Preskoč na obsah

Verejné stretnutie o "cykloštadióne" s OZ

Autor/ka: Zuzana Žužiová, Ivana Pasečná

Obč. združenia, pozývame vás sa spolupodielať na plánovani budúcej podoby bývaleho cykloštadióna. Verejné stretnutie sa uskutoční štvrtok 23.1.2013 na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto so začiatkom o 17h. Vašu účasť nahláste na mejl zpup.pasecna@banm.sk.

V rámci pripravovanej revitalizácie areálu po bývalom cyklistickom štadióne na uliciach Odbojárov a Kalinčiakova, v lokalite Tehelné pole, Bratislava - Nové Mesto, organizujeme stretnutie občianskych iniciatív a organizácií pôsobiacich na území Bratislavy. Zámerom mestskej časti je v lokalite vybudovať nový verejný park so zameraním na šport, rekreáciu a aktívne trávenie voľného času. V rámci zámeru by sme boli radi, ak by vznikol priestor aj pre realizáciu a rozvoj občianských aktivít (napr. aktivity týkajúce sa zelene, kultúry, umenia, športu, vzdelávania, komunitného rozvoja a pod.). Vzhľadom na to by sme radi na tomto stretnutí privítali aj Vašu účasť a cenné postrehy k pripravovanému zámeru.

Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 23.1.2013 na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto so začiatkom o 17h.
Na stretnutí by sme radi prediskutovali názory na využitie nového verejného priestoru a to predovšetkým z pohľadu rozvoja občianských iniciatív. Aj s Vašou pomocou chceme hľadať konkrétne možnosti a získať nové podnety týkajúce sa vybavenia, aktivít a programu pre novovznikajúci priestor.
Diskutovať sa bude o otázkach:
Akým spôsobom by nový verejný priestor mohol prispieť k rozvoju občianských aktivít?
Aký priestor by bol potrebný pre rozvoj vašich aktivít a ako by mohol podporiť rozvoj tém, ktorým sa venujete?
Aké nové aktivity a program by ste v tejto lokalite privítali?
Čo by tu určite nemalo vzniknúť?
Akým spôsobom by ste sa vedeli zapojiť do realizácie, prípadne do prevádzkovania novovzniknutého verejného priestoru?
 
Stretnutie je súčasťou širšieho procesu zapájania verejnosti do tvorby verejných priestorov. Výstupy zo stretnutia budú spracované do zadania pre architektonický návrh.
 
Prosíme Vás o spätné potvrdenie Vašej účasti stretnutia.
 
S pozdravom,
 
Kancelária pre participatívne plánovanie MÚ Bratislava - Nové Mesto
Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last