Preskoč na obsah

Verejné zvažovanie projektov

Autor/ka: Jakub Fišer - video, KpP
Prinášame video z Verejného zvažovania projektov participatívneho rozpočtu. Uskutočnilo sa 3.3.2016.

Verejné zvažovanie

Dňa 3.3. 2016 sa uskutočnilo Verejné zvažovanie projektov participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého mali koordinátori a koordinátorky projektov možnosť určiť 50% výsledného poradia projektov.

Verejné zvažovanie je neoddeliteľnou súčasťou participatívneho rozpočtu, je formátom komplexnej moderovanej verejnej diskusie, ktorá obsahuje aspekt spoločného rozhodovania. Klúčovými prvkami tohto procesu sú hlboká informovanosť, solidarita, konsenzus a spoločné verejné dobro.

Priebeh stretnutia

V úvodnej časti stretnutia sme sa stručne oboznámili s programom stretnutia a priestor dostali aj obyvatelia mestskej časti, ktorí chceli odprezentovať svoje pripomienky k projektu Bunka a vyjadriť svoj nesúhlas s realizovaním projektu v daných priestoroch Račianského mýta. V nasledujúcej časti sme sa v spoločnej diskusii snažili určiť kritériá, na základe ktorých budú koordinátori a koordinátorky projekty hodnotiť. Diskusia bola otvorená a do celého jej priebehu sa mohla zapájať aktívne aj verejnosť.

Výstupom diskusie bolo nasledovných 5 kritérií:

1. Veľkosť cieľovej skupiny +  dopad
    – prínos a úžitok pre obyvateľov NM
    - primárna – priame zapojenie (s kým sa intenzívne pracuje)
    - sekundárna – úžitok z projektu (ľudia dotknutí činnosťou)
    - otvorenosť

2. Expertné know-how
- skúsenosť organizátora s aktivitami, ktoré predkladá / zabezpečenie externých expertných aktivít
    - realizovateľnosť, priechodnosť, pripravenosť projektu

3. Miera dobrovoľníctva
    - iba dobrovoľníci / platení ľudia / experti
    - do akej miery je projekt pripravený, že počíta so zapojením dobrovoľnikov
    - dobrovoľníctvo počas prípravy projektového návrhu

4. Súlad s prioritami obyvateľov NM

5. Efektivita využitia financií
    - pomer cena / výkon        

Diskusia o projektoch

Nasledovala práca v skupinách, ktorej cieľom bolo pozrieť sa na jednotlivé projekty práve z hľadiska určených kritérií – do akej miery ich spĺňajú, prípadne, čo je v rámci projektových dokumentácii ešte nejasne vyjadrené. V ďalšej časti sme sa v otvorenej diskusii venovali práve týmto pripomienkam a nejasnostiam a potom sa už koordinátori pustili do hodnotenia jednotlivých projektov.

Hlasovanie zástupcov projektov

Finálnym bodom stretnutia bolo mäkké hlasovanie o projektoch podľa piatich kritérií na ktorých sa v prvej polovici zvažovania dohodli. Každý projekt bol hodnotený v jednotlivých kritériách zvlášť od 1(najslabšie) - do 5(najlepšie) bodov. Hlasovacie právo na zvažovaní mali len samotní zástupcovia 18 navrhovaných projektov, ktorých výsledky si môžete pozrieť TU (galéria na pravej lište). Koordinátori nehlasovali o vlastných projektoch ani o príbuzných projektoch, do svojho váženia zapracovávali všetky pripomienky verejnosti.

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last