Preskoč na obsah

Zápis a videozáznam z verejného stretnutia o pravidlách PR

Autor/ka: KpP
Dňa 7.4. 2016 sa uskutočnilo prvé z tohtoročných verejných stretnutí, ktorých cieľom je zadefinovanie budúcich pravidiel Participatívneho rozpočtu. Stretnutia sa zúčastnila verejnosť, niektorí miestni poslanci, a členovia kancelárie pre participáciu verejnosti.

V rámci prípravy na verejné stretnutie sme doterajšie pripomienky obyvateľov zhrnuli do týchto oblastí, ktoré boli súčasťou prezentácie (*pdf. na stiahnutie).

 

V rámci stretnutia mali všetci zúčastnení možnosť zapojiť sa do živej a podnetnej diskusie, z ktorej vznikol nasledujúci súbor podnetov:

(pozn. - poslanecké návrhy zú zvýraznené modrou farbou)

1.oblasť

ROZHODOVANIE

 • Zvýšenie váhy fyzického hlasovania.
 • Zníženie váhy verejného zvažovania (deliberácia).
 • Používať formát deliberácie v skoršej fáze procesu pri kryštalizácii návrhov.
 • Umožniť rozhodovanie iba obyvateľom s trvalým pobytom v rámci Nového Mesta.
 • Umožniť rozhodovanie všetkým Bratislavčanom (napr.hlas mimo Nového Mesta by mal polovičnú váhu).
 • Zabezpečiť lepšie kontrolné mechanizmy (zapečatenie krabíc, hlasovanie s OP, ...).
 • Vylepšiť mechanizmus verejného zvažovania na podporu konsenzu.
 • Umožnenie hlasovania od 15 rokov.
 • Neznižovať váhu verejného zvažovania ale objasniť jeho zmysel a cieľ.
   

2. oblasť

ZADANIA

 • Návrhy zadaní by mali byť predstavované v konkrétnejšej podobe.
 • Z dôvodu námietok voči zadaniam, ktoré nejakým spôsobom duplikujú už jestvujúce povinnosti úradu - doplniť PR o priority, ktoré by určovali distribúciu mandatórnych výdavkov a zadania by plnili funkciu vysokorozpočtových inovácií.

 

3. oblasť

PROJEKTY

 • Pri vytváraní projektov je dôležité klásť dôraz na realizovateľnosť projektov.
 • Prísnejšie kritéria podávania projektov zverejnené na internetovej stránke.

 

4. oblasť

KANCELÁRIA

 • Zlepšenie informovanosti verejnosti (zlepšenie dizajnu webovej stránky, zlepšenie komunikácie na sociálnych sieťach, hlasovacie info letáky netlačiť na kriedový papier).

 

Záver:

Diskusia o budúcich pravidlách participatívneho rozpočtu bude pokračovať ďalšími verejnými stretnutiami. Pozvánky uverejníme čoskoro.

 

Videozáznam z celého stretnutia si môžete pozrieť tu.

(Pripravujeme tiež kratšiu verziu, ktorá bude zahŕňať klúčové posáže z diskusie.)

 

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last