Preskoč na obsah

Starostlivosť o zeleň

Autor/ka: Peter Nedoroščík, Katarína Tomanová
Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.

Zeleň v mestskom priestore sa stáva pre obyvateľov čoraz väčšou hodnotou. A citlivosť voči tejto téme nie je vysoká len preto, že zelene je v urbánnom prostredí prirodzene menej, ale predovšetkým preto, že sme často boli svedkami jej likvidácie, ktorá nebola v súlade či už so zákonom, alebo verejným záujmom. Nedávny príklad nelegálneho výrubu stromov z Koliby je žiaľ len jeden z mnohých prípadov.

 

Priamym dôsledkom týchto skutočností je aj veľmi ostražité nastavenie verejnosti voči akémukoľvek výrubu stromov. Aj takému, ktorý je potrebný, alebo dokonca nevyhnutný, pretože stromy nielenže už nedokážu plniť svoju funkciu, ale stávajú sa skôr ohrozením. O tom, že takéto riziko môže byť naozaj životu nebezpečné, sa Bratislava presvedčila pred necelým rokom, keď došlo k tragickému úmrtiu malého školáka v areáli jednej z karloveských škôl následkom pádu časti stromu.

 

Pracovná skupina

Naša mestská časť v porovnaní s ostatnými časťami Bratislavy netrpí nedostatkom stromov a zelene. Bojuje však s iným problémom a tým je celkový stav drevín. Mnohé už nadsluhujú, resp. sú napadnuté rôznymi škodcami a ochoreniami, pričom ich ošetrenie už nie je možné. A keďže sa stromy ukázali ako jedna z najdôležitejších tém pre obyvateľov aj v participatívnom rozpočte, rozhodli sme sa k problému pristúpiť koncepčne. Zlý stav stromov a výrazná občianska podpora tak viedli k vzniku projektového tímu, ktorý spája oddelenia životného prostredia a participácie na úrade s Ekopodnikom a ktorý si na základe celkovej situácie a občianskych podnetov stanovil nasledujúce úlohy:

  • postupné odborné zmapovanie celkovej situácie;
  • realizáciu pilotných projektov výrubu a výsadby nových drevín;
  • sformovanie dlhodobej stratégie výsadby a starostlivosti o zeleň;
  • manuál starostlivosti o zeleň pre verejné inštitúcie v správe mestskej časti, ako sú napríklad školy a škôlky;

Všetky tieto úlohy sa budú napĺňať s maximálnou možnou mieru zapojenia verejnosti a jednotlivé výstupy, kroky a rozhodnutia tohto pracovného tímu sa budú zverejňovať s možnosťou pripomienkovania aktívnych a zainteresovaných obyvateľov.

 

Pilotné projekty

Pilotné projekty sa budú realizovať v niekoľkých etapách. Najprv prebehne expertné posúdenie stromov, ktoré zahŕňa nasledovné zistenia: presne vymedzená poloha a majetkoprávne vzťahy. Počet výsadbových výrezov a ich celkový stav, teda, ktoré sú osadené stromami a ktoré sú prázdne. Posúdenie stavu stromov z hľadiska veku, zdravotného stavu, rozloženia koruny a koreňového systému. Ďalej sa zistí aj druh vysadených stromov. Dôležité je tiež v miestach výsadby posúdenie a presné lokalizovanie  inžinierskych sietí.

Druhú etapu by predstavovalo verejné stretnutie s obyvateľmi predmetného územia, ktoré bude slúžiť zisťovaniu ich pohľadu na zeleň v lokalite. Na stretnutí sa predloží plán postupnej a cielenej obnovy stromoradí - výrub starých a výsadby nových stromov.

Po verejnej konzultácii by sa pristúpilo k realizácii, teda: prvý krok - výrub pôvodných stromov, ktoré nie sú v náležitom stave, druhý krok - úprava výsadbových jám podľa potrieb, pretože pôvodné výsadbové priestory v chodníku sú často príliš malé a nespĺňajú normu stanovenú na 5 metrov štvorcových pre nový strom. Tretí krok by predstavovala výsadba nových stromov.

Z dendrologického hľadiska by v priestoroch, ktoré sú úzke, čo je častý príklad vtedy, keď ide o stromy umiestnené v chodníkoch pred budovami, boli najvhodnejšími novými stromami druhy s úzkou korunou. V budúcnosti by tak nenastalo neželané tienenie bytov či kontakt drevín s fasádou domu. Najvhodnejší takýto druh je stĺpovito rastúca, okrasná hruška (Pyrus calleryana Chantacleer). Ide o spoľahlivý druh do mestských výsadieb, jeden z prvých stromov olisťujúcich sa na jar s príjemným jarným efektom kvitnutia. Udržiava si stĺpovitý habitus, má pestré, jesenné sfarbenie a listy opadávajú neskoro. Ďalším druhom, ktorý môžeme zvážiť k výsadbe je aj stĺpovito rastúca, okrasná čerešňa (Prunus serrulata Amanogawa). Možností je samozrejme viacero a ako sme už uviedli popri dlhodobej koncepcii bude dôležitú úlohu zohrávať pohľad samotných obyvateľov predmetného územia.

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last