Preskoč na obsah

22 000 Eur pre občiasnke projekty v okolí obytného priestoru Škultétyho.

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti
Časť peňazí vo výške 22 tisíc eur, ktorá je k dispozíci od investorai, sa opätovne stáva predmetom verejnej diskusie.
Priebeh a formát tejto verejnej diskusie pripravuje na podnet starostu Kancelária pre participáciu verejnosti tak, aby bola diskusia čo najtransparentnejšia, najefektívnejšia a aby sa mohol zapojiť každý obyvateľ dotknutej lokality.
Po rokovaní s developerom o výstavbe obytného súboru Škultétyho sa podarilo dosiahnuť európsky štandard, keď vstup investora neznamená len výstavbu vlastného zámeru, ale aj investície do verejných služieb a zveľaďovanie spoločného. (Viac informácií o investičnom projekte v 5.č.Hlasu NM, str 4.)
Popri snahe učiniť z takéhoto postupu štandard aj u nás, sa budeme snažiť aj o zavedenie dobrého európskeho zvyku, keď sa samotná výstavba nielen konzultuje, ale aj plánuje spolu so zainteresovanou verejnosťou.
 
Časť financií, ktoré developer poskytol samospráve, sa využije ako náhrada za znižovanie kvality života dotknutých obyvateľov počas výstavby. Plánované využitie financií je výsledkom verejných diskusií, ktoré sprevádzali rokovanie s investorom a budú napĺňať reálne potreby dotknutej lokality. Ďalšia časť peňazí vo výške 22 tisíc eur, ktorá je k dispozícii, sa opätovne stáva predmetom verejnej diskusie.
Priebeh a formát tejto verejnej diskusie pripravuje na podnet starostu Kancelária pre participáciu verejnosti tak, aby bola diskusia čo najtransparentnejšia, najefektívnejšia a aby sa mohol zapojiť každý obyvateľ dotknutej lokality.
 
Celý proces zahŕňa štyri etapy: informovanie, navrhovanie, rozhodovanie a realizáciu, pričom umožňuje rôznorodé formy občianskej participácie. Cieľom prvej informačnej etapy je zasiahnuť, čo najviac obyvateľov lokality. Zahŕňa nasledujúce spôsoby: list starostu a dve informačné tabule - kontaktné body, kde bude možné taktiež odovzdať vlastný návrh, resp. informovať sa o podaných návrhoch a celkovom procese. Jeden kontaktný bod – fyzický, bude zriadený v centrále knižnice mestskej časti na Pionierskej 12, druhý – virtuálny, nájdete na pr.banm.sk.
Druhá etapa sa venuje predovšetkým navrhovaniu a počas nej sa uskutoční verejné stretnutie. Zámerom bude prezentácia procesu a zbieranie návrhov. Po jeho skončení sa budú spracovávať návrhy do jednotnej projektovej dokumentácie. Rozhodnutie o realizácii navrhovaných projektov padne v tretej etape, ktorá taktiež zahŕňa verejné stretnutie, ktorého zámerom bude prezentácia projektov a rozhodnutie o tom, ktoré sa zrealizujú v prípade, že bude viac projektov, než financií. Ako štvrtá etapa je naplánovaná samotná realizácia projektov.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last