Preskoč na obsah

Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (marec 2015)

Autor/ka: Ewa Tomková
správa z realizácie projektu

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Marec 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac marec 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. Tento mesiac sa niesol v znamení opakovaných telefonátov, kedy som oslovovala ľudí s cieľom prevencie - preverenie ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú (reagovali veľmi pozitívne, tešili sa z opätovných telefonátov, že som na nich nezabudla).

Niektorých z oslovených občanov ma informovali o tom, že nedostali do svojich schránok hlasovacie lístky, ale ani Hlas nového mesta.

Je viac než dôležité, aby sociálne oddelenie malo informácie o projekte ako i osobe, ktorá tento projekt realizuje. Dôvodom je skutočnosť, že pri preverení – potvrdení mojej identity mi seniori uviedli, že zavolali na úrad, a okrem pani Vojtechovej nik nevie nič o projekte, ani o mojej osobe. Dochádza tak k pretrhnutiu kontaktu a utvrdeniu nedôvery seniorov. Požiadali ma, aby som im viac nevolala, lebo klamem, a na úrade nik o mne nič nevie.

Navrhujem doriešiť moje pôsobenie na miestnom úrade, nakoľko čoraz viac seniorov považuje telefonáty za neosobné a rady by sa porozprávali osobne.

 

Doporučujem:

  1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname – spolupráca s vedúcou soc. oddelenia

  2. doriešiť spoluprácu s vedúcimi denných centier (zúčastnenie sa na aktivitách centier)

  3. informovanie o tom, aké aktivity pripravuje miestny úrad (napr. o veľkonočnej akcii som sa dozvedela iba náhodou vďaka jednej z oslovených respondentiek)

  4. chýba mi spätná väzba s úradom – nemám informácie o tom, ako sa naložilo s informáciami ktoré som uviedla v správe alebo telefonicky oznámila Ing. Vojtechovej - poverenej vedením sociálneho oddelenia

 

Záver:_(v záujme ochrany osobných údajov, neuvádzame mená)

Nedovolala som sa

15 osôb

 

Obvinenie z toho, že som podvodníčka

1 osoba

 

Zriadenie výmennej burzy za podpory a spoluúčasti denných centier (medzi členmi i nečlenmi centra)

2 osoby

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba (viackrát som to avizovala v správach), 1 ososba, 1 osoba (umýva sa iba v lavóre)

 

Zlý zdravotný stav

2 ososby

 

Návrh na umiestnenie do zariadenia pre seniorov

2 ososby, 1 ososba (URGUJE KRÁSNU HÔRKU)

Riešenie situácie na Ul. Kukučínova – bezdomovci

1 ososba

 

Zavedenie služby pre seniorov, ktorí prídu z nemocnice

2 ososby

 

Zriadenie zastávky pred budovou SIS

1 ososba

 

Problémy s výberom v sociálnej výdajni (objednaných málo potravín)

1 ososba

 

Nedostali Hlas nového mesta

2 ososby

 

Hlasovacie lístky nedostali na Ul.:

3 ososby

 

Nespokojnosť s bytovou správou

2 osoby

 

Problémy so susedmi – neustále rušenie jej súkromia, nočného pokoja atď.

1 ososba

 

Upratovanie domácnosti

2 osoby

 

Malo by dôjsť k presťahovaniu sa do iného kraja (Banská Bystrica)

1 ososba

 

Nepatrí do časti BA -Nové Mesto

1 ososba

 

V Bratislave, 31.03.2015

zdroj: http://pr.banm.sk/liferay/prevencia-socialnej-izolacie-osamelych-starsich-ludi-pravidelnymi-kontaktmi

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last