Preskoč na obsah

Zelenú cyklistike!

Autor/ka: Jana Škutková

Obrovský záujem Novomešťanov o zlepšenie podmienok pre cyklistov ukázal nielen počet projektov, zapojených do hlasovania o príspevok z participatívneho rozpočtu mestskej časti, ale aj hojná účasť predstaviteľov občianskych združení a obyvateľov na stretnutí 24. marca na miestnom úrade na Junáckej ulici.

Za účasti starostu a mnohých poslancov tu pracovná skupina cyklokomunity preberala širokú škálu tém. Odborníci aj nadšenci sa venovali rozvoju cyklotrás, možnostiam horskej cyklistiky v lesoparku, požičiavaniu bicyklov a rozvoju servisných stanovíšť, ale aj značeniu a údržbe trás v meste, bezbariérovosti v doprave, či cyklistickým športoviskám pre deti.

Po úvodných informáciách sa účastníci pochádzajúci z rozličných občianskych združení a skupín aktivistov navzájom predstavili a povedali si o svojich hlavných cieľoch. Zhodli sa na tom, že treba uvažovať v dlhodobom i krátkodobom horizonte. Kým veľké projekty vyžadujú prípravu, musia sa dobre premyslieť a naplánovať, mnohé veci sa dajú zrealizovať rýchlo a s neveľkými nákladmi.

Špecializácia pracovných skupín podľa záujmov i vedomostí

Účastníci pracovali v troch skupinkách. Prvá sa zamerala na cyklodopravu a zapojili sa do nej aj odborníci z radov architektov. Hovorili o koncepcii rozvoja a identifikácii možných cyklotrás. Upozornili, že cyklisti potrebujú prepojenie trás so susednými mestskými časťami, napríklad s Ružinovom či Račou. V mnohom sa môžeme inšpirovať skúsenosťami z Petržalky, ktorá sa cyklistike začala venovať skôr ako iné mestské časti. Pomoc zo strany miestneho úradu a zastupiteľstva očakávajú v tlaku na developerov, aby títo dodržiavali dohody, ale aj v snahe o znižovanie byrokracie a posilnení pozície aktivistov pri rokovaní s magistrátom a mestskou políciou.

Druhá pracovná skupina si vzala na starosť oblasť rekreácie a športu. Uvažovala o možných lokalitách, kde by mohli vzniknúť športoviská pre deti a mládež, ako aj cyklistických cestách smerovaných do bratislavského lesoparku. Pri realizácii svojich plánov budú potrebovať pomoc najmä pri výstavbe a prípadnom zapožičaní stavebných strojov a mechanizmov.

Tretia skupina sa venovala otázkam správy a údržby cyklotrás, ako aj rozvoju služieb pre cyklistov. Upozornili, že po vybudovaní cyklotrasy je nevyhnutné dlhodobejšie kontrolovať jej stav a požadovať, aby dodávateľ v záručnej lehote odstránil nedostatky. Pravidelný jarný audit stavu značenia a jeho následné obnovenie prispeje k bezpečnosti cyklistov. V neposlednom rade očakávajú, že mestská polícia bude kontrolovať, či vodiči neparkujú na miestach, určených pre cyklistov a podobné porušenie bude trestať.

Čo ďalej?

Členovia kancelárie pre participáciu verejnosti na riadení mestskej časti spracujú závery stretnutia, rozpošlú informácie účastníkom a vyzvú ich k ďalšej spolupráci na konkrétnych úlohách. Vyzvali cyklistických nadšencov, aby zo svojich radov vytipovali aktívnych ľudí, ktorí by sa mohli stať koordinátormi jednotlivých oblastí a projektov. Keďže sa pripravuje rozsiahla výstavba v oblasti Škultétyho ulice (Projekt Pri Mýte), zvolajú k tejto téme samostatné stretnutie. Nejde len o dohodu s jedným investorom. Dôležité je, aby developerské projekty, ktoré budú nadväzovať, rozumne zapracovali pokračovanie vytvorených cyklistických a peších trás pozdĺž celej Račianskej ulice.

NA STIAHNUTIE: Zápis a závery z 1. stretnutia cyklokomunity

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last