Preskoč na obsah

Oprava chodníkov

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Aj keď mestská časť vynakladá financie na opravu chodníkov, táto suma nepostačuje na ich priebežnú opravu, takže žiadostí o rekonštrukciu na rôznych miestach Nového Mesta je veľa. Navýšenie financií by umožnilo opravy vo väčšom rozsahu.

Problém:

Problémy chodcov v Novom Meste sa najčastejšie týkajú nasledujúcich oblastí:

- Na viacerých miestach Nového Mesta chodníky pri cestách úplne chýbajú a obyvatelia žiadajú ich dobudovanie.

- Na niektorých miestach sú chodníky a schodiská poškodené, alebo rozpadnuté.

- Chodci nemôžu využívať chodníky, pretože autá nemajú kde parkovať, alebo nerešpektujú 1,5m voľnú šírku, ktorú majú chodcom ponechať Podľa § 52 ods. 2 Zákona č. 8/2009 Z. z.

- Na viacerých miestach je neprehľadná dopravná situácia a autá chodia príliš rýchlo, alebo husto. Preto sa množia žiadosti pre maľovanie prechodov pre chodcov, prípadne inštalovanie spomaľovačov cestnej premávky.

 

Nie všetky podnety tohto typu môže riešiť mestská časť, pretože v kompetenciách MČ sú len:

- chodníky ktoré nie sú na súkromných pozemkoch, alebo ktoré sú pri cestách 3. a 4.triedy.

- viaceré cesty a chodníky nie sú registrované v sieti miestnych komunikácií, a tak sú bez údržby či potrebných kapacít.

- ide o problémy, ktoré by riešila jedine zmena zákona.

 

V Prílohe č.1 je prehľad čiastkových chodníkových podnetov, ktoré Kancelária pre participáciu obdržala a je pri nich zverejnené aj stanovisko ohľadom možnosti zasiahnuť z pozície MČ.

Riešenie:

- S pomedzi návrhov, ktoré Kancelária pre participáciu obdržala a obdrží v nasledujúcich mesiacoch sa v spolupráci s Investičným oddelením a kanceláriou pre Cestné hospodárstvo zrealizujú podnety v kompetenciách MČ a pokúsime sa urýchliť riešenie dlhodobo neriešených problémov mimo kompetencie MČ.

- na stránkach http://pr.banm.sk/liferay/doprava vznikne priestor pre informovanie o stave riešenia podnetov, možnosť pridávať podnety ďalšie a pre verejnú diskusiu o ich riešení.

- na realizáciu investičných a údržbových intervencií pre chodcov v Novom Meste sa využije 50 000€.

Rozpočet:

V rámci návrhu rozpočtu pre rok 2015 bude zastupiteľstvo schvaľovať aj kapitolu Cestná doprava-výstavba a opravy miest.komunikácií. Navrhovaná suma je 366 707€.

http://www.banm.sk/data/files/8265_mat06-navrh-rozpoctu-mc-b-nm-na-r-2015-2017.pdf

Podnety, ktoré prejdú procesom participácie budú mať vyčlenených 50 000€ na realizáciu investičných a údržbových intervencií pre chodcov v Novom Meste.

Prílohy:

Príloha č.1: Podnety v prospech chodcov a stanoviská

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last