Preskoč na obsah

PREČO SA NIČ NEDEJE!?

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti
Ako Kancelária pre Participáciu verejnosti by sme radi vysvetlili, prečo sme od 2. apríla 2014, od zverejnenia výsledkov, neinformovali o novinkách k realizácii projektov, ktoré už mali byť v plnom prúde.
 
15.4.2014 sa konalo Miestne zastupiteľstvo, na ktorom v bode Rôzne vystúpil pán poslanec Galamboš s návrhom UZNESENIA, ktoré de facto ZNAMENÁ ZASTAVENIE REALIZÁCIE PROJEKTOV, KÝM ICH NESCHVÁLI SAMOTNÉ ZASTUPITEĽSTVO! Zastupiteľstvo v hlasovaní toto uznesenie schválilo. Záznam navrhnuta tohto uznesenia možno zhliadnúť tu: http://www.tvba.sk/archiv/mz-nove-mesto-15-04-2014 v čase 00:55:17 - 00:57:05 a pokračuje diskusiou pánov poslancov Korčeka a Gašpierika od 01:01:20 - 01:12:00.

Presné znenie uznesenia znie: 
21/21 Miestne zastupiteľstvo u k l a d á starostovi
1. predložiť na rokovanie 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vyúčtovanie všetkých nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu
2. predložiť na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vybrané projekty participatívneho rozpočtu pred ich realizáciou

Na dané uznesenie sme reagovali vypracovaním detailnej správy o činnosti našej Kancelárie:
http://pr.banm.sk/liferay/documents/282511/3212006/Správa+o+participatívnom+rozpočte+a+vyuctovanie.pdf/b6f8aa5e-6fcb-4f00-ada4-eafd7b71a378?version=1.0
a Návrhom na zabezpečenie Participatívneho rozpočtu:http://pr.banm.sk/liferay/documents/282511/3212006/NAVRH+NA+SCHVALENIE+ZABEZPECENIA++PR+PRE+BANM.rtf/2755fd4e-a89c-4b70-84eb-fb2609debd16?version=1.0

10.6.2014 3.6.2014 sa

 v spoločenskej sále Strediska kultúry na Vajnorskej 21 od 9,00 bude konať ďalšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva. Potrebujeme vás a ak si vy myslíte, že potrebujete nás, príďte nás vašou účasťou podporiť. Body súvisiace s participatívnym rozpočtom sa otvoria po 10,00.

 

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last