Preskoč na obsah

O stretnutí v Mierovej Kolónii

Autor/ka: Peter Nedoroščík
Snáď okrem mládeže našli na prvom verejnom stretnutí v Mierovej kolónii zastúpenie všetky generácie. Najmladší účastníci pri chôdzi zápasili s plienkou i rovnováhou, patrili však k centrálnym témam zhromaždenia, ktoré prinieslo mnoho názorov, nápadov, ale aj emócií. Obozretnosť, podozrievavosť a hnev sa striedali so záujmom, zvedavosťou i pochopením. V popredí však bol po celý čas záujem o spoločné prostredie a chuť vylepšovať ho.
Najväčšie poďakovanie za uskutočnenie tohto stretnutia patrí predovšetkým dvom osobám: pánovi Gejzovi Kosztolányimu, ktorý svojou činorodosťou výrazne pomohol s prípravou a propagáciou stretnutia a pani Slávke Šebovej, riaditeľke waldorfskej školy, na pôde ktorej sa stretnutie uskutočnilo.

 

Burza nápadov

Stretnutie v Mierovej kolónii bolo prvým zo série plánovaných verejných zhromaždení, ktoré pripravuje Kancelária pre participáciu verejnosti spolu s miestnymi aktívnymi obyvateľmi. Zámerom týchto stretnutí je zmapovať potreby a celkovú situáciu v jednotlivých štvrtiach Nového Mesta tak, aby sme získali čo najkompletnejší obrázok celkovej situácie. Tu sa však proces nekončí, práve naopak vlastne len začína. Cieľom stretnutí je totiž naplno využiť aktivitu a záujem obyvateľov a pretaviť ju do podoby občianskych projektov a zadaní pre samosprávu, ktoré sa po hlasovaní občanov zakomponujú priamo do rozpočtu mestskej časti.

Mapovaniu potrieb poslúžil dotazník Burza nápadov a úvod verejnej diskusie.  Ako najdôležitejšie sa ukázali témy, ktoré ako prioritné hýbu aj celým Novým Mestom, teda doprava, zeleň a životné prostredie. Rozmenené na drobné ide o parkovanie, nebezpečnú rýchlu jazdu, nedostatočnú MHD, lepšiu starostlivosť o zeleň a jej ďalšiu výsadbu, či väčšiu čistotu verejných priestranstiev. Ako dominantné však zazneli aj lokálne špecifické témy. Nedostatok možností pre voľnočasové aktivity najmä pre rodičov s deťmi a mládež. Veľkým problémom tejto štvrte je aj kanalizácia. A na tieto problémy už miestni začali tvorivo reagovať. Snahou o rekultiváciu miestneho parku ako oddychovej zóny a vybudovanie rodičovského centra.

Škola dokorán

Niekoľko dní po verejnom stretnutí sa v Mierovej kolónii začala aj realizácia projektu Škola dokorán prvou z plánovaných dielničiek. Pred sviatkom Veľkej noci sa tak vyrábali stojany na vajíčka, zdobili sa veľkonočné medovníky a plietli korbáče. V rámci projektu sa chystajú ešte ďalšie štyri dielničky, kde sa medzi iným budú vyrábať aj hračky starých materí a starých otcov i ďalšie remeselné výrobky. Radi by sme tu namiesto pozvania na ďalšie aktivity ešte raz pripomenuli zámer tohto projektu, najlepšie slovami  jeho autorky Ľubice Nosčákovej: „V Mierovej kolónii sa pohybuje a žije niekoľko rôznorodých komunít, ktoré si k sebe zatiaľ len hľadajú cestu. Keďže v tejto časti nejestvuje žiaden spoločný priestor, rozhodla sa komunita rodičov, starých rodičov a detí waldorfskej školy otvoriť priestory a aktivity  školy pre všetky tieto komunity, aby v spoločných záujmových kreatívnych  činnostiach došlo k ich vzťahovému prepojeniu a mohli následne spolupracovať a spolutvoriť dianie a prostredie Mierovej kolónie, ktorá ich všetkých spája." 

 

Štyri témy štyri stoly

Po úvodných vystúpeniach a krátkej diskusii sa ľudia mohli pristaviť pri štyroch stoloch, kde sa mohli viac dozvedieť o plánovaných aktivitách, vyjadriť svoj názor, či rovno sa do nich zapojiť. Okrem zámerov materského centra a oddychovej zóny sa prezentovali aj dva projekty podporené v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2014, ktoré vzišli z waldorfskej školy: Škola dokorán a Gaudiho dielnička. Na záver stretnutia sa odprezentovali výsledky diskusií pri stoloch a dohodol ďalší postup.

Ako som už spomínal v úvode, stretnutie prinieslo rôznorodé témy i celé spektrum emócií. My z Kancelárie pre participáciu dúfame, že toto stretnutie bolo jedným z prvých krokov pri hľadaní spoločného. Vedie nás k tomu opätovná skúsenosť, že ľudia majú záujem o svoje okolie, o veci verejné a nakoniec i o seba navzájom.

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last