Preskoč na obsah

Verejné stretnutie - Mierová kolónia. 10. 4. 2013 - Waldorfská škola v Mierovej kolónii

Autor/ka: Ján Ilavský
Zápis zo stretnutia:

Situácia:

Po predchádzajúcej komunikácii s občanmi z Mierovej kolónie (MK) sa uskutočnilo stretnutie s cieľom zmapovať potreby a podnety občanov, ktorí v tejto štvrti bývajú alebo pracujú a tak započať prácu na príprave projektov a zadaní z tejto štvrti pre budúce kolo participatívneho rozpočtu.

Ďalším dôvodom stretnutia bol fakt, že v rámci pilotného kola Participatívneho rozpočtu pre BaNM boli podporené dva projekty, ktoré sa týkali MK. Konkrétne "Gaudího dielnička" a "Škola dokorán". Na stretnutí bola možnosť priamo ich pripomienkovať a informovať sa u koordinátoriek projektov - Gabrieala Binderová a Ľubica Nosčáková.

Program:

Prítomných bolo cca 30 občanov z MK a zamestnanci Kancelárie pre participáciu BaNM, motivovať občanov k angažovaniu prišiel aj pán starosta Kusý.

V úvode boli prezentované možnosti participatívneho rozpočtu pre občanov Nového Mesta, prítomným sa prihovorila aj pani riaditeľka Waldorfskej školy Slávka Šebová. Nasledoval vstup pána Kosztolanyiho, ktorý odprezentoval koncept materského centra, ktorý sa spolu s aktívnymi občanmi z MK snaží zrealizovať.

Následne sa vytvorilo 5 tematických skupín - stolov, ktoré predstavovali hlavné témy, ktoré rezonujú v MK. Jednalo sa o témy - materské centrum, oddychová zóna, Gaudího dielnička, Škola dokorán, a stôl pre všeobecné pripomienky a informácie ohľadom participatívneho rozpočtu.

Počas celého stretnutia mali možnosť prítomní vyplniť Burzu nápadov, kde mohli upozorniť na tie témy, ktoré ich trápia, a ktorým by mala mestská časť venovať najviac pozornosti. Výsledky tohto prieskumu budú vyhodnotené a zverejnené čo najskôr. Hlavnými témami boli materské centrum, oddychová zóna, životné prostredie, kanalizácia v MK, doprava MHD do MK ako aj doprava v rámci MK.

Závery:

Cieľom bude hladká realizácia podporených projektov - Gaudího dielnička a Škola dokorán.

Plánujeme stretnutie s aktívnymi mamičkami, ktoré by sa chceli podieľať na budovaní materského centra.

Zozbierané podnety vyhodnotí Kancelária pre participáciu verejnosti a navrhne konkrétne kroky ako podporiť ich zapracovanie do činnosti miestnej časti.

Obyvatelia prejavili záujem vstúpiť do procesu participácie a podieľať sa na formovaní života vo svojej štvrti. Rovnako došlo k intenzívnej výmene názorov viacerých skupín obyvateľov žijúcich v MK čo je dobrý začiatok budovania zdravého komunitného života v tejto lokalite.

 

fotografie zo stretnutia: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1484374775112269.1073741838.1424991664383914&type=1

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last