Preskoč na obsah

Revitalizácia stanice F I L I Á L K A

Autor/ka: David Vereš

1. Anotácia:

V tomto roku by sme radi nadviazali na naše aktivity z predchádzajúceho roka v areáli bývalej konskej železnice Filiálka Bratislava (vyčistenie vačšiny územia, vybudovanie priechodov ponad kolajisko, vytvorenie košov, opravenie debnenia na starej budove stanice, aktivizácia obyvateľov, verejná diskusia)

Našim cieľom je aj v tomto roku čo najviac zkultivovať Filiálku, ktorá je aj napriek aktivitám v minulom roku stále v nie-peknom až dehonestujúcom a nebezpečnom stave.

Pri príležitosti 100. výročia bývalej stanice Filiálka plánujeme zorganizovať celodenné kultúrne podujatie počas ktorého bude prebiehať:
- oprava stien
- následné premalovanie celej budovy na jej pôvodný vizuál
- symbolické osadenie informačnej tabule FILÁLKA Bratislava
- úprava priechodov + výsadba
- vytvorenie lavičiek a pódia z paliet
- diskusia k budúcnosti Filiálky
- dotáčanie videodokumentárneho filmu o FILIÁLKE
- celodenné prednášky s enviromentálnym zameraním (potravinová sebestačnosť, komunitné záhrady, agrokruhy...)

2. Problém:

-       Obrovský zanedbaný a nevyužitý areál F I L I Á L K A pretínajúci mestskú časť Nové Mesto Bratislava

-       Aj napriek aktivitám v roku 2013 je areál v dehonestujúcom a odpudivom stave

-       Neschopnosť samosprávy vykonať hocijaké zásahy a úpravy v areáli

-       Nebezpečnosť,  tažkosť pri prechádzaní cez kolajisko

-       Vyhorenosť a pasivita obyvateľov žijúcich v okolí, ktorý vidia viac ako 20 rokov toto miesto len chátrať a ničiť. Strata nádeje pre pozitívnu zmenu

-       Nedostatok povedomia ľudí o žijúcich nie len v okolí FILIÁLKY ale v celom kraji

 

3. Východisková situácia:

-       Celoročné čistenie areálu dobrovoľníkmi

-       Vytvorenie recyklovaného priechodu ponad koľajisko

-       Výsadba zelene okolo priechodu

-       Výsadba ovocných stromov v areáli

-       Oprava debnenia na budove

-       Vypratanie opustenej budovy bývalej stanice

-       Zamedzenie hromadenia čierných skládok

-       Natáčanie videodokumentárneho filmu FILIÁLKA

-       Verejná diskusia / Aktivizácia občanov

 

4. Predkladateľ a realizátori projektu:


David Vereš (predkladateľ, realizátor)
Zakladateľ inicitatívi The Gardener, O.Z. Princess Knocked Out The Gardener
- Skúsenosti s dobrovoľníckymi aktivitami
- Medzinárodná výmena Green Job For Green Europe Bristol 2014
- Absolvent programu KOM-PRAX mládežnícky vedúci
- Predkladateľ a koordinátor projektu „Revitalizácia stanice Filiálka"
v rámci Participatívneho Rozpočtu Hl. mesta Bratislavy v roku 2013
- Obsiahle skúsenosti v rámci marketingu, manažmentu a propagácie


Filip Bopkó (realizátor)
člen The Gardener, O.Z. Princess Knocked Out The Gardener
- Bohaté skúsenosti s remeselnými a manuálnimi prácami
- Hlavný majster projektov The Gardener
-  koordinátor projektu „Revitalizácia stanice Filiálka"
v rámci Participatívneho Rozpočtu Hl. mesta Bratislavy v roku 2013

Roman Kelemen (realizátor)
člen The Gardener, O.Z. Princess Knocked Out The Gardener
- Hlavný kameraman, režisér a strihač
- Skúsenosti s audiovizuálnou tvorbou

Matúš Čupka (realizátor)
Zelená Hliadka, O.Z. Why Not?
- Autor a zakladateľ iniciatívi Zelená Hliadka
- Dlhoročné skúsenosti s dobrovoľníckymi aktivitami
- koordinátor a facilitátor projektu „Filiálne zázraky"

Dobrovoľníci
- Projekt ráta s opetovnou podporou dobrovoľníkov a aktivistov

 


5. Cieľ:

- Revitalizácia budovy ž. stanice
- Kultivácia priestoru
- Zvýšenie kvality života v mestskej časti Nové Mesto Bratislava
- Pozdvihnutie historickej hodnoty bývalej konskej železnice
- Dávka vzdelania, motivácie a inšpirácie pre zúčastnených
- Aktivizácia obyvateľov
 

6. Cieľová skupina:

- Obyvatelia m.č. Nové Mesto žijúci v okolí Filiálky
- Denno denne prechádzajúci dôchodcovia krížom cez areál
do nemocnice a polikliniky
- Psíčkari
- Ľudia, prechádzajú cez areál alebo okolo neho
- Obyvatelia Bratislavy
- Turisti


7. Pokračovanie projektu:

- Dotočenie videodokumentárneho filmu F I L I Á L K A
- Komunikácia so ŽSR
- Revitalizácia celého územia z getta na rekreačno – športovú zónu
s historickou hodnotou


8. Aktivity:

Apríl 2014
- Príprava a organizácia podujatia
- Tvorba letákov a ich distribúcia
- Propagácia
- Natáčanie videodokumentárneho filmu

Máj 2014
- Celodenná kultúrna udalosť pri príležitosti
stého výročia budovy stanice Filiálka
- Zveladenie priechodu
- Street ART session
- Pokračovanie diskusie
- Natáčanie videodokumentárneho filmu

Jún 2014
- Čistenie areálu
- Natáčanie videodokumentárneho filmu

Júl 2014
- Čistenie areálu
- Natáčanie videodokumentárneho filmu

August 2014
- Čistenie areálu
- Natáčanie videodokumentárneho filmu

September 2014
- Čistenie areálu
- Natáčanie videodokumentárneho filmu


9. Rozpočet:
- Farby 600 EUR
- Materiál na drobné opravy fasády budovy 200 EUR
- Elektrocentrála 260 Eur
- Palety 250 ks 500 Eur
- OSB dosky 300 Eur
- Grafický návrh tlačovín a propagačných materiálov 200 Eur
- Tlač plagátov a fotografií 70 Eur
- Preplatenie cesty prednášajúcim 300 Eur
- Kameraman + Fotograf 250 Eur
- Slider 180 Eur
- Postprodukcia tvorba videodokumentárneho filmu 222 Eur
- Vegan BAR jedlo pre prednášajúcich a dobrovoľníkov 150 Eur
- Suroviny na občerstvenie pre dobrovoľníkov 150 Eur

CELKOM: 3392 Eur

Priemerne (0 Hlasy)

Komentáre

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last