Preskoč na obsah

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Autor/ka: Jozef Veselovský
16.10 a 17.10.2018 sa uskutoční prerokovanie variant revitalizácie spomínaných verejných priestorov. Na prerokovanie sme pozývali obyvateľov pozvánkami schránkovanými do všetkých domácností v lokalite.

Vážené občianky a občania! V roku 2018 ste sa mnohí zapojili do spoločného plánovania verejných priestorov vo Vašom okolí, či už išlo o plánované multigeneračné ihrisko na Pionierskej, alebo o detské ihrisko Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Výsledky našich pracovných stretnutí sme premietli do zadaní pre architektov, ktorých úlohou bolo priniesť pre Vás variantné návrhy revitalizácie spomínaných verejných priestorov.
Preto by sme Vás radi touto cestou pozvali na dva termíny verejných prezentácií a následného spoločného prerokovania prezentovaných návrhov:
 

 

Dĺžka stretnutia bude dve hodiny a predpokladaný program nasledujúci:

  1. Úvodné slovo

  2. Prezentácia návrhu 01

  3. Prezentácia návrhu 02

  4. Prestávka

  5. Občianske prerokovanie návrhov

  6. Záver

Prezentácia návrhov bude pozostávať z 15 minútovej prezentácie a 10 minútovej diskusie občanov s architektmi. Cieľom diskusie je načerpať čo najviac informácií od autorov návrhu.

Občianske prerokovanie návrhov si kladie za cieľ spoločne zadefinovať kritériá hodnotenia a ohodnotiť predložené návrhy.

Občianske prerokovanie bude nasledované zasadnutím odbornej poroty, ktoré prebehne v októbri 2018. Členmi poroty budú, okrem zástupcov MsÚ BANM a pozvaného nezávislého architekta, aj zástupcovia zapojenej verejnosti. Títo budú tlmočiť závery verejného prerokovania a spolurozhodovať o víťaznom projekte, ktorý sa dostane do realizácie.

Súčasťou stretnutia je herná zóna vedená animátorkou, ktorá Vám pomôže s deťmi.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na participacia@banm.sk alebo telefonicky na 02/ 49 253 317.

Vaša účasť je pre nás dôležitá!

S pozdravom

Kancelária pre participáciu verejnosti

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last