Preskoč na obsah

Ako nájsť v tele zdravého ducha?

Autor/ka: Elena Ursínyová

Názov projektu: AKO NÁJSŤ V TELE ZDRAVÉHO DUCHA?

1. Anotácia

Projekt s príznačným názvom Ako nájsť v tele zdravého ducha? je projektom o aktívnom životnom štýle, o prekonávaní vlastných hraníc, o spoznávaní sa občanov Nového Mesta navzájom, o vytvorení komunikty, ktorá si navzájom pomáha a nevzdáva sa v žiadnej životnej situácii.

Základnou myšlienkou projektu je krédo autorky predloženého projektu a tým je: „Človek žije pre druhých a to je oslobodzujúce." Oslobodzujúce v pomoci pre druhých. V súčasnej uponáhľanej dobe zabúdame relaxovať, stretávať sa so susedom, či kamarátom a preto tento projekt oslovuje práve skupinu ľudí, ktorí sa chcú stretnúť, spoznať sa navzájoma v neposlednom rade si spolu zacvičiť. Cvičenie vyvoláva nárast vnútornej energie a tá spôsobuje uzdravenie z chorôb, nárast celkovej vitality organizmu a omladnutie ba až zastavenie starnutia.

Cvičením sa vytvára pocit otvárania sa energetickým impulzom, zlá energia z tela sa stráca a nadobúda sa nová. Táto nová energia vie odblokovať preťažené miesta v tele. Kultivuje sa celé telo, bez námahy. Cvičenie je veľmi jednoduché, ale komplexné. Nezapájajú sa svaly, ale myseľ relaxuje a tým nám pomáha navrátiť zdravie a udržať sa v kondícii.

2. Problém

Projekt v prvom rade rieši nedostatok pravidelných pohybových aktivít takéhoto druhu v predmetnej lokalite. V druhom rade je to nemožnosť priestorového zabezpečenia v Dennom centre seniorov Jeséniova s ohľadom na fakt, že sa tam vydáva strava. Pohybové aktivity vyžadujú priestor.

3. Východisková situácia

Projekt kultivuje telo, nadväzuje na dlhoročné skúsenosti v spoločných cvičeniach. Cvičeniam je potrebné sa venovať častejšie. Jednalo by sa o cvičenia v dvojtýždenných resp. mesačných intervaloch, ktoré zlepšia fyzickú kondíciu, oživia radosť v človeku, zmierna bolesti a zároveň sú aj rehabilitačnými cvikmi pre ľudí, ktorí sú po úraze nehode či úraze.

4. Predkladateľ a realizátori projektu

Kondičné cvičenia poskytnú novú možnosť využitia voľného času v mestskej časti. Pri cvičení sa uvoľňujú aj endorfíny šťastia. Šťastie je kompexný zážitok radosti , pri ktorom sa vypĺňajú naše nádeje, priania , očakávania a jeho dosiahnutie sa stáva zmyslom života. Cvičenie vytvára pocit rovnováhy. Predkladateľkou projektu je Elena Ursínyová, ktorá od roku 1999 spoluorganizuje činnosť. Miestnej organizácie Slovenského červeného kríža. Pri všetkých týchto aktivitách a povinnostiach rada navštevuje akcie o výžive, cviční a životnom štýle. Čo sa tam dozvie, propaguje v Klube dôchodcov. Realizátormi projektu by bola Elena Ursínyová s dcérou, ktoré by boli inštruktorkami cvičení.

 

 

5. Cieľ

Cieľom projektu je motivovať u občanov mestskej časti záujem pravidelne cvičiť, zlepšovať svoju kondíciu, posúvať svoje vlastné hranice a vytvoriť takú komunitu občanov, ktorí sa budú radi spoločne stretávať, budú si navzájom odovzdávať svoje skúsenosti a jeden druhého potiahnu keď to ten druhý bude potrebovať. Pri pravidelnom cvičení občan stráca zlé návyky, ktoré mu znemožňovali aktivity a organizmus dostáva nový rytmus.

6. Cieľová skupina

Projekt nieje prioritne zameraný na určitú vekovú skupinu. Zapojiť sa môže ktokoľvek kto bude mať záujem, chuť a čas prísť a spoznať svojich „susedov". V prípade potreby občanov sa cvičenia môžu doplniť podľa individuálnych požiadaviek.

7. Pokračovanie projektu

Keďže projekt nieje určený pre istú skupinu občanov môže sa rozvíjať viacerými smermi. Jedným by malo byť vytvorenie komunity, ktorá spoločne bude v budúcnosti vymýšľať nové projekty pre zlepšenie života v mestskej časti.

8. Aktivity

Na cvičenia je potrebné si priniesť karimatku /podložku/. Cvičenie nieje náročné na priestor a prezliekanie do cvičebného úboru. Cvičiaci uvidia čo dokáže ich organizmus a ako sa vysporiada s cvikmi. Cvičenie bude 1x za 2 týždne po 1,5 hodine v budove školy na Kolibe.

9. Rozpočet

1 hodina = 13 eur /zabezpešenie priestoru, upratania, školníka/

26 eur = 1 cvičenie (2 hodiny) * 2 = 52 eur/ mesiac

52eur * 12mesiacov = 624 eur

Priemerne (3 Hlasy)

Komentáre

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last