Preskoč na obsah

Čistota bez košov nejde

Autor/ka: Tomáš Gerši

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Čistota bez košov nejde

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Upozornenia a sťažnosti na chýbajúce smetné koše v hlavnom meste Slovenska nájdeme na internete desiatky. Nejde však o nezanedbateľný problém. Prechádzka chodníkom sa tak v niektorých častiach mesta môže stať prechádzkou smetiskom. Projekt s názvom „Čistota bez košov nejde" je projekt občianskeho združenia Mamon. My, členovia tohto združenia sa už nemôžeme pozerať na porozhadzované odpadky po zemi v meste a rovnako aj na plné odpadkové koše. My, občania tohto mesta a rovnako aj turisti majú už pocit, že z Bratislavy sa stáva jedno veľké smetisko. Ide o následok nedostatku smetných košov a rovnako aj nespoľahlivosť a neschopnosť upratovacích firiem. Podceňovať tento problém sa neoplatí. Preto sme sa rozhodli zobrať tento problém do vlastných rúk.

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Predmetom tohto projektu je riešenie dlhotrvajúceho problému s pohodenými odpadkami na uliciach Bratislavy. Niektoré ulice a námestia Bratislavy sú bez jediného koša a pri niektorých chodníkoch sú koše zase niekoľko metrov od seba. A tam kde koše sú, je aj tak bodrel, pretože sa nemá o koše asi kto postarať a stále sú plné. Ľudia si smetné koše pýtajú.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Projekt nadväzuje na možné aktivity v Bratislave, ktorých cieľom je skvalitniť život a bývanie v najväčšom meste na Slovensku. Za peňažné prostriedky o ktoré žiadame, bude nakúpených 40 smetných košov, ktoré budú

umiestnené na vopred vybraných miestach v Novom meste. Ide o vzhľadom moderné koše s veľkým dnom na odpadky.

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľom projektu je bc. Tomáš Gerši, ktorý je predsedom občianskeho združenia Mamon. Spolu s členmi združenia a inými dobrovoľníkmi sme nápomocní tento projekt realizovať, a tým pomáhať druhým. Ako dobrovoľníci sa zúčastňujeme na zveľaďovaní verejných priestranstiev Bratislavy. Boli sme pri obnove Hlavnej stanice, odstraňovaní grafitov, či pri zbere odpadov v meste. Participujeme aj na prevádzkovaní Detskej výjazdovej pohotovosti v Malackách a v Bratislave.

 

Dobrovoľníci, ktorí budú odpadky zo smetných košov vynášať, budú odmeňovaní požičaním auta. Dobrovoľník, ktorý ráno vynesie odpadky, bude mať za odmenu zapožičanie auta na celý deň zdarma.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Aktivity spojené s predkladaným projektom sú investíciou do budúcnosti. Výsledky projektu nie sú určené len pre nás, ale aj pre ďalšie generácie. Je potrebné aby sme našim deťom zanechali čisté prostredie.

 

Harmonogram realizácie projektu je nasledovný:

 

 • Určenie miest, kam budú smetné koše umiestnené

 • Kúpa smetných košov a úžitkového auta,

 • Rekonštrukčné práce na aute

 • Príprava miest na osadenie košov

 • Podpísanie zmluvy o bezplatnom prenájme pozemku na cca 10 rokov, kde budú koše umiestnené

 • Osadenie košov

 • Príprava fotodokumentácie umiestnených košov

 • Vynášanie odpadkov z koša

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Nákup a osadenie košov,

Čistota v meste,

Menej odpadkov na zemi,

Dostatok odpadkových košov,

Pozdvihnutie kvality bývania,

Zvýšenie atraktivity mesta

 

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Pri cieľovej skupine nie je čo v podstate písať, keďže aktivita a realizácia tohto projektu, teda kúpa a osadenie smetných vonkajších košov, rovnako aj ich vynášanie je prospešná pre všetkých obyvateľov, návštevníkov a budúcich obyvateľov hlavného mesta.

 

 • Obyvatelia mestskej časti Nové Mesto,

 • Dennodenne prechádzajú ľudia po hlavných frekventovaných ťahoch,

 • Psíčkari,

 • Obyvatelia Bratislavy,

 • Návštevníci,

 • Turisti

 • A iní.

 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

V prípade úspechu realizovania tohto projektu sme ochotní sa pustiť do ďalšieho projektu zameraným na rozvoj kvality bývania v Bratislave a rovnako aj zveľaďovania a ochrane životného prostredia. Smetné koše nemienime prenášať z jedného miesta na iné. Zostanú v mestskej časti Nové mesto. Miesta pre osadenie košov budú realizované po dohode.

 

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 • Kúpa smetných košov

1ks smetného koša 115,18 € x 40 ks = 4 607,2 €

20 % z celkovej sumy košov je hradená

vlastnými zdrojmi = - 921,44 €

 

Doprava košov 5 € za jeden kus x 40 ks = 200 €

Osadenie košov 9 € za jeden kus x 40 ks = 360 €

Kúpa úžitkového jazdeného vozidla = 1 290 €

50 % z ceny auta bude hradená vlastnými zdrojmi = - 645 €

Suma spolu: = 4 890,76 €

 

 

Priemerne (0 Hlasy)

Komentáre

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last