Preskoč na obsah

Plánovaná revitalizácia uličných stromových alejí

Autor/ka: Katarína Tomanová
Uličné aleje lemujú naše chodníky a cesty v mestskej časti, podaktoré už viac ako 50 rokov. Ide o stromy druhov brestovec ( Celtis ), agáty ( Robinia ), lipy ( Tilia ), javory ( Acer ) ale majoritne druhu sofora ( Sophora ). Treba si uvedomiť, že 35 až 50 rokov dozadu neboli na trhu dreviny šľachtené špeciálne pre mestské prostredia.
Sadili sa základné druhy - ešte nie kultivary šľachtené do mestských prostredí - druhy odolné, bujne rastúce, suchovzdorné a dlhoveké. Ťažko je v súčasnosti posúdiť, na akú dlhú dobu boli tieto výsadby plánované a nakoľko autorom pôvodného zámeru dejinné udalosti roku 1989 prerušili kontinuitu v starostlivosti o mestskú zeleň.

Realitou je, že na stromoch za posledných 20-30 rokov ( pri starších jedincoch i viac ) úplne absentuje pravidelné udržiavacie a stabilizačné rezy, ktorých hlavnou podstatou je postupné formovanie a prispôsobenie koruny stromu jeho konkrétnym rastovým okolnostiam a zabezpečiť čo najdlhšiu životnosť stromu na danom stanovišti. V našich mestských podmienkach sa ošetrujú už len havarijné stavy, keď strom či konáre bezprostredne ohrozujú chodcov a autá, tienia okná, rastú blízko fasád... Minulosť nás teda naučila, že strom v mestskom prostredí nemôžeme a ani nesmieme ponechať na seba samého. Keď sme sa rozhodli strom vytrhnúť z jeho pôvodného stanoviska a chceme, aby nám robil spoločnosť v tých najrušnejších uliciach našich miest, musíme sa oň starať pravidelne a stále.

Naša mestská časť sa vydala na túto cestu a v ďalších rokoch sa chceme cielene zamerať na systematické rozvíjanie a zlepšovanie techník výsadby a údržby mestskej zelene. Táto iniciatíva sa týka ako nových výsadieb, tak aj tých starých. Z čoho jasne vyplynula potreba postupnej obnovy uličných stromoradí. Stromy v uličných výsadbách majú oproti parkovým či solitérnym výsadbám ďaleko kratšiu životnosť. Je to spôsobené už a priori okliešteným rastovým priestorom, zvýšenou intenzitou bezprostredného pohybu chodcov a áut v okolí stromu, zimné zasoľovanie či pieskovanie, vandalizmus, intenzívnejšia potreba orezu, ktorý pri nesprávnom zásahu je vstupnou bránou pre infekty a v neposlednom rade sú uličné výsadby neraz miestom vyvenčovanie psov a mačiek. Z dôvodu prekonávania týchto nepriaznivých mestských podmienok sa šľachtia a používajú kultivary špeciálne na účely mestských výsadieb. Dnes už preto máme väčšie možnosti pri výbere vhodného stromu do mesta ako to bolo pred 30 rokmi a máme väčšie množstvo aktuálnych informácií o trendoch a spôsoboch ošetrovania stromov v mestách. Spoluprácou záhradných a krajinných architektov, arboristov, vedeckých pracovníkov, pestovateľov, architektov, kvalifikovaným personálom údržby a vedením mesta vieme v našom meste dosiahnuť zvýšenie podielu kvalitných mestských výsadieb, hlavne vo forme uličných alejí.

Tento rok, popri plánovaných dosadbách a náhradných výsadbách, vyplývajúcich z povinnosti nahrádzať vyrúbané stromy, je naplánovaný postup na obnovu uličného stromoradia na Budyšínskej ulici, v náväznosti na rekonštrukciu chodníka poškodeného koreňovým systémom stromov. Budyšínska ulica by mala byť pilotným projektom kompletnej rekonštrukcie obnovy uličného stromoradia, kde pôjde o odstránenie chorých a starých drevín a následnú výsadbu novej uličnej zelene. Tento postup by mal pokračovať na ulici Odbojárov, Pri starej prachárni a Ursínyho. Súčasťou procesu obnovy sú však aj zdĺhavé ale fundamentálne povinnosti, a to zisťovania vlastníckych vzťahov, mapovanie trasovania inžinierskych sietí a proces zapojenia a oboznámenia občanov o danom zámere.

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last