Preskoč na obsah

Trh na Kramároch

Autor/ka: Andrea Ostrihoňová, Oľga Hauskrechtová

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Trh na Kramároch

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Na dostupnom mieste, v periodicite raz týždenne (v sobotu), cca 4 hodiny formou stánkového predaja ovocia, zeleniny a rôznych poľnohospodárskych produktov prevádzkovať príležitostný trh pre obyvateľov Kramárov a okolia. Základ by tvorili mobilné, rozkladateľné stánky cca 10 ks, ktoré by boli nainštalované vo vnútornom dvore, za budovou pošty na Stromovej ulici. Priestor je dostupný z dvoch ulíc, nachádza sa v blízkosti obchodov a je dobre viditeľný i z hlavnej dopravnej trasy na Kramároch. Mobiliár by sa v priebehu týždňa uchovával v priestoroch Kultúrneho domu. Trh by sa dal využiť i na charitatívne príležitosti – Vianočné trhy, Haloween, Veľká noc, Susedská burza a pod.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Na Kramároch neexistuje žiadna možnosť pre obyvateľov nakúpiť si formou farmárskych trhov čerstvú zeleninu a podobné produkty. Vzhľadom na vekové zloženie obyvateľov je pre mnohých starších občanov nemožné cestovať na opačný koniec mesta. Sú teda odkázaní na ponuku miestnych obchodov. Navyše neexistuje príležitosť a dôvod na stretávanie sa všetkých vekových a sociálnych vrstiev Kramárčanov. Problémom môže byť nesúhlas majiteľa vytipovaného priestoru.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Sobotný trh by svojim umiestnením, tovarovým zložením a príležitostným ladením vyhovoval potrebám sociálnych a kultúrnych kontaktov a posilňoval súdržnosť kramárskej komunity. Čo sa týka priestoru, v prípade nesúhlasu majiteľa dvora, je možné uvažovať o dočasnom uzavretí časti ulice Jahodová (pri detskom ihrisku), ako to býva zvykom v zahraničí pri takýchto lokálnych trhoch a podujatiach. V takom prípade by bolo treba doriešiť uskladňovanie mobiliáru v blízkosti uvažovaného priestoru

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Občianske združenie Naše Kramáre,  Bárdošova 12, 831 01 Bratislava , IČO 42177782

Andrea Ostrihoňová – projektový manažér (5 rokov skúseností v práci s eurofondmi)

Oľga Hauskrechtová - členka Klubu dôchodcov Kramáre a ZO JDS Kramáre

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Zabezpečenie priestoru (dohoda, zmluva, prenájom)

Výroba mobilných predajných stánkov

Zabezpečenie predajcov – formou dohôd na mesiac alebo dlhšie obdobie vopred – symbolické nájomné (1 EUR) by malo zaručiť variabilitu a dostupnosť pre všetkých záujemcov o predaj

Propagácia podujatia medzi obyvateľmi – letáky do schránok, oznamy na vývesných plochách, informácia na web stránke banm.sk, diskusie v klube dôchodcov, informovanie rodičov prostredníctvom detí v školských zariadeniach v spolupráci s učiteľmi

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Prístup obyvateľov a návštevníkov oblasti k čerstvej sezónnej zelenine a ovociu. Posilnenie súdržnosti a spolupatričnosti obyvateľov Kramárov, príležitosť na stretávanie, život komunity obohatený o rozmer spoločného podujatia, vytvorenie tradície trhu (bazár, charita, farmársky trh....)

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia Kramárov všetkých vekových skupín i náhodní okoloidúci a návštevníci pacientov v nemocniciach

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Ideálnym by bol stav, keby sa „obyčajný" trh konal každý sobotu + mobiliár by sa dal použiť aj na príležitostné akcie typu Vianočný bazár a pod.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Rozpočet na rok 2015:

Výroba/nákup mobiliáru (10 ks) – 3 500 EUR

Propagácia (letáky, pútače, banner a pod.) – 500 EUR

Produkcia (obsluha mobiliáru, dozor, upratovanie priestoru po akcii) - 1 000 EUR

 

Priemerne (0 Hlasy)

Komentáre

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last