Preskoč na obsah

Rozhodli sme

Autor/ka: Peter Nedoroščík

Na pätnásť zaujímavých projektov odpovedalo 592 internetových a 176 fyzických hlasov. Aktivita a tvorivosť ľudí, ktorí pripravili projekty, teda vzbudila v Novom Meste pozornosť. A nielen tu, ale aj inde. Webovú stránku novomestského participatívneho rozpočtu (PR) poctilo za posledný mesiac takmer 3500 návštev, pričom niekoľko desiatok z nich bolo dokonca zo zahraničia.

Rozhodovalo sa o veľmi malej sume 20 tisíc euro. Zdá sa tak, že možnosť spolurozhodovať o tom, kam sa majú naše financie nasmerovať, je a bude pre ľudí príťažlivá. Ak sa zároveň pridáva aj možnosť tieto peniaze pretaviť do verejných služieb, vytvára sa priestor pre inovatívne a potrebné aktivity.

 

Ako sme vyberali

Rozhodovanie v procese PR sa môže buď odohrávať v niekoľkých etapách a/alebo zahŕňať niekoľko typov rozhodovania naraz. Dôležitú úlohu tu potom zohráva tzv. váhovanie, teda pridelenie dôležitosti jednotlivým typom rozhodovacích procesov. Z tohto uhlu pohľadu si možno PR predstaviť ako niekoľko spojených presýpacích hodín, kde sa rozhodovanie otvára pre čo najširší počet účastníkov a následne zužuje pre expertný pohľad, aby sa opäť otvorilo pre možnosť reagovať pre čo najširší okruh ľudí. Všeobecne možno povedať, že rozhodovanie sa týka dvoch skupín ľudí: dotknutých, teda tých, ktorých sa rozhodnutie priamo týka a zainteresovaných, čiže tých, ktorí majú na rozhodnutí z rôznych dôvodov záujem. V našom prípade sú to hlasujúci Novomešťania a predkladatelia projektov, ktorí tak rozhodovali v odlišných procesoch. Ďalším dôležitým kritériom je hĺbka informovanosti o návrhu a vyjadrenia (ne)súhlasu. Čím je súhlas informovanejší, tým môže mať väčšiu váhu. Na základe týchto a ďalších úvah sme preto dospeli v pilotnej fáze PR k nasledujúcemu váhovaniu rozhodovania:

- verejné zvažovanie koordinátorov projektov - 50%

- fyzické hlasovanie - 30%

- internetové hlasovanie – 20%

Okrem vnútornej logiky procesu toto rozdelenie ovplyvňujú aj vonkajšie faktory. Pre najnižšiu váhu internetového hlasovania hovorí napríklad možnosť jeho zneužitia. Fyzické hlasovanie má vyššiu váhu, pretože vyžaduje väčšiu aktivitu a predpokladá preto vyššiu informovanosť. Taktiež umožňuje efektívnejšiu mieru kontroly zo strany úradu.

 

Čo je to verejné zvažovanie?   

Je to formát moderovanej verejnej diskusie, ktorá obsahuje aspekt spoločného rozhodovania. Výsledkom úspešného verejného zvažovania je konsenzus, ktorý však primárne nevzniká ako dosiahnutie kompromisu, ale skôr ako spoločné nájdenie nového tvorivého riešenia. Verejné zvažovanie tak môže mať nasledujúcu schému: definovanie problému/problémov - definovanie dostupných/možných spôsobov riešenia - hľadanie a určenie spoločného riešenia. V našom prípade to teda bola nasledujúca schéma: potreby a nedostatky/problémy Nového Mesta - jednotlivé projekty ako návrhy riešení – hodnotenie a stanovenie poradia projektov ako výber najlepších riešení. Potreby a problémy Nového Mesta sme identifikovali na základe vyplnených formulárov „Burza nápadov" a rovnako ako o projektoch sme vás podrobne informovali aj v predchádzajúcich číslach Hlasu Nového Mesta. Pre výber najlepších riešení a teda stanovenie poradia projektov si účastníci verejného zvažovania zvolili nasledujúce kritéria hodnotenia:

  • cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený a jeho priamy a nepriamy dopad;

  • súlad projektu s preferenciami Novomešťanov zaznamenanými v „Burze nápadov";

  • podiel dobrovoľníckej spoluúčasti na aktivitách projektu;

  • efektívnosť využitia financií;

  • udržateľnosť projektu v budúcnosti a podpora procesu PR;

V konečnom dôsledku sa tak na verejnom zvažovaní nesúťažilo len o poradie najlepších projektov, ale predovšetkým sa hľadalo spoločné dobro Nového Mesta, ktoré vzišlo zo súboru podporených projektov. Poradie projektov tak predstavuje premyslenú odpoveď na potreby Nového Mesta.

 

Podporené projekty

Na základe výsledkov uvedených v grafe sa do sumy 20 tisíc euro zmestilo prvých osem projektov. Ako som však spomínal v úvode, možnosť navrhovať nové, respektíve skvalitňovať existujúce služby prináša priestor pre zaujímavé a kvalitné odpovede, čo sa potvrdilo tiež tým, že projekty upútali aj pozornosť poslancov a dvaja z nich – Stanislav Winkler a Richard Mikulec sa rozhodli podporu projektov vyjadriť návrhom navýšiť sumu pre tohtoročný PR na aprílovom zastupiteľstve. V čase písania týchto riadkov ešte nevieme, či bude tento návrh schválený. V každom prípade ďakujeme nielen poslancom a starostovi, ale najmä koordinátorom projektov za ich prácu a všetkým hlasujúcim za ich záujem a ochotu podporiť. Prišiel čas pre realizáciu nápadov.

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last