Preskoč na obsah

Pozvánka na diskusiu o formáte Participatívneho rozpočtu

Autor/ka: Peter Nedoroščík
Vážené Novomešťanky a Novomešťania,
Pred niekoľkými dňami sa rozprúdila vášnivá diskusia o podobe participatívneho rozpočtu a fungovaní Kancelárie pre participáciu, na ktorú chceme týmto textom reagovať.

Na jednej strane si vážime, že táto diskusia prebieha, pretože baviť sa o tom, ako sa majú a môžu ľudia zapájať do vecí verejných je najhlbšou formou participácie a naplnením slova samospráva. Na druhej strane nás nepríjemne zaskočila otvorená agresivita a osočovanie, ktoré si – aspoň podľa nás, nezaslúžime a je pre nás ako pre ľudí zraňujúca. Ako inštitúcia to však musíme prijať. Rozhodli sme sa napokon zareagovať štyrmi spôsobmi, respektíve odpoveďami na toto dianie:
1. Textom o participatívnom rozpočte na Slovensku a pôsobení OZ Utopia v tomto procese. Utopia totiž stála pri zrode Kancelárie pre participáciu.
2. Pozvaním pána Puka na diskusiu do bratislavskej televízie. Keďže text pána Puka bol katalyzátorom diskusie, pokladali sme za neférové reagovať bez toho, aby nedostal priestor aj on. A to napriek tomu, že jeho text za férový nijako nepokladáme.
3. Zorganizovaním verejného stretnutia dňa 17.3. (uverejníme aj pozvánku), ktorého cieľom bude zadefinovanie ďalšej podoby participatívneho rozpočtu a fungovania Kancelárie pre participáciu. Ak sa na stretnutí podarí nájsť konsenzus, bude spracovaný do podoby materiálu a predložený miestnemu zastupiteľstvu na schválenie. Ak sa na stretnutí nepodarí nájsť konsenzus, môžeme ho zopakovať, pretože nás netlačí čas (začiatok príprav PR 2017 je naplánovaný na mesiac apríl) a všeobecný súhlas s podobou PR je nevyhnutným predpokladom pre jeho zmysluplnú existenciu.
4. Prípravou podkladu pre toto verejné stretnutie v podobe otvoreného textu, ktorý bude zahŕňať kritické podnety a otázky a odpovede Kancelárie. Navrhujeme diskusiu v týchto konkrétnych témach, pretože vzbudili najviac pozornosti a zároveň sú dôležité pre fungovanie participácie:

PR – občianske projekty – aké budú kritéria pre zámery, aby sa mohli realizovať, akým spôsobom bude prebiehať ich financovanie;
PR – zadania – čo má byť ich predmetom, akú funkciu majú spĺňať v celkovom rozpočte;
PR – rozhodovacie mechanizmy – akú podobu má mať verejné zvažovanie, kto sa ho má zúčastňovať, akú váhu má mať v celkovom rozhodovaní v pomere k hlasovaniu;
Kancelária pre participáciu – akú má mať rolu, aké má poskytovať služby, aké má byť jej obsadenie, a aké majú byť náklady;
Výsledná podoba dokumentu bude spoločným dielom všetkých zúčastnených. Do jeho vypracovania, rovnako ako na následné stretnutie, pozývame všetkých.
Za to, ako bude vyzerať dokument a verejné stretnutie a k akému výsledku sa dopracujeme, nesieme zodpovednosť všetci zúčastnení. Celý nasledujúci proces je otvorený pre akékoľvek ďalšie návrhy, či už k podobe celkovej diskusie alebo formátu verejného stretnutia, či tém, ktoré majú byť diskutované.
S úctou
Za kanceláriu pre participáciu
Peter Nedoroščík, na fb Delegát Nula

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last