Preskoč na obsah

Výsledky - Participatívne Mlyny 2015

Autor/ka: KC

Po štatistickom vážení online hlasovania a verejného zvažovania vyšlo že do 12 000€ vyčlenených pre projekty sa zmestí:
 1. Workout aréna, 2.Kino na Mlynoch, 3.Jedálenská osveta, 4.Bicyklová osveta 2 a 5.Hudobka. V rámci zadaní vyšlo, že najvyšiu prirotu má Revitalizácia betónových ihrísk s Viac odpadkových košov a bioodpad.

 

Konečné výsledky

Ako sme rozhodovali

Hlasovať bolo možné na internete od 24.4.2015 do 3.5.2015 na stránkach kc.mlynska.sk.
Hlasovací formulár dal každému ubytovanému študentovi možnosť zoradiť osem projektov podľa ich kvality a rovnako zoradiť 4 zadania.

Hlasovanie v plnej miere rozhodlo o poradí zadaní. Rozdiel medzi projektami a zadaniami je v tom, že realizáciu projektov majú koordinovať samotní predkladatelia (majú aspekt sebarealiácie), na druhej strane, zadania sú návrhy, ktoré boli rozpracovávané počas prípravy Participatívnych Mlynov, ale ktorých realizácia by mala byť v réžii VMĽŠ Mlyny.

O poradí projektov rozhodlo nielen hlasovanie, ale z 50% aj tzv. deliberácia alebo Verejné zvažovanie koordinátorov projektov, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.4.2015 o 20:00 v KC na bloku T. Deliberácii predchádzalo viacero individuálnych a 2 spoločné prípravné verejné stretnutia, takže samotní koordinátori jednotlivých projektov sa mohli oboznámiť s ostatnými zámermi a poskytnúť spätnú väzbu. Na jendom stretnutí sa aktívne zúčastnil aj riaditeľ internátu Róbert Guľa.
Verejné zvažovanie trvalo vyše 3 hodiny a nieslo sa v znamení intenzívnej diskusie o spoločnom dobre pre Mlynskú Dolinu. Začalo diskusiou, na základe akých kritérií sa budú projekty hodnotiť. Po viac než hodinovej diskusii sa zhromaždenie dohodlo na nasledovných kritériách:

1. veľkosť aktívnej cieľovej skupiny
2. rozpočet: pomer cena – výkon, počiatočné a režijné náklady projektu
3. Realizovateľnosť projektu a pripravenosť projektu
4. Celkový prínos pre Mlynskú, ktorý by spočíval v zlepšení kvality života na danom mieste.
5. Frekvencia aktivít a dlhodobá udržateľnosť projektu

Po stanovení týchto kritérií sa predkladatelia rozdelili do 3 malých skupín a uvažovali o tom ako projekty ich kolegov napĺňajú kritériá, na ktorých sa všetci spoločne dohodli. Nasledovala spoločná diskusia, kde sa vyjasňovali vzniknuté pripomienky a napokon pristúpilo zhromaždenie k hodnoteniu jednotlivých projektov.
Každý projekt mal jedného reprezentatna, ktorý hodnotil všetky projekty okrem svojho, jedným až piatimi bodmi podľa jendotlivých kritérií.

Verejné zvažovanie tak určilo 50% poradia projektov s takýmto výsledkom:


Do online hlasovania sa zapojilo 699 študentov, z toho 691 odovzdalo právoplatný hlas. Účasť predstavuje 12% ubytovacích kapacíť VMĽŠ Mlyny.

Po štatistickom váhovaní verejného zvažovania a online hlasovania, proces rozhodovania určil, že v rámci študentských projektov bude možno realizovať nasledujúcich 6:  1. Workout aréna, 2.Kino na Mlynoch, 3.Jedálenská osveta, 4.Bicyklová osveta 2 a 5.Hudobka.

V rámci zadaní, kde online hlasovanie určilo 100% poradia, vyšlo, že najvyšiu prirotu má Revitalizácia betónových ihrísk s Viac odpadkových košov a bioodpad.

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last