Preskoč na obsah

Úprava okolia autobusovej zastávky Magurská

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Úprava okolia autobusovej zastávky Magurská (smer do centra) - Nevyužívaný oplotený pás zelene napravo od zastávky sa môže sprístupniť a revitalizovať, čím by vznikol malý park.

Problém:

Zadanie vychádza z podnetu pripravovanom v rámci komunity Kramáre: http://pr.banm.sk/liferay/stvrt-kramare

Zastávka je zchátraná, okolie je neudržiavané, za zastávkou je blatový chodník a vedľa nevyužívaný oplotený pozemok. Jedná sa o vlastníctvo súkromníka a hl.mesta.

Riešenie:

1. revitalizácia súkromného pozemku: "blatový chodník" pod zastávkou. Chodník je málo široký. Občania sa zhodli že priestor by sa mohol pretvoriť aj v spolupráci a zmluvou so súkromným majiteľom pozemku.

(Varianta s prípadným rozšírením cestnej komunikácie, aby sa vytvoril pruh pre zastavenie autobusu, aby nebránil v premávke, je výlučne v kompetenciách magistrátu a dohode so súkromným vlastníkom.)

2. odstrániť plot napravo od zastávky, revitalizovať na mini parčík. Jedná sa o pozemok vo vlastníctve hl.mesta. MČ môže požiadať o zverenie do správy dlhodobo nevyužívaného priestoru za účelom revitalizácie na park.

Rozpočet:

Momentálne neznámy.

Prílohy:

bod č.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhľady:

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last