Preskoč na obsah

Výstupy z verejného stretnutia Kramáre – 3.12.2014

Autor/ka: Lukáš Bulko

Obsahom stretnutia bola prezentácia návrhov na potenciálne zadania (vysokorozpočtové projekty, ktoré realizuje úrad), ktoré sa vyprofilovali na základe predchádzajúcich verejných stretnutí a občianskych podnetov ako aj diskusia o nich.

Na stretnutí sa taktiež predstavili koordinátori občianskych projektov zo štvrte Kramáre (iniciatív do 5000€, ktoré chcú realizovať samotní aktívni občania).

Prezentácia zadaní:

vstupom boli 2 dokumenty, ktoré boli zostavené 1.na základe stanoviska Ing. Miriam Kamhiyehovej (vedúcej Oddelenia životného prostredia a územného plánovania) k téme potenciálneho parku/oddychovej zóny na Kramároch, čo bol najčastejšie sa opakujúci podnet od Kramárčanov a 2. na základe stanoviska ako aj osobnej obhliadky Mariána Ďurčiho a Ing. Ľubomíra Adamkech k téme viacerých dopravných a chodníkových úprav.

Na základe diskusie po prezentácii návrhov sa prítomní zhodli na nasledujúcom užšom výbere možných zadaní pre štvrť Kramáre v PR 2015:

(výber sa bude ešte konkretizovať, konzultovať s jednotlivými oddeleniami úradu ako aj obyvateľmi Kramárov a môže sa meniť)

 

Dopravné podnety:

- upraviť okolie zastávky Magurská– vlastní súkromník a magistrát

    • 1. revitalizácia súkromného pozemku: "blatový chodník" pod zastávkou - pre mamičky s deťmi, chodník je málo široký, prípadne rozšíriť komunikáciu aby sa vytvoril pruh pre autobus aby nebránil v premávke. Občania sa zhodli že priestor by sa mohol pretvoriť aj v spolupráci so sukromným majiteľom Slnečná záhrada.

    • 2. strhnúť plot napravo od zastávky, revitalizovať na mini parčík. Jedná sa o pozemok vo vlastníctve hl.mesta.

- rekonštruovať Schody Olivová – Klenová: - v správe MČ

    • opravu lokálnych porúch jednotlivých stupňov môže zabezpečiť správca komunikácií v jarných mesiacoch roka 2015 z finančných prostriedkov bežnej údržby komunikácií

- vybudovať chodník/schody Rozvodná – Vlárska: v správe MČ

je potrebný vypracovať stavebný investičný plán

- vybudovať parkovacie miesta na ul. Magurská v správe MČ

na spriechodnenie dolného úseku Magurskej ulice v obidvoch smeroch

- vybudovať chodník na Klenovej - treba presne špecifikovať lokalitu kvôli identifikácii vlastníctva (chodník pri VUB akadémii, pri kontajneri Humana- koniec chodníka – Vlárska.)

 

Priestory pre park / oddychovú zónu:

Višňová, volné zelené plochy medzi panelákmi nad aj pod ulicou - v správe MČ

  • najvhodnejší kandidát. možný park aj ihrisko

vnútroblok na Revíne č.15,17,19,21 - v správe MČ

možná inštalácia mobiliáru a zelených prvkov

 

Ladislava Dérera /lievik- betónový/ (neoverené vlastníctvo)

  • športovisko /pre loptové hry, ihrisko pre deti – pri svahu – potreba oplotenia z jednej strany (z jednej strany je svah a z druhej je oplotené)

Jelšová 3-5, vnútroblok – vlastní hl.mesto.

možné športovisko

Magurská , priestor pod mostom – hl mesto.

vyčistiť odpadky, diviaky rozrušujú pôdu – dosypať a sprístupniť ako /venčovisko/.

 

Priemerne (1 Hlas)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last