Preskoč na obsah

Prvé občianske návrhy sú spracované.

Autor/ka: KpP
Dopĺňanie návrhov a diskusia k podnetom začína!

Po sérii verejných stretnutí vo vybraných štvrtiach BaNM začína 2. etapa participácie – dopĺňanie návrhov a diskusia k podnetom. Cieľom samosprávy je zlepšiť život vo štvrti podľa priorít stanovených občanmi.

Zbieranie podnetov umožňuje samospráve lepšie spoznať potreby obyvateľov a presnejšie identifikovať najpálčivejšie problémy, ktoré je potrebné prioritne vyriešiť. V tomto roku boli do participácie zaradené štvrte: Hostinského sídlisko, Kramáre, Mierová kolónia, Nová doba, Teplická ulica a okolie, Zátišie a ŠARAPI – územie vymedzené ulicami Šancovou, Račianskou a Pionierskou ulicou. Zápisnice z týchto štvrtí sú (vo formáte pdf ) pod článkom.

Ako podávať ďalšie návrhy?

Ak máte nejaký nový, ďalší návrh alebo podnet, ako zlepšiť život ľuďom vo vašej štvrti, pridajte návrh prostredníctvom formulára.

Ako diskutovať k existujúcim návrhom?

Ak chcete vyjadriť vaše postoje a preferencie k podnetom v zápisniciach, môžete diskutovať v komentároch pod týmto článkom.

Podnety

Participácia občanov prispieva k tomu, aby sa život v mestskej časti neustále skvalitňoval. Podnety sú súčasťou rozhodovacieho procesu v mestskej časti a ovplyvňujú podobu rozpočtových priorít. Všetky podnety sú postupne spracované v mape, sú k nim získavané stanoviská a výsledok bude zverejnený na internetových stránkach – každý podnet jednotlivo. Na stránke budete môcť podnety aj ďalej komentovať. Mestská časť však nemôže vyriešiť všetky podnety okamžite. Jedným obmedzením je množstvo zdrojov, ktoré má mestská časť každoročne k dispozícii. Mnohé skvelé nápady si žiadajú vysoké investície a preto je vždy potrebné dobre zvážiť, ktoré z nich dostanú prednosť.

Možnosti samosprávy

Určitým obmedzením sú kompetencie mestskej časti. Ľudia často považujú za problematické miesta, ktoré mestská časť nemá vo vlastníctve. Na takýchto miestach nie je možné investovať žiadne prostriedky samosprávy. Takéto podnety však budú tiež spracované a mestská časť ich bude brať do úvahy pri rokovaní s inými inštitúciami. Ďalšou možnosťou je nájsť dohodu s vlastníkom a získať externé zdroje, ktoré je potom možné investovať aj na miestach, ktoré mestská časť nevlastní. Takýmto spôsobom sa už podarilo vyriešiť viacero problémov a mestská časť bude v týchto snahách pokračovať aj naďalej. Žiaden podnet teda nie je bezvýznamný a nezostane bez odpovede.

Zrealizované stretnutia

V máji a júni 2016 sa uskutočnilo sa 9 stretnutí v 7 štvrtiach. Zúčastnilo sa na nich približne 230 občanov a občianok. Kancelária pre participáciu verejnosti zozbierala spolu 312 rozličných podnetov. Išlo o štvrte:

  • Teplická, 17. mája 2016, Škola pre mimoriadne nadané deti, 20 zúčastnených
  • Mierová kolónia, 19. mája 2016, Waldorfská škola, 36 zúčastnených
  • ŠARAPI, 25. a 26. mája 2016, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 14 zúčastnených
  • Hostinského, 1.júna 2016, ZŠ Riazanská, 15 zúčastnených
  • Kramáre, 7. júna 2016, Dom kultúry (ďalšie podnety boli doplnené aj na inom stretnutí s občanmi, na ktorom bol odprezentovaný plánovaný parčík Rozvodná-Vlárska 15. júna 2016), spolu 51 zúčastnených
  • Zátišie, 9. júna 2016, Špeciálna základná škola na Hálkovej ulici, 26 zúčastnených
  • Tehelné pole, 14. júna 2016 a 22. júna 2016, budova NTC a Kultúrne centrum na Vajnorskej ulici, 42 zúčastnených

V zápisniciach z verejných stretnutí sú zachytené všetky podnety, ktoré sa na stretnutiach objavili. Vzhľadom k ich množstvu a množstvu zúčastnených sa v nich nedopatrením mohli vyskytnúť chyby, preto budeme radi, ak nám ich pomôžete spresniť alebo opraviť.

Spracovaná+zápisnica+Februárka+-+ŠARAPI+26.+5.+2016.pdf

Spracovaná+zápisnica+Hostinského+1.+6.+2016.pdf

Spracovaná+zápisnica+Kramáre+7.+6.+2016.pdf

Spracovaná+zápisnica+Mierová+kolónia+19.+5.+2016.pdf

Spracovaná+zápisnica+Tehelné+pole+14.a22.+ 6.+2016.pdf

Spracovaná+zápisnica+Teplická+17.+5.+2016.pdf

Spracovaná+zápisnica+Zátišie+9.+6.+2016.pdf

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last