Preskoč na obsah

Zápis z verejného stretnutia s občanmi Koliby 18.2.2016

Autor/ka: Lenka Korbeľová
Stretutie sa uskutočnilo 18. februára 2016 na ZŠ Jeséniova.

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA S OBČANMI

 

Na začiatku stetnutia s občanmi mal príhovor pán Starosta, ďalej Peter Nedoroščík odprezentoval prezentáciu o tom čo je to komunitné centrum a v akej fáze príprav sa momentálne nachádzame a zároveň občianka Koliby Renáta Šmilňáková predstavila ako by Komunitné centrum mohlo vyzerať. Ďalším ktokom bola diskusia obyvateľov Koliby na tému aktivít a zapojenia sa obyvateľov do príprav komunitného centra.

 

DISKUSIA

(Komunitné centrum v diskusii budem uvádzať skratkou KC.)

 

Pán Rupelt: Obyvateľ si myslí, že KC nechcú všetci obyvatelia Koliby.

Pani  Ládžiková: hovorí, že bola na stretnutí okolo ihriska Skalka, na Verejnej prezentácii návrhov Participatívneho rozpočtu 2016 a tiež vie, že 80% pôvodných obyvateľov chýbali financie a tak sa museli z Koliby vysťahovať a vidí, že doteraz neprišla aktivita "pôvodných" obyvateľov a tak prišla aktivita "nových" obyvateľov – pani hovorí, že by sme sa mali navzájom rešpektovať.

Pán Šoka: hovorí, že na Kolibe chýba lekáreň, služby…

Pán Vaculík: je rodený Bratislavčan nie Kolibčan – hovorí, že čo sa robí v BA za posledných 25 rokov je nejasné čo sat u zamýšľa – chce aby sa zrušili zastávky na znamenie  - 15 000 eur je treba investovať tak by boli prospešné

Pán Bača: je "novým" obyvateľom Koliby – je rád, že sa pripravuje takáto činnosť ako KC (bol by rád aj za materské centrum), pri správe KC by sa mohli využiť aj zamestnanci na aktivačné práce

Slečna Bajzová: má 22 rokov a podľa nej sa mladí na Kolibe nemajú kde stretávať, rozprávať a pomôcť si (stretávali sa v Slamenej búde), bola by rada keby sa KC vytvorilo a mohli by sa v ňom stretávať

Pani Turčanová: pozerá na predložený projekt KC a schvaľuje možnosť využitia priestoru všetkými vekovými kategóriami – pochválila aktivitu MČ a v centre by rada uvítala viac sociálnych zariadení, dennú službu a odstránila by sprchy

Pán Kostolíček: prišiel s ponukou možnosti otvorenia lekárne – služba pre občanov Koliby – zľava 10-15%

Pani Ursýniová: hovorí ako predstaviteľka Červeného kríža a tiež že zdravie máme vo svojich rukách – Červený kríž je ochotný prísť do KC a poskytnúť rôzne kurzy, zdôrazňuje aby sa nezabudlo na byty nad priestormi, kde by mohlo byť KC

Pani Lišková: predstaviteľa a spoluzakladateľka RC Kramárik vyvracia "reči" ohľadne RC, že ho obyvatelia nenavštevujú – za január mali cca 400 dospelých návštevníkov (deti nepočítajú nakoľko sa nezapisujú do prezenčnej listiny) – vykonávajú rôznej aktivity jednou z posledných bol karneval pre deti

Pani Virc: by chcela poprosiť o vysvetlenie čo tu na stretnutí riešime

Pani  Bajzová: hovorí aby sme sa akceptovali navzájom a hovorí, že seniori majú Denné centrum seniorov, kde sa môžu stretávať ale kde sa majú stretávať ostatné vekové kategórie?

 

Po prvej časti diskusie Peter Nedoroščík sformuloval RESUME doterajších príspevkov obyvateľov.  Na stretnutí sa objavili dva tábory, kde asi nenájdeme konsenzus. Jeden "tábor" by privítal KC a druhý je odporcom. Ďalej dal však slovo opäť obyvateľom.

 

Pán Rohoň: hovorí, že Kolibčania postupujú dopredu – možnosť mať takúto aktivitu považuje za veľmi pozitívnu – ľudia sa zaujímajú o rôzne veci ale nepoznajú vlastných susedov – hovorí o zdielanej ekonomike – v súčasnosti nemáme priestor, kde si navzájom posunieme informácie

Pani Šoková: hovorí o sebaprezentácii názorov čo by si chceli obyvatelia nájsť pre seba – všetci majú svoj osobný záujem – KC by malo nájsť  alebo spojiť niečo "NAD TÝM" – nájsť nejaký rozumný spôsob využitia – neppáčia sa jej diskriminačné reči "starý" proti "mladým" kolibčanom

Pán Lamprecht: hovorí, že KC je iniciatíva obyvateľov a nie MČ a že v bytovom dome bývajú obyvatelia a že treba na nich brať ohľad.

Pán Vojko: hovorí, že minulosť nikto nezmení ale treba sa sústrediť na prítomnosť – potrebné ochrániť okolie – páči sa mu moderovaná diskusia – a pýta sa otázky aké konkrétne dôvody majú obyvatelia proti KC?, prečo nemôže byť KC?

Pani Bačová: hovorí o tom koľko obyvateľov sa zúčastnilo na stretnutí – chce povedať  svoje názory – považuje to za bežnú vec – páči sa jej angažovanosť obyvateľov viacerých vekových kategórií – eventuálne možno nájsť aj iný priestor pre aktivity, ktoré navrhli obyvatelia – pýta sa či je možnosť zahlasovať za to či bude KC?

Pán Cuchál: problém mladých ľudí – nemajú sa kde stretávať – pomáhal spolupracovať na iných KC – podľa neho ľudia nevedia o mnohých aktivitách, ktoré by sa dali v KC vykonávať

Pán Mravčina: má záujem na čistote prostredia – spolu z OZ Za lepšiu Kolibu odpatávali odpadky z lesa – hovorí, že časom sa nájde priestor a čas a aktivity sa môžu nabaľovať

Pán Prídala: hovorí, že Koliba nemá samostatný volebný obvod – je za to kde by sa obyvatelia mohli stretávať – pýta sa či sú obyvatelia schopní si sami zabezpečiť finančne activity KC? – potrebujeme lekáreň… - hovorí, že ak chceme KC – zriaďovateľom by mala byť MČ

Pán Šoka: pýta sa prečo má vzniknúť KC? – nepočuje argumenty ZA? Podľa neho na Mandľovníkovej ulici nefunguje osvetlenie už dlho a je potrebné  riešiť probémy Koliby

Pán Kulich: poďakoval, že sa zorganizovalo toto stretnutie a má technickú otázku – pýta sa ako sa bude pokračovať?

Pán Šajben: je obyvateľ žijúci v bytovom dome, kde sú predmetné priestory – chcel by bezproblémovú prevádzku a zdravý kompromis – chcel by nájsť únosné riešenie nie je ani za a ani proti KC

ZÁVER

Na stretutí odzneli tri typy názorov obyvateľov Koliby:

 1. Obyvatelia, ktorí by boli ochotní pomôcť s prípravou a aktivitami do komunitného centra.
 2. Obyvatelia, ktorí by priestori, kde by mohlo byť komunitné centrum situované radšej prenajali iným aktivitám (napríklad Slovenskej pošte, Lekárni….).
 3. Obyvateľ, ktorý býva v predmetnom bytovom dome a nie je ani za ale ani proti ak sa navrhnuté take typy aktivít, ktoré budú rešpektovať poriadok bytového domu (napáčila sa mu predchádzajúca prevádzka).

 

KONTAKTY A AKTIVITY OD OBYVATEĽOV

 • Pani Kapustová – aktívna členka RC Kramárik –môže pomôcť vysvetliť aktivity a ako funguje RC
 • Pán Kostolíček  - reprezentuje spoločnosť VAŠA LEKÁREŇ – lekáreň by bola ochotná otvoriť prevádzku na Kolibe
 • Pani Dobrotová – by chcela v priestoroch otvoriť – Pohybovo-ozdravné centrum – má žiadosť na úrade
 • Pani Šoková – výučba cudzincov slovenský jazyk
 • Ak by bolo potrebné vytvoriť organizačný výbor môžeme osloviť pána Vladimíra
 • Pani Darina Pochabová – zabezpečiť ľudí, ktorí by sa starali o bezvládnych – nakúpili by im, prečítali rozprávku pre deti a pod. – stačil by pultív v KC kde by sa zbierali podnety od takýchto obyvateľov – je ochotná v projekte robiť koordinátora
 • Pán Lamprecht – súhlasí s KC – ale podľa neho by bol lepší objekt CASABLANCA – možno odkúpiť/ prenajať? od pána  Šídalu
 • Pani Bajzové by boli v KC ochotné doučovať angličtinu, krúžok šitia, varenia, šikovných rúk

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last