Preskoč na obsah

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Autor/ka: Rastislav Straňák
Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.

Koncepčne boli predstavené viaceré varianty, od tej najjednoduchšej, ktorá bola zrealizovaná aj na Dunajskej, či neskôr na Banskobystrickej ulici v mestskej časti Staré Mesto, až po náročnejši, kde mala byť cyklistom vyhradená časť chodníka. Dôležitým aspektom pri posudzovaní vhodnosti boli:
Počet parkovacích stojísk a jeho zachovanie.
Bezpečnosť všetkých účastníkov premávky vrátane chodcov
Vyriešenie problému s nedostatočným zadefinovaním a značením parkovacích stojísk
Po verejných prezentáciách sa vyskytli ťažkosti so získaním informácií o majetkoprávnych vzťahoch jednotlivých pozemkov. Na základe vlastných zistení o týchto vzťahoch sme z variant vylúčili všetky, ktoré cyklotrasu posúvajú mimo vozovky. Zistili sme tiež, že parametre vozovky už v súčasnosti nevyhovujú premávke v oboch smeroch, ktorá v časti ulice Sibírska existuje.
V spolupráci s dopravným inžinierom Ing. Fedorom Zverkom sme vytvorili koncept, ktorý zachováva počet parkovacích miest a v koridore vozovky počíta s vytvorením protismerného cyklokoridoru – vodorovne značeného zeleného pruhu  a v smere premávky piktogramami. Vďaka kontaktom pána Zverka sme sa neskôr dozvedeli, že odbor dopravy Mestskej časti BANM zadal a už vyše 2 rokov rieši projekt dopravy regulácie parkovania v danej zone. Nasledovala preto koordinácia tohoto projektu s našim a keďže vo viacerých dôležitých bodoch boli koncepčné zhody, následne  i dohoda, že projektanti prevezmú projekt cyklotrasy a zapracujú ho do regulácie statickej dopravy. Zhoda bola aj v zjednosmernení premávky v celej dĺžke ulice Sibírska, rozdiel bol len v smere šikmého parkovania. Projekt cyklotrasy počítal s bezpečnou kombináciou so šikmým parkovaním cúvaním, kvôli výhľadu vodiča pri vyparkovávaní. Záverečná prezentácia a odovzdanie podrobnej štúdie bola na jednom z Cyklostretnuti Mestskej časti BANM za účasti koordinátora pre cyklodopravu Magistrátu Hl.m.Bratislavy Petra Kľučku, ktorý projektu prisľúbil podporu. Odbor dopravy má v súčasnosti podklad od kompetentných projektantov pre zapracovanie cyklotrasy do projektu regulácie statickej dopravy a v konečnom dôsledku i postupné znižovanie motorovej dopravy v autami prehustenej zelenej obytnej ulici.

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA NA STIAHNUTIE.

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last