Preskoč na obsah

Zápis z verejného stretnutia Koliba 12.11.2015

Autor/ka: Lenka Korbeľová
Uskutočnilo sa 12. 11. 2016 v Dennom centre seniorov Jeséniova.

BUDOVA PRI PARKU BELLOVA

 • je tam situovaná štátna inštitúcia (Štátny inštitút odborného vzdelávania), zväčša dlhodobý prenájom

 • poslanec Vláčiky - v krajnom prípade nepravdepodobná možnosť výmeny predmetnej inštitúcie do inej budovy na dolnej Kolibe, ktoré sú k dispozícii

 • parkovanie pri Inštitúte počas ich akcií je neúnosné - autá parkujú na všetkých okolitých uliciach

 

/parkovanie na chodníkoch je nelegálne, ale robia to všetci, aj kolibčania

parkovacia politika, na ktorej sa na magistrate resp. miestnom úrade pracuje prisľubuje, že nemiestni budú spoplatnení/

 

INFORMAČNÁ TABUĽA PRI ZŠ JESÉNIOVA

 • je dostupná /v správe mestskej časti/, ale obyvateľka navrhuje tabuľu pri Tescu resp. pri budúcom komunitnom centre – otázkou zostáva kto sa bude o tabuľu starať

 • eventuálne by stálo za to opýtať sa obyvateľov, akým spôsobom chcú byť informovaní (niektori nechcú byť informovaní do schránok, na internete –email, príp. email občianskeho združenia, cez infotabuľu)

 

UZAVRETIE DETSKÉHO IHRISKA - ZŠ JESÉNIOVA

 • mamičky: najviac nám chýba, že tu nie je ihrisko pre deti

 • ihrisko na škole pani riaditeľka uzatvára a prenajíma pre verejnosť

 • Kancelária pre participáciu informovala obyvateľov o možnosti otvorenia školského dvora za podmienok, že sa na dvore v poobedných hodinách budú striedať obyvatelia ako "dozor" - otázkou zostáva to či sa vytvorí organizačný tím, ktorý bude koordinovat organizačnú štrutúru a zodpovednosť za otvorenie ihriska  

 • otázkou tiež zostáva či sú tu ľudia, ktorí by boli ochotní na ihrisku byť vo vyčlenené dni a mali by dozor v ňom

 

KOMUNITNÉ CENTRUM /1. Priorita pre štvrť KOLIBA/

 • kancelária pre participáciu spolu s obyvateľmi navštívila voľnú budovu na Jeséniovej 43 /vedľa Tesca/

 • obyvatelia položili nasledovné otázky – z čoho bude centrum financované? Ako to maju financovať samotní obyvatelia? V akej výške sú ročné náklady? /10 000 eur/

 • obyvatelia chcú zistiť aká je demografia obyvateľov na Kolibe? Koľko je detí, koľko maldých? Aké sú tu záujmy?

 

V diskusii bola položená otázka: Aké konkrétne aktivity by sme vedeli v komunitnom centre sami realizovať? Prípadne sami aktívne priniesť?

 • Na verejnom stretnutí neboli odprezentované konkrétne aktivity, obyvatelia chceli mať možnosť postupne vytvárať a dopĺňať aktivity, ktoré by chceli v komunitnom centre vykonávať /v prípade doplnenia aktivít do komunitného centra nám môžete napísať na email: participacia@banm.sk

 • Obyvatelia si myslia, že nápady môžu byť bezpredmetné, ak tender na budovu vyhrá niekto iný

 • Podľa obyvateľov by KC by malo mať jedného správcu, nemalo by to byť iba na dobrej vôli obyvateľov na nekomerčnej báze, treba správcu ktorý bude mať aj finančné riziko podniku, prenajímanie a pod.

 • má zmysel aby to bolo aj komerčné, ale nemalo by sa nám stratiť komunitné zázemie

 • preto opäť bola položená otázka, aké predstavy máme my prítomní o tom, čo by sme tam chceli a vedeli sami realizovať

 

ČO ŽIADAJÚ OBYVATELIA OD MESTSKEJ ČASTI?

 • Žiadame aby nám boli uhrádzané eneregie – tzn. 10 000€ ročne

/za stranu mesta je ponuka priestoru a uhrádzanie energií veľmi veľkorysá/

 • aby v predmetných priestoroch bolo sídlo OZ, ktoré bude spravovať aj tento priestor a informačnú tabuľu

 

PARK BELLOVA /2. Priorita pre štvrť KOLIBA/

 • územie je v správe mestskej časti

 • ak sa nájde investor bude to prioritou číslo jeden

 

AKTIVITY DO BUDÚCNOSTI

 • zlúčme sa spolu ako Občianske združenia, urobme členskú základňu a vložme členské príspevky

 • komunitný rozmer je pre nás dôelžitejsi, nez komercny a podnikatelksy plan.

 

INÉ POTREBY NA KOLIBE

 • chýba lekáreň, pošta, automat… ďalšie služby... za všetkým obyvatelia musia chodiť do mesta

 • Čremchova ulica nefiguruje medzi zverenými komunikáciami a preto sa o to ekopodnik má problem sa starať – tieto veci sa musia právne ošetriť a vyriešiť k spokojnosti všetkých strán

 • pani sa vyjadrila, ze starostlivosť o zeleň je veľmi slabá, hovorí, že na území Koliby je veľa špiny, oproti mestskej časti Rača, kde kedysi bývala

 • je tu vela záhrad, ktoré sú opustené, nestarajú sa o ne majitelia

 • môže mestská časť majitelov donútiť udržiavať? Obyvatelia navrhujú s výzvou zároveň ponúknuť, že EKOPODNIK mestskej časti dokáže za danú cenu zabezpečiť upravenie predmetnej plochy /prípadne obyvatelia navrhujú pokutovanie majiteľov predmetných záhrad/

 • podľa jedného obyvateľa je najväčším problémom hlavná a jediná prístupová komunikácia na Kolibu, potrebné je opraviť potrubia kanalizácie, ktoré neusále praskajú

 

PÁN POSLANEC MARTIN VLÁČIKY:

 • výzva prijať nových členov do občianskeho združenia , rozdeliť si aktivity a zistiť kto čo môže ponúknuť pre komunitné centrum

 • ako jeden z bodov rozvinieme tému komunitného centra, čo najkonkrétnejšiu predstavu, že vieme vyuziť to čo naozaj chceme

 • potom bude nasledovať stretnutie so starostom

 

/Obyvatelia môžu požiadať o pripojenie sa do skupiny Koliba Google group a budú dostávať pravidelné informácie z občianskeho združenia./

 

ZÁVERY

 • potrebné aby obyvatelia ďalej rozpracovali myšlienku komunitného centra a pracovali spoločne na jednotnej myšlienke KC

 • potreba otvorenia školského dvora, stretnuteie so starostoum, potrebné upresniť vzťahy a právne záležitosti

 • prepojiť výstupy zo stretnutia s pánom poslancom Martinom Vlacikim a google group Koliba

 

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last