Preskoč na obsah

Verejné zvažovanie 8.3.2017

Autor/ka: KpP
Vo štvrtok 9.3.2017 o 17:30 v miestnosti č. 619 organizovala Kancelária pre participáciu verejnosti v MČ BANM verejné zvažovanie pre 7 projektov, ktoré sa prihlásili do prechodného obdobia participatívneho rozpočtu a splnili všetky potrebné kritériá.
Na verejnom zvažovaní zučastnení spoločne posudzovali finálne verzie projektových dokumentácií siedmich predložených projektov. Toto v poradí už druhé verejné stretnutie koordinátorov, nadväzovalo na verejnú prezentáciu projektov z 2.3.2017. Deliberácia predpokladá informovaných účastníkov, preto jej vždy predchádza verejná prezentácia projektov alebo zadaní.

Cieľom zvažovania bolo, aby zúčastnení obyvatelia zhodnotili projekty a skúsili nájsť konsenzus o ich kvalitách.

ZÁPISNICA

Zúčastnení za obyvateľov: Miroslava Babjaková, Jana Vozníková, Beata Kafková, Darina Timková, Veronika Macháčová, Kristína Kellenbergerová, Anna Iváková, Paulína Bohmerová, Zuzana Dovalová,

Zúčastnení za MÚ BANM: Peter Vittek, Martina Belanová, Stanislav Skýva, Lenka Korbeľová, Jozef Veselovský, Lukáš Bulko

Zúčastnení za verejnosť: 3 panie a pán poslanec Jozef Bielik.

Na úvod stretnutia prebehla prezentácia ohľadne programu verejného zvažovania. Prezentáciu viedol Peter Vittek (Kancelária pre participáciu verejnosti).

V rámci bodu Aktuality v rámci projektov, ohlásila koordinátorka (Zuzana Dovalová) projektu "Aby mesto prekvitalo",že  doplnila do rozpočtu jednu akciu pre verejnosť a tak oboznámila ďalších koordinátorov so zmenou v projekte. Aktualizovanú prjektovú dokumentáciu priniesol aj projekt Amesova izba, autori projektu odovzdali tiež nové vizualizície projektu vrátane video-vizualizácie a pôdorysov.

Prorgam verejného zvažovania pozostával z dvoch častí. V prvej časti občania sformulovali kritériá, podľa ktorých mali rozhodovať o kvalitách jednotlivých projektov. V druhej časti ich podľa týchto kritérií ohodnotili a napokon diskutovali o priebehu stretnutia a výsledku.

V prvej časti sme vytvárali kritériá pre verejné zvažovanie. Peter Vittek odprezentoval kritériá, ktoré vznikli ako návrhy kritérií pri verejných zvažovaniach v minulých rokoch.

Počas diskusie o výbere kritérií koordinátori konštatovali:

 • čím väčšie množstvo ľudí sa zapojí do projektu tým je to pre projekt lepšie;
 • je potrebné mať nové zaujímavé projekty a taktiež dbať na efektívnosť využívania financií;
 • možno sa vieme zamerať na nie veľkú skupinu ale na menšiu skupinu, ktorá službu určite potrebuje – vytvoríme pilotný projekt a vzor pre ďalších obyvateľov a možno aj iné mestské časti;
 • treba dbať v rozpočte na to aby sme zbytočne nemíňali finančné prostriedky

Počas diskusie o kritériách sa do diskusie zapojila aj pani z verejnosti, ktorá konštatovala, že v mestskej časti býva už 40 rokov a ubúda v nej zelene a stále je viac betónu. Nechápe prečo sa len buduje a stavia, pýta sa pre koho sa to robí? Pýta sa aj ako ľudia prispievajú k udržateľnému rozvoju? Projekty Participatívneho rozpočtu sa snažia to aby prispeli k udržateľnému rozvoju.

Koordinátori projetov viedli diskusiu o jednotlivých kritériách, každý koordinátor vybral 3 kritériá na základe, ktorých sa vytvoril rebríček a prvé štyri prešli do užšieho výberu, ďalej sa o kritériách diskutovalo a zapracovali sa malé zmeny, na ktorých sa koordinátori spoločne dohodli. Nakoniec vybrali päť kritérií.

VÝBER KRITÉRIÍ:

 1. množstvo obyvateľov, ktorí budú mať z projektu úžitok;
 2. pomáha znižovať sociálne nerovnosti;
 3. prispieva k rozvoju a podpore aktívneho občianstva, komunít a participácie;
 4. efektívnosť využitia financií;
 5. podpora životného prostredia: nepoškodzuje alebo prispieva k ochrane a rozvoju

V druhej časti nasleodvalo "mäkké hlasovanie", v ktorom podľa týchto kritérií ohodnotili indivividuálne koordinátori projektov všetky projekty, okrem projektu, ktorý predkladali oni sami. Zadanie bolo zoradiť zvlášť pre každú kategóriu projekty od 1. po 6. miesto.

Po sčítaní jednotlivých bodov vzniklo poradie projektov Participatívneho rozpočtu 2017. Najlepšie hodnotené projekty sú tie, ktorých súčet bodov je najmenší, pretože boli najčastejšie umiestňované na prvé pozície v rebríčkoch.

Výsledné poradie:

 1. Aby mesto prekvitalo
 2. Multifunkčné kino
 3. Novomestské poklady
 4. Aktívny Kramárčan
 5. Edu drama
 6. Dopravné ihrisko
 7. Amesova izba

V závere sa diskutovalo o priebehu stretnutia a výsledku.

 • je potrebné dať priestor aj pre sociálne slabších
 • inovácia by mohla byť ako niečo pilotné a vytvorila by základ pre budúce štandardné projekty alebo služby
 • ak ľudia nevedia že nieje v rámci mestskej časti dopravné ihrisko, tak ho možno nepovažujú za prioritu, táto parketa chýba v Novom meste, deťom chýbajú návyky ako môžu chodiť samé cez cestu a pod.  a aj tento poznatok je  dôležitý faktor ako zvoliť kritérium
 • marketing, reklama okolo projektu je veľmi dôležitá
 • treba si ísť za tým, čo chceme naozaj robiť, netreba sa nechať odradiť
 • myslím si, že možno v budúcnosti by sa mohlo doplniť výchovno vzdelávacie kritérium

Ďakujeme všetkým účastníkom za to, že sa procesu Participatívneho rozpočtu 2017 zúčastnili a držíme palce v ďalšom procese až k realizácii samotných projektov.

ďalšie informácie na stránkach: http://pr.banm.sk/liferay/projekty-2017

http://pr.banm.sk/liferay/projektovi-koordinatori-2017

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last