Preskoč na obsah

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Diskusia sa uskutočnila 12. decembra 2017 v A4-ke v Bratislave.
 

V novembri sme diskutovali o politických a ekonomických výsledkoch vývoja po roku ‘89. V poslednej tohtoročnej diskusii z cyklu Ekonomika ako priestor spolupráce na túto tému nadviažeme - nielen pri príležitosti Svetového dňa ľudských práv - otázkou, aký je význam sociálnych a ekonomických práv v spoločnosti, v ktorej sa na jednej strane považuje dodržiavanie ľudských práv za kľúčový prvok a zdroj legitimity politického režimu, no na druhej je ich vnímanie často selektívne a v niektorých prípadoch sú systematicky porušované a ignorované. Najviditeľnejším príkladom tohto selektívneho vnímania ľudských práv je chudoba, ktorá je komplexným útokom na ľudskú slobodu a fakticky ruší sociálne a ekonomické práva ako napríklad právo na vzdelanie, zdravie, primerané bývanie alebo jedlo. No nielen tie. V konečnom dôsledku zabraňuje aj napĺňaniu politických a občianskych práv. Aké sú dôsledky takto (ne)uplatňovaných ľudských práv a čo znamenajú pre ľudí, ktorí sa s ich porušovaním každodenne stretávajú? Prečo nie je v liberálno-kapitalistickom „najlepšom z možných svetov" možné zabezpečiť, aby mal každý človek právo prežiť dôstojný život?


Pozvanie do diskusie prijali:


Michal Riečanský vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktuálne pracuje v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, kde sa venuje aj téme hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv (ESCR) . V minulosti pôsobil v o.z. Ľudia proti rasizmu a v Implementačnej Agentúre MPSVR kde pracoval s problematikou deinšitucionalizácie systému sociálnych služieb.


Daniel Škobla je sociológ, ktorý pôsobí na Inštitúte pre výskum práce a rodiny a Ústave etnológie SAV. V minulosti pracoval na Instytut Filozofii i Socjologii PAN vo Varšave a Regionálnom centre United Nations Development Program. Participoval na riadiacich stretnutiach Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015, podieľal sa na výskumoch a na tvorbe strategických dokumentov v oblasti boja proti chudobe a integrácie Rómov. Je autorom kapitoly v knihe Reinventing Social Solidarity across Europe (Policy Press), viacerých štúdií a množstva evaluačných a výskumných správ.


Tomáš Tožička je publicista, technik, teológ a odborník na rozvojovú problematiku. Do 1989 pracoval v robotníckych profesiách. Neskôr vyštudoval teológiu v Prahe a v Atlante, USA. V súčasnosti je riaditeľom Strediska humanitárnej a rozvojovej spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické a predsedom českej pobočky Social Watch. Spolupracuje s humanitárnymi organizáciami Adra, Educon a Ekumenická akademie.


Diskusiu moderovala: Eva Riečanská


Video: Vladimír Čičmanec


Súvisiace články:
Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce
Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe
S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť
 

Projekt Ekonomika ako priestor spolupráce sa realizuje s podporou Rosa Luxemburg Stiftung.

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last