Preskoč na obsah

Projekt Škola dokorán - Záverečná správa

Autor/ka: Ľubica Nosčáková
V súlade so zámerom, ihneď po vyhlásení výsledkov pilotného kola projektov participatívnehp rozpočtu sme zrealizovali vo vopred naplánovanom čase Veľkonočnú dielničku. Po jej úspešnej ralizácii - veľkom množstve zúčastnených ľudí z verejnosti, pozitívnych spätných väzbách sme boli nadšení a tešili sa na všetky ostatné dielničky.

Javilo, že zámer a ciele vedia byť dosiahnuté, projekt prináša radosť, otvorenosť a vznikajú nové väzby medzi ľuďmi so spoločnými záujmami, bez ohľadu na vek, pri tvorení a zároveň aj pocit spolunáležitosti k lokalite.

Potom sa ukázalo, že finančné prostriedky nebudú v očakávanom čase pridelené na účet, že Miestna časť sa rozhodla prerokovať participatívny rozpočet ešte na ďalšom zasadnutí, ktoré bolo určené v čase, keď ľudia cestovali na prázdniny a nebolo možné sa doňho zapojiť, zúčastniť, dať najavo svoje postoje, súnaležitosť a záujem o realizáciu projektu.

Situácia napokon dopadla priaznivo, závery ubezpečovali školu v tom, že projekty budú mestom podporované a je možné ich zrealizovať.

Nastal však obrovský posun v čase , prázdniny, počas ktorých bolo naplánovaná príprava dielničiek, nákupy a PR práca sa niesli v duchu neistoty, pretože väčšina lektorov bola odcestovaná a zmluvy neboli podpísané. V septembri, hneď po nástupe do školy, sme sa vzájomne kontaktovali a prepájali s ľuďmi z PR BANM, dochádzalo však ku komunikačným šumom, nedorozumeniam a tým sa naťahovalo podpisovanie zmluvy- najmä išlo o to, že pri úvodnej komunikácii bol projekt podaný pod hlavičkou školy, no ekonomické oddelenie miestneho úradu sa snažilo presvedčiť vedúcich a zodpovedných projektu, aby bol podaný pod hlavičkou nejakého Občianskeho združenia kvôli ľahšej účtovateľnosti.

V tomto si ale zástupcovia školy, ktorí sa rozhodli aktivity pre občanov mestskej časti organizovať, stáli za pôvodným podaním, istý čas sa veci komunikačne „naťahovali" z oboch strán a tak nastala obrovská strata času- bez podpísania zmluvy sme ďalšie dielničky nerealizovali. Vznikol obrovský časový stres, zmluva bola nakoniec podpísaná a finančné prostriedky doručené až v novembri, pričom projekty mali byť ukončené a finančne uzavreté 15.12.2014

Realizátori projektu svojim nadšením, ktoré si odniesli z prvej dielničky, sa pokúsili strhnúť svoje okolie a tak zrealiovali ostatné 4 dielničky v rekordnom čase- každý týždeň jednu. Bolo to nesmierne vyčerpávajúce a podpísalo sa to aj na nižšej účasti na niektorých dielničkách, avšak veľká Vianočná dielňa zaznamenala rekordnú návštevnosť- bola rozdelená do 5 rôznych miestností, v každej sa tvorili 3 rôzne výrobky a zúčastnilo sa jej celkovo takmer 190 ľudí. Činnosti si vyberali, niektorí zvládli všetky ponúknuté.

Časovo teda sme zrealizovali

Apríl 2014- Veľkonočná megadielňa

25.november- 13. December: 4 dielničky:

- drevodielňa s výrobou a remeslami, tvorili sme podkovičkové klopkačky, prevažovačky, chodúle a pod., fyzikálne, rovnovážne , gravitačné atd. hračky

- hračky starých materí a otcov- šitie a výroba z filcu- zvieratká, kotuľáčik atd.

- ľud.remeselná dielňa- tvorenie rámikov na ručné tkanie, naťahovanie osnovy, minikoberčeky, zápästky atd,.

-vianočná megadielňa, vianočné remeslá ( vieme poskytnúť v prípade záujmu vypracované manuály kreatívnycgh dielní s nápadmi, návodmi a fotopostupmi tvoreného)

Zhrnutie:

Nadšenie, tvorenie a spoločné zážitky sa ukázali ako správna cesta na prepájanie. Obrovské rezervy v komunikácii, ktorá zabrzdila realizáciu a spôsobila časový stres viedli k tomu, že ciele prepojiť účastníkov neboli naplnené. Stretávali sa totiž na rôzne témy rôzne skupiny ľudí, pretože nebolo v silách zúčastnených urobiť si čas v tak krátkom čase po sebe.

No činnosti sa ukázali ako správne. Preto by som ako realizátor chcela za túto možnosť poďakovať, veľmi si ju vážime a navrhnúť aj jej pokračovanie, s tým, že by som dala dôraz na

    Časový harmonogram a jeho dodržanie, zabezpečené včasným podpísaním zmlúv a finančnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii nie na poslednú chvíľu

    Časový harmonogram, ktorý umožní účastníkom urobiť si na aktivity čas a zahrnúť ich do svojich diárov

    Zrejme aj usporiadanie výstavy výrobkov tak, aby bolo možné o tvorení sa prísť porozprávať a aby sa stretnutia prepojili

    Mediálnu podporu zo strany mesta jednotlivých projektov- napr. prepojenie dobrovoľníkov jednotlivých skupín aspoň pár stretnutiami mimo rozhodovacieho procesu, kde by si vymenili skúsenosti z prbanm a tak sa vzájomne podporili

    Možno v našom prípade realizáciu dielničiek vždy v inom „domovskom" mieste, kde by sa predstavili svojim tvorením „domáci"- okrem školy napr. Klub dôchodcov, Integra atď.

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last