Preskoč na obsah

Verejné stretnutie obyvateľov štvrte ŠARAPI

Autor/ka: KpP
(územie medzi Šancovou, Račianskou a Pionierskou), Zápis zo dňa 24. 09. 2015

Po krátkej prezentácii, ktorá sa zamerala na projekty realizované v tejto oblasti v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2015 a na vysvetlenie, akým spôsobom sa obyvatelia mestskej časti môžu zapojiť do tvorby rozpočtu, nasledovala moderovaná diskusia, do ktorej sa zapojila väčšina zo zúčastnených.

Na jej začiatku rezonovali dve veľké témy, ktoré sa nielen bytostne týkajú tejto štvrte, ale svojim významom ju aj presahujú. Išlo o výstavbu „Rezidencie pri mýte" a o priestor „Filiálky".

Na otázku, či investor pri výstavbe plánuje aj realizáciu verejných priestorov, ako sú detské ihriská a parky, odpovedal pán starosta. O celej záležitosti si bližšie môžete prečítať tu: http://www.banm.sk/investor-od-planovaneho-megaprojektu-slovany-ustupil/

http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/vystavba/novomestska-samosprava-ziska-od-investora-benefity-za-230-tisic-eur.html?page_id=326055

Problém zanedbaného územia Filiálky sa vlečie už dlho a najväčšou komplikáciou je vlastníctvo tohto územia Železnicami Slovenskej republiky, s ktorou sa mestskej časti dosiaľ nepodarilo nájsť konsenzus, ako s predmetným územím naložiť napriek tomu, že Nové Mesto podniklo niekoľko aktivít smerujúcich k rekultivácii tohto priestoru.

Nasledujúca diskusia priniesla tieto tematické okruhy:

Zeleň

Obyvatelia vyjadrili nespokojnosť so stavom zelene vo viacerých oblastiach (napr. v okolí OD Slimák) a taktiež poukázali na neexistujúcu koncepciu výstavby mesta a zelene v Bratislave. Záujem o zeleň je viditeľný vo všetkých častiach Nového Mesta a preto sme všetky požiadavky sformulovali v rámci zadania Výsadba stromov, ktoré je v procese prípravy a bude riešiť stav zelene, ktorá je v kompetenciách mestskej časti.

http://pr.banm.sk/liferay/starostlivost-o-stromy-a-ich-dalsia-vysadba

Cyklistika:

V priebehu diskusie sa objavil návrh na zriadene cyklogaráží a taktiež na inšpirovanie sa Bruselom v piktogramoch na cestách, čo by bol administratívne náročný proces, ale o to jednoduchší z hľadiska realizácie a financií.

http://prahounakole.cz/2015/09/brusel-ukazuje-ze-se-skeptici-myli/

Objavila sa aj sťažnosť na nedoriešenosť cyklistiky na Račianskom mýte. Riešenie tohto problému je už čiastočne zahrnuté v pláne revitalizácie Račianského mýta.

Témou cyklistiky sa zaoberá aj v projekt Cykotrasa Transsibirska magistrala, ktorý uspel v hlasovaní ŠARAPI 2015. Momentálne sa pracuje na vysporiadaní s vlastníkmi predmetného územia a pracuje sa aj na čiastkových projektoch s cieľom napojenie sa na sieť cyklotrás.

http://pr.banm.sk/liferay/cyklotrasa-transsibirska-magistrala

Bezdomovectvo:

Problém bezdomovectva je veľmi aktuálny aj v tejto časti Nového mesta a obyvatelia vyjadrili strach z prechodu cez miesta, kde sa bezdomovci zdržiavajú ako aj ďalšie nepríjemnosti súvisiace s touto témou akými sú alkoholizmus a zanedbaná hygiena.  Riešením tohto problému sa aktívne zaoberáme a sme jediná mestská časť, ktorá sa rozhodla systematicky venovať téme bezdomovectva prostredníctvom plošného preventívneho a rehabilitačného programu. V súčasnosti 3 rehabilitačné bezdomovecké čaty čistia ulice NM, okolo Račianskej ulice. Na filiálku alebo iné plochy železníc sa zatiaľ nemôžu dostať, vzhľadom na to, že vlastníkom pozemkov nie je Mestská časť a bolo by to protizákonné.

Trnavské mýto:

Obyvateľka upozornila že je opätovne znečistené aj napriek dobrovolníckym brigádam.

Schody:

Boli spomenuté viaceré oblasti, kde sa vyskytujú problémy týkajúce sa schodísk. Napríklad  medzi Račianskym mýtom a zvarákom, alebo na druhej strane Sibírskej ulice pri dome sociálnych služieb. Niektoré z návrhov boli bližšie preskúmaní, objavujú sa však problémy so zisťovaním vlastníka pozemkov. Úspešná oprava schodov však prebehla na ulici J.C. Hronského.  (fotka)

Parkovanie:

Občania chceli získať informácie o možnostiach zamedzenia parkovania na nevhodných miestach, napríklad na Kraskovej ulici zvyknú stáť autá medzi 2 stromčekmi na chodníku. Zelená hliadka využíva riešenie pomocou kvetináčových zátarás, ktoré je však nelegálne.

Psíčkari:

Obyvatelia sa sťažovali na nedostatok priestoru na prechádzky a venčenie psov, vzhľadom na to, že všade pribúdajú tabule so zákazom pohybu psov. Mestská časť má v pláne vytvoriť viaceré venčoviská v tejto oblasti v závislosti od dopytu obyvateľov a mohli by sa vytvoriť aj v projekty v rámci participatívneho rozpočtu, ktoré by sa zaoberali riešením tohto problému.

Predzáhradky:

Poukázanie občanov na to, že je dostatok vysokej zelene, ale málo nízkej, ktorá by slúžila ako nenápadná zábrana pri cestách. Vznikol návrh, aby v rámci projektu Americká-Račianska, bol umiestnený v tejto oblasti nízky živý plot na oddelenie územia. Priestor vnútrobloku na Americkej-Račianskej je v procese riešenia. Na tomto území bola zrealizovaná aj brigáda. Info o brigáde

Tému predzáhradiek oslovili viacerí zúčastnení obyvatelia a zaujímali sa o to, či je možné vysadiť si vlastný strom na tráve pred bytovkou. Avšak informovali sme, že samostatná výsadba jednotlivcami nie je riešením, ale môžu sa zamerať na možnosť zrealizovania v spolupráci s úradom a susedmi.

Na záver diskusie obyvatelia poukázali ešte na zanedbaný verejný priestor v správe mestskej časti – parčík pri železničnej stanici Vinohrady, ktorý je momentálne priestorom stretávania bezdomovcov, ale mohol by slúžiť iným účelom.

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last