Preskoč na obsah

Informácie o hlasovaní 2015

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Vážené Novomešťanky, vážení Novomešťania,

dostávate do rúk možnosť rozhodnúť o tom, ako sa naloží s časťou finančných prostriedkov našej mestskej časti. V ponuke, z ktorej si môžete vybrať, sa nachádzajú iba intervencie navrhnuté občanmi.

Tieto návrhy (pozrite napravo - Navigácia) vznikli z podnetov a nápadov, ktoré sa zozbierali počas verejných stretnutí, konzultácií a z dotazníkov. Dostávate tak do rúk zoznam 25 návrhov, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín. Prvú tvoria občianske projekty, druhú skupinu tvoria zadania, ktoré na podnet občanov realizuje, alebo obstaráva úrad miestnej časti. Obyvatelia štvrtí Kramáre a Koliba môžu navyše hlasovať za zadania, ktoré sú v ich teritóriu.

Projekty i zadania majú široký tematický záber a reagujú na rôznorodé problémy a potreby mestskej časti. Zahŕňajú napríklad rôzne aspekty dopravy, zelene a verejných priestranstiev, či kultúry a reflektujú aj potreby rôznych skupín obyvateľov: od seniorov, cez rodičov a deti, až po menšiny. 

Celková navrhovaná suma na tieto aktivity je 240 tisíc euro (40 000€ na projekty a 200 000€ na zadania). Môžete tak spolurozhodnúť o tom, čo nové sa v našej štvrti vytvorí v rozsahu, aký je na Slovensku jedinečný. Rozpočet mestskej časti je z podstatnej časti financovaný našimi daňami. Každý, kto sa zapojí, tak vlastne rozhoduje o svojich peniazoch, ktoré sú k dispozícii pre spoločné verejné účely. Nech teda platí: naše dane, naše rozhodnutia.

Návrhy na projekty a zadania predstavíme a prediskutujeme na Verejnej prezentácií projektov dňa 12.2. 2015 o 17:00 v Stredisku kultúry na Vajnorskej, kde vás srdečne pozývame.

 

Video záznam z verejnej prezentácie:

 

Hlasovať môžete 12. až 20.2. 2015 online na týchto stránkach.

Hlasovať môžete 12. až 20.2. 2015 fyzicky na nasledujúcich miestach a časoch. (pozrieť mapu). Fyzické hlasovacie lístky sú schránkované do všetkých domácností NM, Zároveň sú k dispozícii na hlasovacích miestach.

! Pozor, zmena hlasovacieho miesta: z Knižnice na Jeséniovej 51 sa presúva do Denného centra Seniorov Jeséniova 51 (otvorené bude pre vás pondelok až piatok: 10-17:00)!

Hlasovať môžu všetci obyvatelia a podnájomníci Nového mesta, vekom nad 15 rokov.

 

 

 

 

Rozhodovacie procesy participatívneho rozpočtu pre OBČIANSKE PROJEKTY budú zahŕňať:
    Verejné zvažovanie – 19.2.2015, 17:00 v zasadacej sieni na MÚ BANM
- 60% výsledného poradia
    Verejné hlasovanie - 12.-20.2.2015 prostredníctvom hlasovacích lístkov - 30% výsledného poradia, prostredníctvom internetu -10% výsledného poradia
.

Vysvetlenie rozhodovacích procesov participatívneho rozpočtu pre OBČIANSKE PROJEKTY:

Všeobecne možno povedať, že rozhodovanie sa týka dvoch skupín ľudí: 1.dotknutých, teda tých, ktorých sa rozhodnutie priamo týka a 2.zainteresovaných, čiže tých, ktorí majú na rozhodnutí z rôznych dôvodov záujem.

V našom prípade sú to: 1.všetci obyvatelia MČ a 2. predkladatelia projektov, ktorí tak rozhodujú v odlišných procesoch:
1. Všetci obyvatelia BANM môžu ovplyvniť výsledné poradie prostredníctvom hlasovania v týždni 12.-20.2015. Vzhľadom na skutočnosť, že v online hlasovaní sa nedá zabezpečiť jednoznačné overenie identity hlasujúceho, bude v rámci hlasovania mať fyzické hlasovanie väčšiu váhu ako internetové.
Celkovo v rámci projektov: 30% fyzické hlasovanie, 10% internetové hlasovanie

2. Predkladatelia projektov ovplyvňujú výsledné poradie prostredníctvom „Verejného zvažovania": Je to stretnutie predkladateľov, otvorené pre verejnosť a realizuje sa počas hlasovacieho týždňa dňa 19.2.2015 o 17,00 v zasadacej sieni na MÚ BANM. Základným nástrojom prijímania rozhodnutí je tzv. deliberácia – diskusia, ktorej cieľom je konsenzus. Dôležitým kritériom je hĺbka informovanosti návrhu a (ne)súhlasu. Čím je súhlas informovanejší, tým môže mať väčšiu váhu.
Verejné zvažovanie koordinátorov projektov bude v roku 2015 tvoriť v prípade občianskych projektov – 60%  výsledného poradia. (-> viac o verejnom zvažovaní (o roku 2014)).


 

Rozhodovacie procesy participatívneho rozpočtu pre ZADANIA budú zahŕňať:

Verejné hlasovanie - 12.-20.2.2015 prostredníctvom hlasovacích lístkov – 70% výsledného poradia, prostredníctvom internetu – 30% výsledného poradia.

Vysvetlenie rozhodovacích procesov participatívneho rozpočtu pre ZADANIA:

Vzhľadom na skutočnosť, že v online hlasovaní sa nedá zabezpečiť jednoznačné overenie identity hlasujúceho, bude v rámci hlasovania mať fyzické hlasovanie väčšiu váhu ako internetové.

Zadania sú vysokonákladové aktivity, ktoré realizuje, alebo objednáva samospráva na základe podnetov občanov. V rámci zadaní sa osem (8) týka celej mestskej časti a ďalších trinásť (13) štvrtí Kramáre a Koliba (8+5), o ktorých budú zvlášť rozhodovať miestni obyvatelia. V súlade s myšlienkami participatívneho rozpočtu sa tak pre rok 2015 experimentálne overí participatívny postup pre tie štvrte, z ktorých prišli podnety do Burzy nápadov, uskutočňovali sa viaceré verejné stretnutia a zároveň podnety, ktoré sa podali, sú realizovateľné. Realizovateľné zadanie je taký typ zadania, ktorý je v kompetenciách mestskej časti, na pozemku mestskej časti, prípadne je možné pozemok, či priestor získať do správy alebo vlastníctva mestskej časti.

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last