Preskoč na obsah

O rozpočte Nového Mesta, jeho príjmoch i výdavkoch

Autor/ka: -

V roku 2013 hospodárila bratislavská mestská časť Nové Mesto  s takmer 20,5 miliónmi eur. Rozpočet v príjmovej i výdavkovej časti sa delí na bežné príjmy/výdavky a kapitálové príjmy/výdavky.

V roku 2013 hospodárila bratislavská mestská časť Nové Mesto  s takmer 20,5 miliónmi eur. Rozpočet pre rok 2014 sa ešte len pripravuje.  Nové Mesto má vyrovnaný rozpočet, v ktorom bežné príjmy a  výdavky tvorili v roku 2013 približne 15,3 milióna eur.

PRÍJMY SÚ NAJMÄ DAŇOVÉ

Rozpočet v príjmovej časti sa delí na bežné príjmy a kapitálové príjmy:

Najväčšie príjmy v rozpočte Nového Mesta sú daňové.  Nosným bežným príjmom je výnos z dane z príjmov, ktorý je prepočtom podľa počtu obyvateľov a iných premenných (2013 - 5,1 milióna eur). Ďalší značný príjem je daň z nehnuteľnosti  – spravuje ju hlavné mesto, pričom MČ získa toľko, koľko sa podarí mestu vybrať (2013 - 2,7 milióna eur). Ďalšie príjmy sú: z dane za psa, predajné automaty či komunálny odpady a užívanie verejného priestranstva (2013 – pol milóna eur). Iné príjmy sú administratívne poplatky na stavebnom úrade, na matrike, na evidencii obyvateľstva a podobne (2013 – 2,4 milion eur). Prenájmy pozemkov (2013 – 1,1 miliona eur). Okrem týchto bežných, všeobecných príjmov tvoria rozpočet aj kapitálové príjmy: Hlavne predaj pozemkov a iných kapitálových aktív. Dnes už nie sú veľmi výrazné, lebo väčšina sa už odpredala. Ak kapitálové príjmy nevykrývajú kapitálové výdavky, môže to vyvážiť rezervný fond.

VÝDAVKY

Rozpočet vo výdavkovej časti sa delí na bežné výdavky a transfery a kapitálové výdavky.

Bežné výdavky a transfery – financie, ktoré MČ posúva štát na výkon prenesených kompetencií: V bežných výdavkoch sú to nasledujúce programy:

-          Všeobecné verejné služby, obrana, verejný poriadok a bezpečnosť, ekonomická oblasť, ochrana živ.prostredia, bývanie a občianska vybavenosť, rekreácia, kultúra a šport, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie.  [podrobnejšie na: http://www.banm.sk/data/files/3019_rozpocet-2012-2014.pdf]

 

Kapitálové výdavky: sú tiež na všeobecné verejné služby, obrana, verejný poriadok a bezpečnosť, ekonomická oblasť, ochrana živ.prostredia, bývanie a občianska vybavenosť, rekreácia, kultúra a šport, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie.  (V nich značnú položku tvoria aj granty a transfery. MČ podala v rámci integrovanej stratégie 7 grantových projektov. Ak budú úspešné 85% financií príde z EU, 10% od štátu a 5% a MČ. Využijú san a opravy škôl, škôlol, zrevitalizujú sa verejné priestranstvá.)

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last