Preskoč na obsah

Bezbariérovosť

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Cieľom projektu je postupne debarierizovať verejné priestory Bratislavy - Nového Mesta. Projekt sa zameriava na vytvorenie koncepcie bezbariérovosti tak, aby sa terajšia a budúca výstavba riadila týmito princípmi. Zároveň by financie mohli byť použité na pilotné bezbariérové riešenie jedného verejného priestoru.

Problém:

Pozemné komunikácie v mestskej časti sú obyvateľom s fyzickým znevýhodnením častokrát neprístupné, či ťažko dostupné. V celom Novom Meste sa tvoria verejné priestory s minimálny ohľadom na bezbariérovosť priestorov. Nekontroluje sa dodržiavanie 532/2002 - Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z., kde časť je venovaná  minimálnym požiadavkám na bezbariérovú výstavbu.

Riešenie:

Obsah:

  • zmapovať problémy, ktoré sa týkajú bezbariérovosti, pomenovať ich konkrétne (obrubníky, stav chodníkov, značenie a orientáciu, dĺžky signálov na prechodoch pre chodcov)

  • spraviť dokumentáciu - Stratégiu ako bezbariérovo rekonštruovať

  • spolu s občianskymi združeniami a úradníkmi, participatívne tento dokument spracovať

  • dovzdelať úradníkov, ktorí kontrolujú projekty a dávajú povolenia (hlavný architekt, odd. výstavby a investícií, územného plánovania a životného prostredia, územného konania a stavebného poriadku)

  • spraviť audit, čo sa za 10 rokov platného zákona v tejto téme realizovalo v Novom Meste

  • vytvoriť 1 či 2 pilotné riešenia

Forma: Dokumentácia a pilotné riešenie (podľa možného rozpočtu)

Rozpočet:

Forma: Dokumentácia a pilotné riešenie (podľa možného rozpočtu)

  • 1 - 2 zamestnanecké miesto/dohoda cca 400 eur/mesiac 4 800 eur/rok x 2 = 9 600 eur (zabezpečenie školení, zalomenie materiálu)

  • lektorné externým školiteľom 1 000 eur

  • tlač a pomôcky 400 eur

  • pilotný projekt rekonštrukcie 15 000 eur

--------------------------------------------------------------

celková suma 26 000 eur

Prílohy:

- Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z.

- TECHNICKÉ PODMIENKY NAVRHOVANIE DEBARIERIZAČNÝCH OPATRENÍ PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

Podnety občanov na konkrétne úpravy:

- 11.09.26.OZ,Mik, rampy odoslané scan0001.pdf

- 14.11.23.alt. úprav.pdf

- 14.11.23.rampa zo Sibír. na Hrons. súčas.stav.pdf

rampy p Krumlova.txt

Bezbariérovosť zo Škultétyho: Zabezpečiť bezbariérový pohyb (vozičkári) napr. v sídlisku na Račianskom mýte - rampa namiesto schodov - z Mikovíniho ulice až po Račianskú. (Podnet spomínali: Štefánia Krumlová, Margita Škrabálková, Richard Hudec)

 - Vybudovať výťahy do podchodu na Trnavskom mýte

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last