež na úlohu družstevníctva v rozvoji miestnej ekonomiky a boji s chudobou a sociálnym vylúčením.
 

Pozvanie do diskusie prijali:
 

Jiří Guth je ekológ so záujmom o súvislosti. Na pražskom magistráte sa venuje posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, adaptáciám na zmenu klímy a ďalším environmentálnym otázkam. Na Prírodovedeckej fakulte Jihočeské univerzity prednáša o verejnej správe a regionálnom rozvoji. Člen a činovník Strany zelených v ČR a niekoľkých občianskych združení a iniciatív, napr. Alternativy zdola. Príležitostne spolupracuje s Deníkem Referendum. Bol alebo je členom šiestich družstiev vrátane bytového, pivovarského, výrobno-spotrebného a vydavateľského.
 

Jana Lindbloom pracuje v Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied a zároveň prednáša kurz o sociológii organizácií na Masarykovej univerzite v Brne a Univerzite Komenského v Bratislave. Výskumne sa venuje najmä ekonomickej sociológii so zameraním na organizácie (hlavne družstvá), pracovné vzťahy, majetkové práva a rôznorodosť interpretácií legislatívy. Metodologicky sa špecializuje na kvalitatívne prístupy.
 

Eva Riečanská študovala etnológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a sociológiu na University of Pittsburgh v USA. Pracovala v Regionálnom centre Rozvojového programu OSN, kde sa venovala problematike komunitného a lokálneho rozvoja, otázkam rodovej rovnosti a spolupracovala s viacerými mimovládnymi organizáciami na Slovensku. Ako členka občianskeho združenia Utopia sa zaoberá problematikou občianskej participácie. Bola vedúcou výskumného tímu a spoluzostavovateľkou publikácie o súčasnej situácii v družstevníctve v krajinách V4.
 

Video: Daniel Bernát
 

Súvisiace články:
Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce
S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť
Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

 

Projekt Ekonomika ako priestor spolupráce sa realizuje s podporou Rosa Luxemburg Stiftung.

 

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last