Preskoč na obsah

Participativne Mlyny 2013/14, februar

Autor/ka: Participatívne Mlyny
VĽMŠ Mlyny vyčlenilo 10 000 € na podporu a realizáciu vašich projektov.

Do Participatívnych Mlynov sa prihlásilo 12 študentských návrhov. 

7 projektov, ktoré sa uchádzajú o vašu priazeň má celkovú hodnotu 16 560 Eur. Táto paleta projektov predstavuje užší pred-výber, ktorý sa v rámci prípravy projektov po viacerých spoločných a konzultačných stretnutiach vyprofiloval z pomedzi 12 návrhov, ktoré boli do procesu prihlásené na začiatku. V hlasovaní sa nenachádzajú projekty Komunitná záhrada 2 (pretože obaja iniciátori sa dohodli na vzájomnej spolupráci na spoločnom projekte Komunitnej záhrady), Mliekomat (pretože iniciátori už rokujú o sprostredkovaní zmluvy priamo medzi distribútorom čerstvého mlieka a jedálňou Eatandmeet), Skatepark (pre vysoké náklady a možnosť, že projekt bude zahrnutý priamo do investičného zámeru športového areálu, ktorý sa bude budovať nad Manželákmi), Bezpečné kroky a Kúpelka (pretože podnety mali skôr charakter sťažnosti a ich realizácia nezahŕňala sebarealizáciu študentov. Po stretnutí s vedením sa dohodlo, že tieto podnety budú posudzované zvlášť.)

 

VĽMŠ Mlyny je prvé študentské mesto a jedna z prvých samospráv na Slovensku, ktorá sa rozhodla zaviesť do jej fungovania mechanizmus "participatívneho rozpočtu". Vytvárame tak možnosť rôznorodého a širokého zapojenia sa študentov nielen do rozhodovania o tom, kam investovať verejné finančné prostriedky, ale aj možnosť vytvárať nové, či skvalitňovať existujúce služby. Je tu priestor pre každého, kto chce, aby sa mohol zapojiť a povedať si: "dokážem pretvárať svet okolo seba".

 

Projekt PARTICIPATÍVNE MLYNY vznikol ako iniciatíva bývalej študentskej samosprávy v roku 2012. Pod záštitou riaditeľa VMĽŠ Mlyny R. Gulu ho od novembra 2013 organizuje Kultúrne centrum na bloku T. Garantom procesov je OZ Utopia.

Súčasný ročník Participatívnych mlynov je prvý. V budúcich ročníkoch plánujeme okrem formátu Verejného online hlasovania zaviesť aj formát "Verejného zvažovania" – tzn. informovanej facilitovanej diskusie zúčastnených strán, ktorá vyústi do konsenzu o výslednom poradí projektov participatívneho rozpočtu.

 

Harmonogram aktivít pilotného/prvého kola paricipatívneho rozpočtu - Participatívnych Mlynov:

 

1. Propagácia projektu a výzva o zapojenie. Do 24.12.2013 možnosť zadať projektové návrhy - ANOTÁCIE. viac na -> http://kc.mlynska.sk/liferay/pridat-projektovy-navrh

 

2. - streda 29.1.2014 o 20,00 - spoločné stretnutie navrhovateľov projektov v KC a knižnici na bloku T. Cieľ: oboznámenie sa o ostatných návrhoch, zoznámenie sa, spoločná diskusia a hľadanie možných prienikov, prípadne spolupráce a optimalizácia návrhov.

 

3. – utorok 12.2.2014 - spoločné stretnutie navrhovateľov projektov a riaditeľa 

internátu Mlynská Dolina R Guľu. Cieľ: dohodnúť sa s riaditeľom na detailoch, forme konkrétnej budúcej spolupráce v prípade realizácie vašich projektov.

4. Vypracovanie projektových dokumentácií do 9.3.2014 a viaceré individuálne aj skupinové konzultačné stretnutia navrhovateľov projektov.

 

5. 10.3.-16.3.2014 online hlasovanie ubytovaných študentov.

 

6. 17.3. 2014 - 20,00 KC na bloku T - Vyhlásenie výsledkov.

 

7. marec/apríl - júl 2014 - realizácia úspešných projektov. 

 
 
Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last