Preskoč na obsah

Navrhy a požiadavky občanov na využitie financií zo Škultétyho

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti
Komparácia návrhov a požiadaviek občanov na využitie vyvolaných investícií pri výstavbe obytného súboru Škultétyho zo stretnutia 29.5. 2014 a zo stretnutia z 21.8.2013 

Tento materiál poskytuje prehľad tém, ktoré boli zaznamenané na verejných stretnutiach obyvateľov z okolia Račiasnkej ulice. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 21.8.2013, samostatné výstupy z tohto stretnutia možno stahnuť tu. Druhé stretnutie, ktoré organizlovala Kancelária pre participáciu verejnosti sa uskutočnilo 29. mája o 17:30 na Pedagogickej fakulte UK, na Račianskej 59, v malej sále na 1. poschodí.

 

Predložená komparácia je snahou o spriehľadnenie návrhov na základe tém.

ŠKOLY, MATERSKÉ ŠKOLY, DETSKÉ IHRISKÁ

Výmena ventilov na vykurovacích zariadeniach v škôlkach Šuniacova a Legerského a tiež na školách. Problémom je neregulovateľné kúrenie

MŠ Légerského – potreba obnovy MŠ – celé kúrenie – pivnicu zaplavuje spodná voda po dažďoch

 

- Obnoviť detské ihrisko medzi Legerského, Račianskou a Americkou -

Ihrisko na Légerského – potreba obnovy + doplnenie vzrastlej vegetácie

 

- Oprava detského ihriska - Račianska-Turzova

Na stretnutí 29.5. sa iniciovalo vytvorenie projektového tímu, ktorý by rozpracoval podnet do projektu.

 

- Plošná rekonštrukcia MŠ A ZŠ v tejto lokalite

 

SOCIÁLNE TÉMY, SENIORI

- Zriadenie mestského stacionára pre seniorov - /Občianka má vypracovaný podikateľský plán pre vybudovanie takéhoto stacionára ale chýbajú jej priestory/

Zabezpečiť zariadenia pre seniorov, ktorí už potrebujú pomoc inej osoby, aby nezomierali osamotene vo svojich bytoch.

Podnet podala: Štefánia Krumlová

Možnosť zapožičania prístroja, ktorý monitoruje penzistov v prípade, že by potrebovali pomoc

- Zriadenie mestského penziónu pre seniorov

 - Potreba riešenia otázky bezdomovectva v blízkosti Račianskej ulice a v priľahlých vnútroblokoch

- Stacionár pre Bezdomovcov

Vybudovať denné centrum pre starostlivosť o bezdomovcov - formou stacionára / NGO čo by aktívne pracovala s bezdomovcami.

Podnet podala: Margita Škrabálková a i.

 

KOMUNITNÉ TÉMY

- Nové komunitné centrum:

Vybudovanie kounitného centra - nového, alebo do rekonštrukcie starého, napr. v bývalom obchode POKROK - komunitné centrum Pokrok - Ovručská

Vybudovať multifunkčné integračné centrum

Margita Škrabálková a i.

 

- Knižnica - rekonštrukcia terasy (ako rozšírenie detského centra) a skladu (ako skúšobne pre tunajšie kapely)

Na stretnutí 29.5. sa iniciovalo vytvorenie projektového tímu, ktorý by rozpracoval podnet do projektu. - terasa - oplotenie, nová dlažba, sedenie, slnečníky, hojdačky, umelý

trávnik, okrasné dreviny, kvety - trvalky, natiahnuť elektriku; sklad - vypratať, vymaľovať,

Skúšobňa - aparatúra (knižnica má a vie poskytnúť)

 

- Opraviť Stanicu FILIÁLKA a urobiť z nej kultúrne centrum, centrum voľného času mladých, múzeum alebo niečo podobné

 

DOPRAVA:

- vyznačenie zón so zákazom státia okrem vyznačených parkovacích miest v mestskej časti na

vyregulovanie parkovania + vyznačenie miest; premiestnenie stĺpikov pred Pokrokmi tak, aby sa úplne zabránilo parkovaniu áut;

- Pri novej výstavbe a zastavovaní voľných plôch vybudovať veľkokapacitné parkovacie domy.

- Parkovanie popri Račianskej - Stĺpiky pri Račianskej - zabrániť autám parkovať /ničia trávnik/.

- doriešiť križovatku na Račianskom mýte tak, aby nová výstavba na Škultétyho nespôsobila kolaps v doprave! Vladimír Mikuš

 - Retardér - Sibírska 46-58 / stačia optické spomaľovače - Sibírska, Turzova

 - Kryté zástavky električky - Račianske mýto, Ursiniho, Pionierská, Mladá Garda.

- Microbus č. 151 má konečnú zastávku na Lopenickej ul. Linku č. 151 využívajú prevažne starí ľudia, zdravotne postihnutí, žiaci. Žiadame zdvorile hľadať možnosti konečnú zastávku linky 151 posunúť pod les (v súčasnej dobe sa využíva ako parkovisko). Olga Štěrbová,

- Ozeleniť električkovú trať smerom do Rače

- Bezpečný cyklochodník

- Križovatky Račianske a Trnavské mýto sa vyznačujú podľa meraní SHMU extrémnym

znečistením vzduchu o.i. veľmi škodlivým mikroprachom spôsobené dopravou. Preto je dôležité mať ako prioritu umožniť alternatívnu dopravu aj zo sídliska investora najmä do centra. Je dôležité, aby sa investor dobrovoľne v prospech kvality života obyvateľov plánovaného sídliska zaviazal prispieť konkrétnou sumou na vybudovanie bezpečnej cyklocesty z jeho sídliska do centra.

 

- Prašnosť a hlučnosť na Račianskej:

Návrh 1: výsadba stromov pozdĺž Račianskej ul. na zníženie prašnosti a hlučnosti;

dosadiť stromy od Manhatanu po Račianske mýto, plus odpadkové koše

vytvorenie projektového tímu – Ekopodnik, magistrát, aktívni občania

Návrh 2: radar "SPOMAĽ" na Račianskej - dva kusy - pri Manhatane a pri Zváračskom

Návrh 3: Postaviť zvukolam Krasková Račianske mýto

Návrh 4: Zatrávniť plochu medzi koľajnicami električky ako na Záhradníckej

Návrh 5: Vymeniť asfalt na Račianskej za asfalt pohlcujúci zvuk

Návrh 6: Gumené podvaly električkovej trate

 

CHODCI:

- Zo Sibírskej smerom Zváračský ústav - oprava chodníkov

- Kyjevská - Légerského - chodník popri oplotení MŠ - potreba osvetlenia

 

- Chodník pred ?acidu-mhthd??? (ospravedlňujeme sa, žiaľ podnet sa nám nepodarilo prečítať), keď prší je tam obrovská mláka, autá parkujú tak, aby si nenamočili kolesá, čiže chodec je nútený ísť po vozovke a nevidí autá, ktoré idú za jeho chrbtom.

Podnet podala: Marta Tóthová

 

- Oprava chodníkov vo štvrti medzi Šancovou, Račianskou a Pionierskou

 

- Trať: Priechod cez koľajnice do kliniky Tehelná + priechod cez Račiansku ulicu /magistrát/

Návrh: stačili by aspoň drevené palety medzi koľaje.

 

- Zabezpečenie prechodov pre chodcov na križovatke Račianske mýto

Je bezpodmienečne nutné zväčšiť ostrovček pre chodcov na rohu Šancová a Račianska.

Vytvoriť nájazdné rampy na tom istom ostrovčeku, výjazde na chodník na Šancovej oproti,

zjazde od parku na Račianskom mýte smerom k zastávke električky.

 

- Opraviť schody na Sibírskej 23 (pani Senešiová)

 

- Prechod cez Filiálku

 

  • Bezbariérovosť

    Zabezpečiť bezbariérový pohyb (vozičkári) napr. v sídlisku na Račianskom mýte - rampa namiesto schodov - z Mikovíniho ulice až po Račianskú.

Podnet spomínali: Štefánia Krumlová, Margita Škrabálková, Richard Hudec

 

- Vybudovať výťahy do podchodu na Trnavskom mýte

 

 

PARK RAČIANSKE MÝTO

FREE WIFI na Račianskom mýte

- vyčleniť financie na revitalizáciu parku. Obyvatelia plánovaného bytového súboru budú určíte využívať aj jediný blízky park v okolí - Račianske mýto.

 

- Verejné WC NA Račianskom mýte prístupné aj postihnutým

 

- dendrologický prieskum stromov v parku

 

- kamerový systém - VP, bezpečnosť - odhalenie asociálnych skupín

 

RôZNE

- Revitalizácia dvorov (vnútroblokov) napr. Račianska 17,19, J.C. Hronského ai.

- obnova bývalého kúpaliska, ktoré bolo pred Kominárskou blízko Račianskej (Margita Škrabálková)

- Športovisko pre mladých ľudí – napr. lezecká stena

 

- Kryté kontajnerové stojiská

 

- Vypracovať súdnoznalecký posudok pre činžiaky z liateho betónu (Račianska)

Návrh:

Zabezpečiť súdnoznalecký posudok, ktorý spresní, čo je možné stavebne - v rekonštrukciách vykonávať v liatom betóne a čo je prísne zakázané. Postarať sa tak o zachovanie experimentálneho sídliska realizovaného v LB - na Račianskom mýte pri parku a na ďalších miestach.

Dôvod: ľudia v nevedomosti si búrajú vlastné domy, každým zásahom sa znižuje koeficient bezpečnosti domu a môže dôjsť až ku katastrofe. Uvedomme si, že táto oblasť nevylučuje ani možnosť zemetrasenia. Ide o peniaze na jeden súdnoznalecký posudok a na základe úsudku možno vytvorenie VZN (všeobecne záväzného nariadenia), tiež určenie postupov na stanovenom úrade. Podnet podala: Štefánia Krumlová

 

- Odstrániť položený betón pred vchodom Ovručská 4. (zakrýva trávnik)

- Očistiť a/alebo zrenovovať všetky sochy a umelecké diela v tejto lokalite

 

- Vyviesť vodu z prameňov na ulici Tupého bez úžitku odkanalizovanú do kanálov vo štvrti medzi Šancovou, Račianskou a Pionierskou na povrch a vyžiť ju na zavlažovanie trávnikov a iné účely

 

 

-> Vážení obyvatelia, pokiaľ ste namali príležitosť zúčastniť sa stretnutí, stále sa môžete zapojiť aj vy. Naďalej zbierame návrhy a projekty pre vašu štvrť: 

K jednoltlivým témam možete pridávať komentáre a kompetentní pracovníci, ako aj angažovaní obyvatelia budú môcť informovať o stave riešenia daných problémov.

 

Domovská stránka pre štvrť Škultétyho (Račianska): http://pr.banm.sk/liferay/stvrt-skultetyho

 

Priemerne (0 Hlasy)

Komentáre

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last