Preskoč na obsah

PRoject 2014 - Inštalácia krbu - Doskočisko

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Jedným so základných zámerov participatívnej komunity v Ružomberku  v roku 2014 bola aj inštalácia pevného ohniska - záhradného krbu v prírodnom amfiteátri na Kalvárii na mieste Doskočiska. Občania mesta Ružomberok sa tak rozhodli predovšetkým z toho dôvodu, že v tejto oddychovej lokalite (celé územie Ružomberskej kalvárie) sa nenachádza ani jedno oficiálne miesto na kladenie ohňa. Ružomberčania tak zakladajú ohne na Kalvárii na vlastné riziko. Okrem toho, aj v samotnom prírodnom amfiteátri na Doskočisku už došlo niekoľkokrát k poškodzovaniu prírody  nekontrolovaným zakladaním nových a nových ohnísk (v blízkosti ovocných stromov, ale aj lavičiek). Ak sa na túto problematiku pozrieme z ešte širšej perspektívy, tak v Ružomberku s výnimkou Čutkovskej doliny neexistuje žiadne oficiálne miesto na zakladanie ohňov, ktoré by mohli využívať občania mesta. Ak si to porovnáme napríklad s okolím Bratislavy (Malé Karpaty), tak vidíme veľký rozdiel. Malé Karpaty sú posiate takýmito prvkami a miestami na spoločenské vyžitie v prírode. Samozrejme sme si vedomí, že v okolí Ružomberka sa nachádza veľmi vzácne prírodné dedičstvo a bohatstvo, no ignorovaním potreby „trávenia času v prírode pri ohni" sa tento Slovenský skvost vôbec neuchráni. Práve naopak je v ešte väčšom ohrození. Tento projekt chce ukázať vedeniu mesta, ako rozumne pracovať s takouto potrebou, ako ju naplniť bez ohrozenia prírody, alebo aspoň to, ako minimalizovať možnosť vzniku požiaru...

Cieľ:

Zabezpečiť možnosť pre aktívne trávenie voľného času aj v extraviláne mesta a bezplatne. Skvalitniť a diverzifikovať príležitosti rekreácie a oddychového vyžitia pre občanov a podporiť komunitné zveľaďovanie okrajových častí mesta, kde občania trávia svoj voľný čas spolu vo verejnom priestore.   

Fotografie súčasného stavu a vizualizácie "revitalizácie"...

 

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou sú všetci občania mesta Ružomberok, ktorí navštevujú túto lokalitu na Kalvárii, alebo okolo nej len prechádzajú. Priestor je voľne dostupný, preto predpokladáme, že ho využijú tak občania mesta Ružomberok ako aj jeho návštevníci, ktorí sa zdržujú v jeho extraviláne.

Pokračovanie projektu:

Po dokončení druhej fázy projektu (osadenie záhradného krbu), je možné ďalej pracovať na skvalitňovaní celého amfiteátru, napríklad zvyšovaním počtu miest na sedenie, vytvorením poloprirodzeného jazierka prostrednícvtom permakultúrneho prvku na zachytávanie dažďovej vody - swejlu. Okrem toho je možné pokračovať vybudovaním viacúčelového pódia, či vybudovaním osvetlenia napojeného na zabezpečený jednoduchý solárny systém. 

Aktivity:

Osadenie záhradného krbu

 

Rozpočet:

Rozpočet na projekt celkovo: 718 €

 

Betónový krb s bočnými stolíkmi                610 €

Dovoz (200 km)                                            53 €

Zemina                                                           30 €

Vyvezenie krbu a zeminy  (váha: 2 t)           25 €

 

Fotografie z realizácie

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last