Preskoč na obsah

Verejné stretnutia ku komunitnému plánu sociálnych služieb

Autor/ka: Miroslav Švec
Uskutoční sa 9 verejných stretnutí. Cieľovou skupinou sú občianske združenia venujúce sa sociálnym oblastiam, seniori v denných centrách a aktívna verejnosť. 
Cieľom stretnutí ku Komunitnému plánu sociálnych služieb je dosiahnuť, aby miestny úrad vedel poskytovať:
  • viac sociálnych služieb, širšia škála/nové služby,
  • kvalitnejšie sociálne služby,
  • sociálne služby, ktoré budú bližšie k občanom

Stretnutie s poskytovateľmi soc. služieb bude kľúčové pre nastavenie stratégie poskytovania sociálnych služieb na roky 2017-2022 a bude sa konať:

dátum

čas

miesto

26.06. 2017

9:00

KC Ovručská 5 - Stretnutie s Občianskymi združeniami

 
Rovnako dôležité budú stretnutia so seniormi, ktoré by mali:
  1. Zhodnotiť kvalitu, dostupnosť a efektivitu poskytovaných služieb
  2. Zmapovať dopyt v mestskej časti po existujúcich, inovovaných a úplne nových službách.

Stretnutia sa budú konať:

 

dátum

čas

miesto

22.06. 2017

13:00

DC Sibírska 37

 

15:15

DC Nobelova 30

26. 06.2017

13:00

DC Chemická 1

 

15:15

DC Stromová 18

27.06.2017

13:00

DC Vajnorská 51

 

15:15

DC Jeséniova 51

28.06. 2017

 13:00

DC Račianska 89

04.07. 2017

13:30

DC  Športová 1

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last